عباس دمرچلی، دبير كل انجمن صنايع لوازم خانگی ايران در نشست كميسيون صنعت: نگاه جديد انجمن فرد محور نيست و با مشاركت همه اعضاء تصميم می‌گيريم.

خدا را شاكرم كه به عنوان يك همكار در خدمت اعضاء انجمن صنايع لوازم خانگي ايران هستم. در مقطع ليسانس، برنامه ريزی توسعه و در مقطع فوق ليسانس در دانشگاه كويينز كانادا در رشته برنامه‌ريزی توسعه منطقه‌ای  تحصيل كرده‌ام و دكترای برنامه ريزی عمران و شهرسازی دارم و سال‌ها در حوزه صنعتی كانادا و ايران فعاليت كرده‌ام.
به عنوان مدرس دانشگاه در رشته MBA تدريس می‌كنم و همچنين تجربه كار اجرايی در بدنه صنعت را دارم، بنابراين از خانواده توليدی كشور برخاسته‌ام.

تمامی مشكلات با نظر و مشاركت اعضاء قابل حل خواهند بود و نگاه جديد انجمن فرد محور نيست و با مشاركت همه اعضاء تصميم می‌گيريم.

پ‌ن: عصر امروز کمیسیون صنعت با حضور هیئت مدیره و دبیرکل انجمن لوازم خانگی برگزار شد، گزارشات تکمیلی این نشست به زودی منتشر خواهد شد.

تاریخ انتشار: 15. بهمن 1398 - 10:53