گالری

هجدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی (1-4 آذر 97) ...ادامه خبر
هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی ایران: 2 تا 5 آذرماه 96، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ...ادامه خبر
شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی ایران: 4 تا 7 آذرماه 95، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ...ادامه خبر
همايش بازآموزی نصابان و سرويسكاران لوازم خانگی الکتریکی - برودتیادامه خبر
سمینار سرویسكاران لوازم خانگی الكتریكی- برودتی استان يزد؛ اردیبهشت 95ادامه خبر
سمینار سرویسكاران لوازم خانگی الكتریكی- برودتی استان بوشهر؛ فروردین 95ادامه خبر
کارگاه بازآموزی فنی سرویسكاران و نصابان استان خوزستان؛ اسفند 94ادامه خبر
همایش صادرات در دوره پسابرجام 13 دیماه 94 ...ادامه خبر
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران:6 تا 9 آذر 94؛ محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهرانادامه خبر