برگزاری نخستین جلسه کمیسیون آموزش انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

تاریخ: 
دوشنبه, ارديبهشت 30, 1398 - 10:30
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

نخستین جلسه کمیسیون آموزش انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

گزارش جلسه: 

نخستین جلسه کمیسیون آموزش انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در تاریخ 98/02/30 برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، آقای مهندس رامین حسن پور؛ دبیر کمیسیون و کارشناس فنی و مهندسی انجمن ضمن خیر مقدم به حاضرین اهداف کمیسیون را که باتوجه به نیازسنجی صورت گرفته در کمیسیونهای تخصصی شناسایی شده بود بیان کرد.

وی گفت این کمیسیون به منظور ارتقاء کیفیت دورههای آموزشی مرتبط با صنعت لوازمخانگی، کاهش هزینه دورههای آموزشی با تکیه بر مشارکت اعضای انجمن و برگزاری دورههای آموزشی که به دلیل کمبود متقاضی امکان برگزاری آنها در شرکتها ممکن نیست برگزار میگردد.

سپس آقای مهندس احمد سعادتی سالم؛ مدیرعامل شرکت سپیدار کن آریا در خصوص فرآیند آموزش در شرکت خدمات پس از فروش لوازم خانگی کن صحبت کرد و یکی از مسائل مهم در مبحث آموزش را تبدیل دانش ضمنی و پنهان کارکنان به دانش عینی و قابل استفاده دانست.

آقای مهندس آرش اسلامی؛ مدیر خدماتمشتریان شرکت تکران مبرد پس از توضیح در خصوص فرآیند آموزش در شرکت تکران مبرد در خصوص انتشار اطلاعات فنی و مهنــدسی و ضعفها و قـــوتهای این موضوع گفتگو کرد.

آقای مهندس صمد دیده دار؛ مسئول آموزش شرکت سیماران پس از به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در خصوص آموزش سرویسکاران لوازم الکترونیکی تأکید کرد محتوای آموزشی باید دارای کیفیت بالاتری باشد.

خانم الهه ارتقایی؛ مدیر روابط عمومی شرکت ارج پس از تشریح نحوه آموزش در شرکت کارخانجات ارج توجه به آموزش گروه فنی و اجرایی و تفکیک این آموزشها با گروه کارشناسان و مدیران را ضروری دانست و استفاده از پتانسیلهای مجموعههای دانش بنیان و مؤسساتی همچون بنیاد ملی نخبگان در امر آموزش را به سایر اعضا توصیه نمود.

آقای محمد کمری؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت فریدولین پس از معرفی فرآیند آموزش در شرکت متبوع ارائه آموزشهایی در خصوص تکنیکهای حل مسئله را برای کلیه کارکنان مفید ارزیابی کرد.

آقای مهندس علی بیگی؛ مدیر منابع انسانی شرکت لوازمخانگی پارس پس از معرفی فرآیند آموزش در شرکت متبوع، کمیسیون را محل مناسبی جهت باز تعریف اهداف و محتوای آموزش دانسته و جهت همکاری اعلام آمادگی نمود.

آقای دکتر رضا الماسی؛ مدیر بازاریابی و فروش شرکت سامیار صنعت زاگرس پس از معرفی فرآیند آموزشی در شرکت متبوع، آموزش را از عوامل اصلی کاهش هزینههای تولید دانسته و تجربیات خود را در این خصوص با اعضا به اشتراک گذاشت.

آقای مهندس جواد یزدانی؛ مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه استیل البرز پس از معرفی فرآیند آموزش در شرکت متبوع، کمیسیون آموزش را جهت ارتقای سطح کیفی آموزش در صنعت لوازم خانگی مثبت دانسته و دورههای برگزار شده توسط انجمن لوازم خانگی ایران را در مقایسه با دورههای سایر سازمانها بسیار با کیفیتتر و مطلوبتر ارزیابی نمود. آقای مهندس محمد حسنی از واحد بازرگانی شرکت فیلور پس از معرفی فرآیند آموزش در شرکت خود الگوبرداری از مدلهای آموزشی در شرکتهای بزرگ خارجی را به کمیسیون توصیه نمود.

خانم دکتر شراره کامرانی؛ معاون انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ضمن تشریح سوابق آموزشی انجمن، بر ضرورت فعالیت کمیسیون در ابعاد ترویجی و کاربردی تأکید کرد و گفت: این کمیسیون ضمن تأثیر بر فعالیتهای آموزشی انجمن و شرکتها، در دید کلان در ارتقاء فرهنگ آموزش در صنعت لوازم خانگی مؤثر خواهد بود و انجمن علاوه بر موارد مورد نظر، دورههای آموزشی مورد تأکید کمیسیون را نیز برگزار خواهد کرد.

خانم کامرانی ضمن تأکید بر ضرورت ارائه برنامه عملیاتی برای کمیسیون، از بسترهای همکاری آموزشی انجمن با سایر سازمانها و نهادهای معتبر در قالب تفاهم نامه، مواردی را تشریح و اظهار امیدواری کرد با هدفگذاری مشخص در کمیسیون، انجمن توفیق بهره برداری هرچه مؤثرتر از فضاهای فراهم را در آموزش اعضاء داشته باشد.

در پایان آقای مهندس رامین حسن پور؛ دبیر کمیسیون و کارشناس فنی مهندسی انجمن پس از جمع بندی نظرات و گفتگوهای صورت گرفته مصوبات و دستورات جلسه آتی را بر اساس نظر اعضا اعلام نمود.

در این جلسه مقرر شد:

  •  پیشنهاد طرح درس خدمات پس از فروش توسط آقای  مهندس احمد سعادتی سالم؛ مدیر خدمات پس از فروش لوازم خانگی کن تهیه شود.
  •   طرح درس کنترل کیفیت در صنعت لوازمخانگی توسط آقای مهندس جواد یزدانی؛ مدیرکنترل کیفیت و آزمایشگاه استیل البرز تهیه و ارائه گردد.
  •  پیشنهاد طرح درس بازاریابی و فروش در صنعت لوازمخانگی توسط آقای دکتر رضا الماسی؛ مدیربازرگانی و فروش سامیار صنعت زاگرس تهیه و ارائه گردد.
  •  مقرر گردید پیشنویس آییننامه و کمیسیون توسط آقای رامین حسنپور؛ دبیر کمیسیون تهیه و با سایر اعضا به جهت اعلام نظر به اشتراک گذاشته شود.

در جلسه آتی:

  •  برنامه برگزاری جلسات، برنامه عملیاتی کمیسیون و عنوان کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
  •  در خصوص برنامه برگزاری جلسات، برنامه عملیاتی کمیسیون و عنوان کمیسیون تصمیم گیری خواهد شد.

در این جلسه آقایان: جواد یزدانی؛ مدیر Qc شرکت استیل البرز، رضا الماسی؛ مدیر بازاریابی و فروش شرکت سامیار صنعت، علی بیگی؛ مدیر منابع انسانی شرکت پارس، محمد کمری؛ مدیر Qc شرکت فریدولین، صمد دیده دار؛ مسئول آموزش شرکت سیماران، آرش اسلامی؛ مدیر خدمات مشتریان شرکت تکران مبرد، احمد سعادتی سالم؛ مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش لوازم خانگی کن، محمد حسنی؛ بازرگانی شرکت فیلور، رامین حسن پور؛ دبیرکمیسیون و کارشناس فنی مهندسی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران و خانمها: الهه ارتقایی؛ مدیر روابط عمومی شرکت کارخانجات ارج و شراره کامرانی؛ معاون برنامهریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران حضور داشتند.

نوع کمیسیون: