سوابق نمایشگاهی انجمن

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تشكلی است با سابقه بیش از سه دهه فعالیت هدفگرا، مؤثر و بهره‌مند از خردجمعی با برخورداری از مدیریت دانش محور و جامع نگر . این تشكل عناوین "شورای سازندگان وسایل گازسوز و سیلندر گاز مایع" و " شورای صنایع گاز و لوازم خانگی" را پشت سر گذاشته و اكنون با نام "انجمن صنایع...ادامه خبر