رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مطرح کرد: انجمن 38 نیازمند بازنگری همه جانبه بود / به فرد محوری معتقد نیستیم به همکاری همه جانبه با اعضا اعتقاد داریم.

علیرضا محمدی دانیالی در نخستین جلسه کمیسیون صنعت که با حضور رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ؛ اعضاء انجمن ، مدیران عامل شرکت ها و همکاران انجمن برگزار شد ؛ضمن ابزار تشکر از حسن اعتماد اعضا ء به هیات مدیره انجمن گفت :انجمنی که سی و سال هشت سال متوالی را گذرانده بود نیازمند بازنگری در همه جهات بود.
دانیالی با اشاره به دلایل این تغییرات مدیریتی گفت : این بازنگری با توجه به اهداف اعضا انجام شده است . ما معتقدیم انجمن باید در عرصه نقش فعال داشته باشد و باید از نقش انفعالی دور باشد .  انجمن امروز باید در جهت تصمیم سازی های عرصه صنعت حضور داشته باشد.
وی افزود :منافع اعضا  هدف اصلی است که امروز با همه وجود برای آن کار می کنیم و امیدواریم پاسدار خوب اعتماد بدنه تولید کشور باشیم.
به گفته دانیالی انجمن صنایع و لوازم خانگی ایران باید در عرصه آموزش و یادگیری مدیران صنعتی گام بر دارد و در راستای این مهم کوشا باشد.
 وی خاطر نشان کرد : برای تحقق این اهداف باید تغییرات مدیریتی شکل می گرفت و در واقع هدف ما این بود که انجمن دبیر کل محور نباشد و هفکری و همکاری با همه اعضا را در دستور کار قرار دهد.
رئیس هیات مدیره انجمن لوازم خانگی خاطر نشان کرد: همه هدف ما این است با همکاری همه اعضا انجمن بهتری بسازیم اما این نکته را نباید از خاطر برد که کارهای بزرگ تنها به دست هیات مدیره ؛دبیر کل و همکاران انجمن ساخته نیست اما با همکاری و هفکری اعضاء موفقیت ما تضمین خواهد شد.

تاریخ انتشار: 15. بهمن 1398 - 15:58