کمیسیون تولیدکنندگان شیرآلات برنجی

دستور جلسه:
سیاست‌های انقباضی در رابطه با واردات بی‌رویه شیرآلات اجاق‌گاز از كشور تركیه و تأثیر سوء آن بر تولیدات با كیفیت شیر در داخل كشور  
گزارش جلسه:
در این جلسه كه سی ‌ ویكمین جلسه كمیسیون شیرسازان به شمار می ‌ رفت، موضوع سیاست ‌ های انقباضی در رابطه با واردات بی ‌ رویه شیرآلات اجاق ‌ گاز از كشور تركیه و تأثیر سوء آن بر تولیدات با كیفیت شیر در...ادامه مطلب