كنترل‌كننده‌ها و ضمائم گازسوز

كنترل‌كننده‌ها و ضمائم گازسوز عنوان كتابي است كه توسط مهندس محمدعلي مستوفي‌زاده از مراجع و كتب علمي بسيار معتبر ترجمه و تدوين شده است.
كنترل‌كننده‌ها و ضمائم وسايل گازسوز جزء مهمترين قطعات و لوازم مورد استفاده در ساختار محصولات گازسوز هستند كه مهمترين وظيفه آنها كنتر كاركرد درست و ايمن‌ برمبناي وضعيت‌هاي تعريف شده است.
انواع كنترل‌كننده‌هاي ترموستاتيك به‌كار رفته در اجاق‌گاز فردار، اجاق‌گازهاي خانگي بدون فر، ترموستات‌هاي اطاقي، ترموستات‌هاي دو مرحله‌اي و نيز ترموستات‌هاي به‌كار رفته در انواع لوازم خانگي نظير لباس خشك‌كن‌ها و به‌ويژه ترموستات‌هاي تايمردار و ساختار هر يك از جمله مباحث مطرح شده در اين كتاب است كه مطالعه آن به همه كارشناسان و محققين توصيه مي‌گردد.
اين كتاب در سال 1377 در تيراژ 1000 نسخه توسط انتشارات هوتن منتشر شده است.

نویسنده: 
مهندس محمدعلي مستوفي‌زاده