وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی در پنج ماهه اول سال 1394

به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازم ‌ خانگی در پنج ماهه اول سال 1394 به شرح جدول زیر است.

به استناد گزارشات گمرک جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و واردات لوازم‌خانگی در ده ماهه اول سال 1395 به شرح جدول زیر می‌باشد:

منبع: 
ماهنامه پیک شورا شماره 318 شهریور 94

تاریخ انتشار: 1. مهر 1394 - 10:55