مشعل‌هاي گازسوز و چگونگي كار آنها

كتاب مشعل‌های گازسوز و چگونگی كار با آنها

كتاب مشعل‌های گازسوز و چگونگی كار با آنها، حاوی نكات بسیار ارزشمند برای كلیه محققان، صنعتگران و كارشناسان مرتبط با صنعت گاز كشور و لوازم خانگی گازسوز می‌باشد. در این كتاب به معرفی انواع مشعل‌ها و ساختار هر یك پرداخته شده و عیوب مرتبط با هر یك و علل آن مورد بررسی نویسنده قرار گرفته است.
این كتاب نخستین مرجع در این خصوص به زبان فارسی می‌باشد كه توسط مهندس محمدعلی مستوفی‌زاده از صنایع و مراجع بسیار معتبر گردآوری و به زبانی ساده و گویا ارائه شده است.
باتولید وسایل گازسوز جدید كه مشعل‌های پیشرفته را به خدمت گرفته‌اند، اهمیت مطالب علمی ذكر شده در این كتاب بیش از پیش روشن می‌شود از جمله مشعل‌های تابشی با مادون قرمز و... .

 

نویسنده: 
مهندس محمدعلي مستوفي‌زاده؛ مهندس محمدعلی مستوفی‌زاده
سال چاپ / تهیه: 
1376-تیراژ 3000 نسخه- انتشارات هوتن