کمیسیون آموزش

دستور جلسه:
آئین‌نامه کمیسیون آموزش
گزارش جلسه:
جلسه شهریور ماه کمیسیون آموزش و پژوهش در تاریخ 98/06/02 در محل انجمن برگزار شد. در ابتدای جلسه، آئین ‌ نامه پیشنهادی دبیر کمیسیون توسط آقای مهندس جواد یزدانی؛ مدیرکنترل کیفیت شرکت استیل ‌ البرز قرائت...ادامه مطلب
دستور جلسه:
بررسی الزامات قانونی دوره های ایمنی در برق، ایمنی عمومی و بهره برداری اصولی از لوازم خانگی و سیستم‌های تهویه مطبوع
گزارش جلسه:
دومین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش در تاریخ 98/03/29 در محل انجمن برگزار شد. در ابتدای جلسه، آقای مهندس رامین حسن پور؛ دبیر کمیسیون و کارشناس فنی و مهندسی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص دوره...ادامه مطلب
دستور جلسه:
نخستین جلسه کمیسیون آموزش انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
گزارش جلسه:
نخستین جلسه کمیسیون آموزش انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در تاریخ 98/02/30 برگزار شد. در ابتدای این جلسه، آقای مهندس رامین حسن پور؛ دبیر کمیسیون و کارشناس فنی و مهندسی انجمن ضمن خیر مقدم به حاضرین...ادامه مطلب