تولید لوازم‌خانگی در آينه آمار

برای مشاهده آمار تولید محصولات منتخب 5 ماهه نخست سال 98 به شماره 362 ماهنامه تخصصی پیک شورا صفحه 64 مراجعه نمایید.

 

منبع: 
وزارت صمت

تاریخ انتشار: 4. مهر 1398 - 13:04