وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی در ده ماه نخست سال 1397

به استناد گزارشات گمرك جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و وارادت لوازم خانگی در ده ماه نخست سال 1397 به شرح جدول زیر است:

تاریخ انتشار: 27. اسفند 1397 - 10:31