وضعیت صادرات و واردات لوازم خانگی در ده ماهه اول سال 1395

به استناد گزارشات گمرک جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و واردات

لوازم‌خانگی در ده ماهه اول سال 1395 به شرح جدول زیر می‌باشد:

به استناد گزارشات گمرک جمهوری اسلامی ایران، وضعیت صادرات و واردات  لوازم‌خانگی در ده ماهه اول سال 1395 به شرح جدول زیر می‌باشد

منبع: 
پیک شورا شماره 333 دی ماه 1395

تاریخ انتشار: 19. بهمن 1395 - 12:35