طراحي مشعل‌هاي گازسوز

 

از آنجائي‌كه در طراحي وسايل گازسوز خانگي و تجاري عملاً از مشعل‌هاي اتمسفريك استفاده مي‌گردد، بنابراين بدون شك در صنعت گاز اين نوع مشعل داراي اهميت به‌سزايي است.

در اين كتاب، خصوصات كلي اين نوع مشعل‌ها، مواد اوليه مورد نياز براي ساخت، چگونگي طراحي و تنظيم سوراخ سر مشعل‌ها، تنظيمات ورودي هواي اوليه، ارتفاع شعله، محاسبه ارتفاع مخروط داخلي و خارجي شعله، مختصات اوريفيس و ده‌ها نكته ديگر بيان شده است.

بدون شك اين كتاب جزء مراجع بسيار معدودي است كه درخصوص چگونگي طراحي مشعل‌هاي گازسوز در ايران ترجمه و تدوين شده است.

اين كتاب با ارزش در سال 1377آقاي مهندس محمدعلي مستوفي‌زاد از پيشكسوتان صنعت گاز كشور ترجمه و در تيراژ 10000 نسخه توسط انتشارات هوتن منتشر شده است.

نویسنده: 
مهندس محمدعلي مستوفي‌زاد
سال چاپ / تهیه: 
1377