کمیسیون لعابکاران

دستور جلسه:
بررسی نتایج آزمون shock
گزارش جلسه:
کمیسیون لعابکاران در تاریخ 98/04/15 برگزار شد. در ابتدای جلسه نتایج آزمون shock در دما و ضخامت ‌ های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. جز نتیجه یکی از شرکت ‌ ها، سایر نتایج همگی در رنج استاندارد بود. علت...ادامه مطلب
دستور جلسه:
مقایسه تست‌ها
گزارش جلسه:
دومین جلسه کمیسیون لعابکاران روز شنبه مورخ 98/02/21 با حضور آقایان: حسین خطیبی؛ مدیرعامل شرکت توسعه لعاب ‌ تهران، حامد آذرمهر؛ مدیر تولید شرکت آریا تکنیک، سجاد ورمزیار؛ مسئول لعاب شرکت سناتور، آقای...ادامه مطلب
دستور جلسه:
استاندارد لعاب، در ریل تدوین
گزارش جلسه:
نخستین جلسه کمیسیون لعابکاران در سال جاری در تاریخ 98/01/31 در محل انجمن برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس جواد یزدانی؛ مدیر کنترل کیفیت استیل البرز و رئیس کمیسیون هود و اجاق گاز ضمن تبریک سال نو...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بررسی 15 ردیف اول استاندارد ISO: 4528
گزارش جلسه:
در جلسه 97/12/18 کمیسیون لعاب، 15 ردیف اول استاندارد ISO: 4528 مورد بررسی قرار گرفت. کلیه ردیف ‌ های 1 و 11 و 15 در صنعت لوازم ‌ خانگی کاربرد داشتند، مقرر شد درخصوص کلیه ردیف ‌ ها آیتم ستون 5 به صورت...ادامه مطلب
دستور جلسه:
 اولین جلسه برنامه‌ریزی تدوین استاندارد لعاب
گزارش جلسه:
اولین جلسه برنامه ‌ ریزی تدوین استاندارد لعاب در تاریخ 97/08/26 در محل انجمن برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای مهندس جواد یزدانی؛ رئیس کمیسیون اجاق ‌ وهود و مدیرواحد QC شرکت استیل البرز ، در خصوص سیاست...ادامه مطلب