شناخت سوخت گاز

شناخت سوخت گاز كتابي است بسيار ارزشمند درخصوص معرفي تركيبات شيميايي انواع گازهاي طبيعي، مايع و تركيبي و رفتار هر يك هنگام اشتعال و احتراق قدم اول در طراحي يك محصول گازسوز، شناخت كامل از نوع سوخت معرفي و رفتار اين سوخت در طراحي‌هاي مختلف لوازم گازسوز و حتي آب و هواي مناطق مختلف كشور است.

مهندس محمدعلي مستوفي‌زاده، حاصل مدت‌ها مطالعه و بررسي خود در كتب و منابع معتبر بين‌المللي را در قالب كتاب شناخت سوخت گاز جمع‌آوري نموده است تا پايداري براي معلومات كارشناسان و علاقمندان باشد.

اين كتاب در سال 1376 در تيراژ 3000 نسخه از سوي انتشارات هوتن منتشر شده است.