کمیسیون تولیدکنندگان کولر آبی

دستور جلسه:
گزارش جلسه:
کمیسیون کولرآبی و قطعات ‌ وابسته در مورخ 98/07/08 ساعت 12-10 در محل انجمن صنایع لوازم ‌ خانگی ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه موضوع استاندارد کولرآبی بررسی گردید و آقای مهندس عبدالرضا صدیقی به مبحث...ادامه مطلب
دستور جلسه:
برنامه‌ریزی در دو حوزه مسائل فنی و مسائل بازار
گزارش جلسه:
جلسه شهریورماه کمیسیون کولرسازان در تاریخ 98/06/11 در محل انجمن برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس عبدالرضا صدیقی؛ مدیر کنترل ‌ کیفیت شرکت گرمای ‌ جنوب درخصوص جلسه با اداره آب ‌ و ‌ فاضلاب و موضوع...ادامه مطلب
دستور جلسه:
گزارش جلسه:
کمیسیون تولیدکنندگان کولرآبی و قطعات وابسته در مورخ 98/04/10 برگزار شد. در ابتدای جلسه بحث ورق ‌ ها مورد بررسی قرار گرفت و آقای مهندس قدسی؛ رئیس کمیسیون و مشاور فنی شرکت توان گا ز از اعضا درخواست کرد...ادامه مطلب
دستور جلسه:
Salt Spray آزمونی برای رفع مغایرت
گزارش جلسه:
جلسه كمیسیون سازندگان كولر و قطعات وابسته در تاریخ 98/03/13 در محل انجمن برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس قدسی؛ مشاور شركت توان ‌ گاز درخصوص اختلافات تولیدكنندگان و سازمان ملی استاندارد توضیحاتی...ادامه مطلب
دستور جلسه:
اولویت‌های کمیسیون مشخص شد.
گزارش جلسه:
جلسه اردیبهشت ماه کمیسیون سازندگان کولر و قطعات وابسته در تاریخ 98/02/03 در محل انجمن برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس رامین حسن پور؛ کارشناس فنی و مهندسی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با مشارکت...ادامه مطلب
دستور جلسه:
اطلاع رسانی جزئیات مشکلات کولرسازان به انجمن
گزارش جلسه:
نهمین جلســـه کمیسیــون کولر و قطعات ‌ وابسته در 97/09/13 برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای محمدجواد قاضی؛ مدیرکنترل کیفیت شرکت انرژی ، مصوبات جلسه قبل را مورد پیگیری قرار داد. در این خصوص آقای رامین...ادامه مطلب
دستور جلسه:
ضرورت های تدوین استاندارد قطعات
گزارش جلسه:
هشتمین جلسه کمیسیون کولر و قطعات ‌ وابسته در تاریخ 97/08/23 در محل انجمن صنایع لوازم ‌ خانگی ایران برگزار گردید. در این جلسه ابتـــــدا آقای رامیــــن حسن ‌ پور؛ دبیرکمیسیون و کارشناس فنی ‌ مهندسی...ادامه مطلب
دستور جلسه:
تدوین و بازنگری استانداردها
گزارش جلسه:
ششمین جلسه کمیسیون تخصصی سازندگان کولر آبی و قطعات وابسته در مهرماه در محل انجمن برگزار شد. در ابتدا خانم شراره کامرانی؛ معاون برنامه ریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن ، آقای مهندس رامین حسن پور را به...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بررسي استاندارد ملی 17907 و  ASHRAE 133-2015
گزارش جلسه:
جلسه کمیسیون تخصصی تولیدکنندگان کولرهای آبی و قطعات وابسته در تاریخ 97/06/14 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئول آموزش و استاندارد...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بررسي شرایط تأمین ورق فلزی گالوانیزه با کیفیت
گزارش جلسه:
چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی تولیدکنندگان کولرآبی و قطعات وابسته در تاریخ 97/05/10 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. در ابتــــدای جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئـــول آموزش و...ادامه مطلب
دستور جلسه:
میزان مصرف آب در کولرهای آبی
گزارش جلسه:
سومین جلسه کمیسیون تخصصی کولرسازان آبی و قطعات وابسته در سال 97 در تاریخ 97/04/06 در محل انجـمن صـنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئول آموزش و...ادامه مطلب
دستور جلسه:
پیش نویس آئین نامه اجرایی کمیسیون تخصصی کولرسازان
گزارش جلسه:
دومین کمیسیون تخصصی کولرسازان و قطعات وابسته برگزار شد. دومین جلسه کمیسیون تخصصی کولرسازان و قطعات وابسته در تاریخ 97/03/02 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بررسی جوابیه سازمان ملی استاندارد درخصوص استاندارد کولرآبی
گزارش جلسه:
اولین جلسه سال 97 کمیسیون تخصصی سازندگان کولرهای آبی و قطعات وابسته در تاریخ 97/2/05 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. به گزارش «پیک ‌ شورا» در ابتدای جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛...ادامه مطلب
دستور جلسه:
هدف گذاری و استراتژی کمیسیون در سال 97
گزارش جلسه:
دهمین جلسه کمیسیون تخصصی کولرسازان و قطعات وابسته در تاریخ 96/12/16 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. به گزارش پیک شورا، در ابتدای جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئول آموزش و...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بررسی ابعاد مختلف محاسبه استاندارد برچسب کولرآبی براساس شرایط جغرافیایی
گزارش جلسه:
اولین جلسه کمیسیون تخصصی تدوین استاندارد جدید برچسب کولرآبی در تداوم روند تدوین استاندارد عملکرد کولرآبی ASHREA 133 : 2013 در تاریخ 96/10/26 و در جریان همکاری انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با...ادامه مطلب