بانک جامع اطلاعات صنعت لوازم خانگی ایران

بانک جامع اطلاعات صنعت لوازم خانگی ایران

بانک جامع اطلاعات صنعت لوازم خانگی ایران در چهار گروه تولیدکنندگان محصولات نهایی (384 شرکت)، تولیدکنندگان محصولات اولیه و واسط (128شرکت)، توزیع کنندگان (256 شرکت) و در نهایت ارائه دهندگان خدمات پس از فروش (76 شرکت) مشتمل بر نام شرکت، زمینه فعالیت، تلفن، فکس، ایمیل، وب گاه و آدرس شرکت و به ابتکار انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برای اولین بار در کشور منتشر شده است.

برای تهیه این دایرکتوری می توانید با انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تماس بگیرید.

 

نویسنده: 
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران
سال چاپ / تهیه: 
چاپ اول 1395