وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی در دوازده ماهه منتهی به سال 1395

به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازم خانگی در دوازده ماهه منتهی به سال 1395 به شرح جدول زیر است:

تاریخ انتشار: 4. تير 1396 - 12:47