شرایط عضویت در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

1. داشتن اجازه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری یا گواهی فعالیت صنعتی یا کارت شناسایی و به‌طور کلی هر نوع مجوز قانونی.

2. داشتن کارت معتبر عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

3. تکمیل و ارائه فرم درخواست عضویت و مدارک لازم برای عضویت.

4. قبول کلیه مفاد این اساسنامه و اجرای وظایف پیش‌بینی شده در آن و پذیرش تمام مصوبات ارکان انجمن.

5. پرداخت ورودیه، حق عضویت سالانه، حق‌المشاوره و تمام وجوهات مقرر و مصوب.

جهت عضویت در انجمن از این صفحه اقدام نمایید.