تماس با ما

تهران - خیابان دکتر بهشتی - خیابان صابونچی (مهناز سابق) - کوچه مبینی - پلاک 8 - کدپستی:1533676411
تلفن:    88744576 – 88746839
نمابر: 88744463
ایمیل:  info@ihai.org.ir
تلگرام انجمن: