استاندارد لعاب، در ریل تدوین

تاریخ: 
شنبه, فروردين 31, 1398 - 11:30
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

استاندارد لعاب، در ریل تدوین

گزارش جلسه: 

نخستین جلسه کمیسیون لعابکاران در سال جاری در تاریخ 98/01/31 در محل انجمن برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای مهندس جواد یزدانی؛ مدیر کنترل کیفیت استیل البرز و رئیس کمیسیون هود و اجاق گاز ضمن تبریک سال نو به اعضا تدوین استاندارد لعاب را برای این صنعت ضروری دانسته و گفت با روند فعلی امکان تهیه یک استاندارد کارخانهای مطلوب تا شهریور سال جاری دور از انتظار نیست. سپس نتایج تست Shock،Salt Spray که قبلا توسط برخی اعضا انجام شده بود، مورد برسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد اعضایی که تا کنون نتایج تستها را را ارائه نکرده اند تا جلسه آتی نتایج را بررسی و به کمیسیون اعلام نمایند. همچنین تستهای رنگ در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. خانم نازنین رجبی؛ مدیر کنترل کیفیت لعاب تهران نوین معتقد بود تست رنگ نباید الزام آور باشد. آقای علیرضا شیری رئیس تولید استیل البرز و رئیس کمیسیون معتقد بود برای حفظ کیفیت محصول نهایی باید حداقلی برای تستهای رنگ مشخص شود.

خانم مهندس فرشته ارقند؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت اریس سازه ایرانیان نیز نتایج تست مواد شوینده را تشریح و نتایج را مطلوب اعلام کرد. در پایان مقرر شد تست شوینده توسط سایر اعضا نیز انجام و نتایج به کمیسیون ارائه شود.

مصوبات جلسه

  •  مقرر گردید کمیسیون ماهانه یک جلسه طبق تقویم مصوب (سومین شنبه در هر ماه) برگزار نماید.
  •  مقرر گردید در خصوص تعیین دامنه استاندارد برای فاکتورهای رنگ متعاقبا تصمیمگیری شود.

دستورات جلسه آتی

 اعضایی که تستهای جلسه قبل را انجام نداده بودند، پس از انجام نتایج را به کمیسیون اعلام کنند.

در این جلسه افراد زیر حضور داشتند:

حسین خطیبی؛ مدیرعامل شرکت توسعه لعاب تهران، جواد یزدانی؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت استیل البرز، علیرضا شیری؛ رئیس تولید استیل البرز، حامد آذرمهر؛ مدیرتولید شرکت آریا تکنیک، نازنین رجبی؛ مدیر qc شرکت لعاب تهران نوین، فرشته ارقند؛ مدیر qc شرکت سناتور، سجاد ورمزیار؛ مسئول لعاب شرکت سناتور، علی جدی؛ سرپرست qc شرکت توسعه لعاب تهران، علی ادیب؛ مدیرتولید شرکت لعاب ادیب. علی جدی؛ سرپرست qc شرکت توسعه لعاب تهران.

نوع کمیسیون: