سيستم‌هاي برودتي گازسوز با روش جذبي

كتاب سيستم‌هاي برودتي گازسوز با روش جذبي به معرفي دو نوع سيستم‌هاي خنك‌كننده گازسوز به روش جذبي مي‌پردازند:

1. سيستم با استفاده از Lithium Bromide.
2. سيستم با استفاده از آمونياك.

تشريح ساختار، روش عملكرد، سيال‌هاي به‌كار رفته در هر يك، تشريح محاسبات سيستم تبريد جذبي و اجزاء دستگاه‌هاي تبريد جذبي از جمله موارد مطرح شده در اين كتاب است كه در نوع خود بسيار قابل توجه و تأمل است و مي‌تواند بر معلومات كليه علاقمندان و فعالين شاخه سيستم‌هاي برودتي بيفزايد.
مهندس محمدعلي مستوفي‌زاده كار ترجمه و گردآوري اين كتاب را برعهده داشته است.
اين كتاب در سال 1377 در تيراژ 1000 نسخه توسط انتشارات هوتن منتشر شده است.

نویسنده: 
مهندس محمدعلي مستوفي‌زاده
سال چاپ / تهیه: 
1377