کمیسیون تولیدکنندگان اجاق گاز

دستور جلسه:
 تدوين استاندارد کارخانه‌ای سرشعله
گزارش جلسه:
جلسه کمیسیون هود و اجاق گاز درتاریخ 98/07/01 در محل انجمن برگزار شد. در ابتدای جلسه ، آقای مهندس جواد یزدانی؛ مدیر کنترل ‌ کیفیت استیل ‌ البرز و رئیس کمیسیون صورتجلسه قبل را مرور نموده و در خصوص...ادامه مطلب
دستور جلسه:
آغاز تدوین استاندارد سرشعله
گزارش جلسه:
جلسه شهریور ماه کمیسیون هود، اجاق گاز و قطعات وابسته در تاریخ 98/06/04 در محل انجمن برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای مهندس جواد یزدانی؛ مدیر کنترل کیفیت استیل البرز و رئیس کمیسیون نتایج بررسی...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بحث درخصوص تدوین استاندارهای مرتبط
گزارش جلسه:
کمیسیون هود، اجاق گاز و قطعات وابسته در مورخ 98/05/07 برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای مهندس جواد یزدانی؛ رئیس کمیسیون و مدیر کنترل کیفیت شرکت استیل البرز درخواست نمود صدور کارت های عضویت تسریع و...ادامه مطلب
دستور جلسه:
اهداف تدوین استاندارد شیشه‌های مقاوم در برابر حرارت
گزارش جلسه:
کمیسیون هود و اجاق گاز و قطعات وابسته در 98/04/03 برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای مهندس کوهیار زمانی؛ مدیر کارخانه ولگا گاز (پژند سروکوه) اهداف تشکیل کمیته تدوین استاندارد شیشه ‌ های مقاوم در برابر...ادامه مطلب
دستور جلسه:
اعمال سلیقه در تست شعله سوزنی
گزارش جلسه:
دومین جلسه کمیسیون تولیدکنندگان هود و اجاق گاز و قطعات وابسته در تاریخ 98/03/07 ساعت 10 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای مهندس جواد یزدانی؛ مدیرکنترل کیفیت و...ادامه مطلب
دستور جلسه:
یکسان سازی دستورالعمل های آزمایشگاه های همکار
گزارش جلسه:
نخستین جلسه تولیدکنندگان هود و اجاق گاز و قطعات وابسته در سال جاری در تاریخ 98/02/09 در محل انجمن برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای مهندس جواد یزدانی؛ مدیرکنترل کیفیت و آزمایشگاه استیل البرز و رئیس...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بررسی عدم انطباق‌های آزمایشگاهی
گزارش جلسه:
یازدهمین کمیسیون هود و اجاق گاز در 15بهمن ماه در محل انجمن برگزار شد. در ابتدای جلسه مسأله عدم انطباق ‌ های آزمایشگاه ‌ های همکار توسط آقای مهندس جواد یزدانی؛ رئیس کمیسیون و مدیرکنترل کیفیت شرکت...ادامه مطلب
دستور جلسه:
دستورالعمل لغو و ابطال پروانه و امتیازات‌منفی
گزارش جلسه:
هشتمین کمیسیون اجاق ‌ گاز و هود در تاریخ 28 آبان ماه برگزار شد. در ابتـــــــدای جلسه آقای مهندس جواد یزدانی؛ رئیس ‌ کمیسیون اجاق ‌ گاز و هود و مدیر QC شرکت ‌ استیل ‌ البرز ، سیاست ‌ های کمیسیون را...ادامه مطلب
دستور جلسه:
اعلام نیازهای آموزشی اعضا به انجمن
گزارش جلسه:
ششمین جلسه کمیسیون اجاق گاز و هود در سال جاری در تاریخ 97/07/30 در انجمن صنایع لوازم ‌ خانگی ایران برگزار گردید. در ابتدا جلسه آقای مهندس جواد یزدانی؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت استیل البرز و رئیس کمیسیون...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بررسي تلورانس‌های کاربردی شیر و سر شعله با ترموکوبل سیم فندک ساز
گزارش جلسه:
پنجمین جلسه کمیسیون تخصصی اجاق و هود و قطعات وابسته در تاریخ 97/06/19 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئول آموزش و استاندارد انجمن...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بررسی تدوین استاندارد لعاب
گزارش جلسه:
چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی اجاق و هود و قطعات وابسته در تاریخ 97/05/22 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئول آموزش و استاندارد انجمن...ادامه مطلب
دستور جلسه:
استانداردهای ملی لوازم گازسوز
گزارش جلسه:
ســـومین کمیسیون تخصصی اجاق و هود و قطعات وابسته در تاریخ 97/04/25 در محل انجمن صنایع لوازم ‌ خانگی ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئول آموزش و استاندارد انجمن صنایع...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بررسی نیازسنجی قطعات فاقد استاندارد ملی اجاق گاز خانگی
گزارش جلسه:
دومین کمیسیون تخصصی اجاق و هود و قطعات وابسته برگزار شد. دومین جلسه کمیسیون تخصصی اجاق و هود و قطعات وابسته در تاریخ 97/03/ 21 درمحل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. در ابتدای جلسه آقای مهندس...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بررسی اهداف کمیسیون در سال جدید
گزارش جلسه:
اولین جلسه سال 97 کمیسیون تخصصی اجاق و هود در تاریخ 97/02/23 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. به گزارش "پیک شورا" ، در ابتدای جلسه پیش نویس آئین ‌ نامه کمیسیون تخصصی اجاق و هود توسط...ادامه مطلب
دستور جلسه:
انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون تخصصی اجاق و هود
گزارش جلسه:
دوازدهمین جلسه کمیسیون تخصصی اجاق گاز و هود در تاریخ 96/12/20 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. به گزارش پیک شورا، در ابتدای جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئول آموزش و استاندارد...ادامه مطلب