کمیسیون ماشین لباسشویی و ظرفشویی

دستور جلسه:
بررسياستاندارد ملی 18614 معیار مصرف آب لباسشویی
گزارش جلسه:
سومین جلسه کمیسیون تخصصی لباسشوئی و قطعات وابسته در تاریخ 97/06/21 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئول آموزش و استاندارد انجمن صنایع...ادامه مطلب
دستور جلسه:
نحوه پیاده سازی اجرای استاندارد مصرف آب
گزارش جلسه:
اولین جلسه کمیسیون تخصصی لباسشویی و قطعات وابسته در سال 97 برگزار شد. به گزارش "پیک شورا"، اولین جلسه کمیسیون لباسشویی و قطعات وابسته در تاریخ 97/02/26 در محل انجمن صنایع لازم خانگی ایران برگزار شد...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بررسی روش‌های آزمون لباسشویی
گزارش جلسه:
جلســــه ویـژه کمیسیون تولیدکنندگان لباسشـــویی و ظرفشویی روز بیست ‌ وچهارم بهمن ‌ ماه سـال ‌ جاری در انجمن تشکیل شد. در ایــــن جلســه، مدیران و کــارشناســـان یکـــــی از آزمــــایشگاه ‌ هـای تأئید...ادامه مطلب
دستور جلسه:
قرائت آئین‌نامه كمیسیون و تصویب آن
گزارش جلسه:
در تاریخ بیستم تیرماه سال ‌ جاری اعضاء كمیسیون تولیدكنندگان ماشین ‌ های لباسشویی و ظرفشویی انجمن، تشكیل جلسه دادند. در این جلسه ابتدا آئین ‌ نامه كمیسیون توسط مهندس لطافتی؛ دبیركمیسیون قرائت شد و به...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بحث و تبادل نظر درباره نحوه ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی به‌منظور ارتقاء سطح محصولات و نیز خدمات به مشتریان ماشین لباسشویی  
گزارش جلسه:
روز دوازدهم اردیبهشت ‌ ماه سال جاری، اولین جلسه كمیسیون تخصصی تولیدكنندگان ماشین لباسشویی در محل انجمن برگزار شد. در این جلسه نمایندگان چندین شركت عمده تولیدكننده انواع ماشین لباسشویی حضور داشتند. در...ادامه مطلب