بهترين راه خروج از رکود: صــــــادرات

تاریخ: 
يكشنبه, مهر 14, 1398 - 14:45
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

صــــــادرات بهترين راه خروج از رکود

گزارش جلسه: 

جلسه مهرماه کمیسیون سیاستگذاری لوازمخانگی توکار در مورخ 98/07/14 از ساعت 14 الی 16 در محل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران برگزار شد.

 

در ابتدای جلسه آقای دکتر امیر بنایی نژاد؛ مدیر کارخانه شرکت لوازمخانگی کن مصوبات جلسه قبل را بررسی نمود. طبق مصوبات قبلی مقرر بود انجمن بازدیدی مشترک به منظور شناسایی لوازمخانگی تقلبی با سازمان ملی استاندارد برگزار نماید که این بازدید در شهریورماه برگزار و تعدادی برند تقلبی و فاقد نشان استاندارد و نیز شناسایی و توسط بازرسین سازمان اعمال قانون شد.

همچنین پیرو مصوبات جلسه قبل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران با اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی در خصوص ارسال پیامک آموزشی بحث و بررسی شد و مقرر گردید در صورت اعلام مطالب توسط انجمن، اتحادیه فروشندگان اقدام به ارسال نماید. لیست تولیدکنندگان دارای نشان استاندارد نیز تهیه و مقرر گردید در صورت نیاز اعضا از انجمن دریافت نمایند. همچنین در این جلسه درخصوص راههای خروج از رکود نیز گفتگو شد که اکثر حاضرین صادرات را بهترین رهیافت برای خروج از رکود میدانستند.

در انتهای جلسه مقرر گردید جلسات بعدی به نیاز اعضا برگزار و در صورت توافق همگی با یکی از کمیسیونهای مرتبط (ترجیحاً هود و اجاقگاز) ادغام گردد.

در این کمیسیون افراد زیر حضور داشتند:

آقایان امیر بنایینژاد؛ مدیرکارخانه شرکت لوازمخانگی کن، سید علی لالهآبادی؛ مدیرعامل شرکت دیموند، علی توتونی؛ مدیرعامل شرکت تندیس درخشان، حمیدرضا زارع حسینی؛ نماینده مدیرعامل شرکت بیمکث (ستاره طلایی صنعت)