طراحی مشعل‌های گازسوز

از آنجائی‌كه در طراحی وسایل گازسوز خانگی و تجاری عملاً از مشعل‌های اتمسفریك استفاده می‌گردد، بنابراین بدون شك در صنعت گاز این نوع مشعل دارای اهمیت به‌سزایی است.
در این كتاب، خصوصات كلی این نوع مشعل‌ها، مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت، چگونگی طراحی و تنظیم سوراخ سر مشعل‌ها، تنظیمات ورودی هوای اولیه، ارتفاع شعله، محاسبه ارتفاع مخروط داخلی و خارجی شعله، مختصات اوریفیس و ده‌ها نكته دیگر بیان شده است.
بدون شك این كتاب جزء مراجع بسیار معدودی است كه درخصوص چگونگی طراحی مشعل‌های گازسوز در ایران ترجمه و تدوین شده است.
هر ترجمه و تدوین این كتاب با ارزش، توسط آقای مهندس محمدعلی مستوفی‌زاد از پیشكسوتان صنعت گاز كشور انجام شده است.
این كتاب در سال 1377 در تیراژ 10000 نسخه توسط انتشارات هوتن منتشر شده است.

نویسنده: 
مهندس محمدعلي مستوفي‌زاد
سال چاپ / تهیه: 
1377