گپ ودیدار صمیمانه همكاران انجمن به همراه دكتر عباس دمر چلی دبیر كل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با هیات مدیره و مدیران عامل شركت های لوازم خانگی

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ؛ با توجه به تغییر نگاه مدیریتی دبیر كل ؛.همكاران انجمن در حاشیه نخستین جلسه ای كمیسیون صنعت كه با حضور دكتر عباس دمر چلی دبیر كل جدید انجمن برگزار شد؛به شكل صمیمانه با اعضا هیات مدیره ؛دیدار كرده  و به گپ گفت و گو پرداختند.

تاریخ انتشار: 14. بهمن 1398 - 16:37