خلائی در آموزش: تجربه عملی اساتید

تاریخ: 
چهارشنبه, خرداد 29, 1398 - 14:45
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

بررسی الزامات قانونی دوره های ایمنی در برق، ایمنی عمومی و بهره برداری اصولی از لوازم خانگی و سیستمهای تهویه مطبوع

گزارش جلسه: 

دومین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش در تاریخ 98/03/29 در محل انجمن برگزار شد.

در ابتدای جلسه، آقای مهندس رامین حسن پور؛ دبیر کمیسیون و کارشناس فنی و مهندسی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص دوره آموزشی تربیت مدیر صادرات و واردات با توجه به نیازسنجی سال 98 و همچنین برگزاری دوره ایمنی در برق، ایمنی عمومی و بهره برداری اصولی از لوازم خانگی و سیستمهای تهویه مطبوع با توجه به الزامات قانونی آن پرداخت.

سپس آقای مهندس جواد یزدانی؛ مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه استیل البرز در خصوص نحوه برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با کنترل کیفیت پرداخت و نیازسنجی از کل شرکتها و اعضای انجمن را جهت اولویت بندی کلیه دورههای مورد نیاز پیشنهاد داد.

آقای دکتر رضا الماسی؛ مدیر بازاریابی و فروش سامیار صنعت زاگرس تکرار و بازآموزی جهت کارکنان را با توجه به سرعت رشد و تغییر دانش و تکنولوژی ضروری دانست وی افزود صرفاً آموزش آکادمیک نمیتواند پاسخگوی نیازهای آموزشی عصر حاضر باشد.

آقای مهندس محمد کمری؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت فریدولین، اشراف به مسائل فنی و همچنین تجربه عملی استاد در امر آموزش را از خلاءهای موجود در آموزش کشور دانست و از کمیسیون خواست جهت انتخاب استاد به نکات تجربی و فنی توجه نمایند.

خانم مهندس الهام حسنی؛ مدیر خدمات پس از فروش شرکت سیمــــاران پس از معــــرفی شـــرکت خــــود استفاده از نظر خبرگان صنعت لوازم خانگی در انجمن را جهت امور آموزش مفید ارزیابی کرد.

آقای مهندس صمد دیده دار؛ مسئول آموزش شرکت صنایع الکترونیک سیماران، بررسی پیشنهاد خبرگان صنعت لوازم خانگی توسط اعضای کمیسیون و سپس تهیه تقویم آموزشی براساس این بررسی را پیشنهاد داد.

آقای مهندس محمد ارفع؛ کارشناس روابط عمومی شرکت لوازمخانگی پارس پس از توضیح در خصوص فرآیند نیازسنجی آموزش در شرکت لوازم خانگی پارس بررسی این نیازسنجیها در کمیسیون را پیشنهاد داد.

آقای مهندس فریبرز زاهدی؛ مشاور صادرات شرکت بیمکث پیشنهاد داد خبرگان موجود در انجمن پیشنهادات طرح درس، نیازسنجی و سایر امور آموزش را در حوزه تخصصی خود به کمیسیون ارائه و پس از بـــررسی در کمیسیون به عنوان مصوبه اعلام شــود.

خانم مهندس منیژه اسلامی؛ مسئول تضمین کیفیت و آموزش شرکت کن صنعت آذین، پیشنهاد داد در صورت امکان تقویم آموزش انجمن با شرکتها منطبق گردد.

آقای مهندس محمد مهدی رضوی؛ مسئول منابع انسانی شرکت پاکشوما توانمندیهای آموزش مجموعه خود را معرفی کرده در خصوص امکان تأسیس دانشگاه علمی کاربردی توضیح داد.

آقای مهندس محمد حسنی؛ کارشناس بازرگانی و خدمات فیلور استفاده از توان داخلی انجمن جهت تأمین اساتید آموزشی را پیشنهاد داد.

آقای مهندس حمید زارع حسینی؛ مدیر کنترل کیفیت بیمکث، استفاده از نظر خبرگان در مورد نیازسنجی آموزشی را مثبت ارزیابی کرد. سپس اعضا در خصوص برنامه زمانبندی سالانه کمیسیون به گفتگو پرداختند و مقرر شد کمیسیون دوشنبههای دهه آخر هر ماه یک جلسه از ساعت 14 الی 16 برگزار نماید.

مصوبات جلسه:

  •  مقرر گردید جلسات کمیسیون دوشنبههای دهه آخر هر ماه از ساعت 14 الی 16 برگزار گردد.
  •  مقرر گردید پیش نویس آیین نامه کمیسیون از سوی انجمن برای اعضا جهت بررسی و اظهار نظر ارسال گردد.

دستورات جلسه آتی:

 بررسی آیین نامه کمیسیون

 بررسی طرح درسهای پیشنهادی اعضا (کنترل کیفیت، بازاریابی و خدمات)

در این جلسه افراد زیر حضور داشتند:

آقایان: محمد کمری؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت فریدولین، حمید زارع حسینی؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت بیمکث، محمد ارفع؛ کارشناس روابط عمومی شرکت لوازم خانگی پارس، محمد مهدی رضوی؛ مسئول منابع انسانی شرکت لوازم خانگی پاکشوما، صمد دیده دار؛ مسئول آموزش شرکت سیماران، جواد یزدانی؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت صنایع استیل البرز، محمد حسنی؛ کارشناس بازرگانی - سفارشات شرکت فیلور، فریبرز زاهدی؛ مشاور صادرات شرکت بیمکث، رضا الماسی؛ مدیر بازاریابی و فروش شرکت سامیار صنعت زاگرس، رامین حسن پور؛ کارشناس فنی و مهندسی انجمن صنایع لوازم خانگی، خانمها الهام حسنی؛ مدیر خدمات پس از فروش شرکت صنایع الکترونیک سیماران، منیژه اسلامی؛ مسئول تضمین کیفیت آموزش شرکت کن صنعت آذین.

نوع کمیسیون: