در کمیسیون سیاست گذاری لوازم خانگی توکار تأکید شد: انسجام بیشتر تولیدکنندگان ضرورت دارد.

تاریخ: 
دوشنبه, تير 4, 1397 - 12:15
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

تاکید بر انسجام بیشتر تولیدکنندگان

گزارش جلسه: 

در تیرماه سال جاری کمیسیون "سیاست گذاری لوازم خانگی توکار" دو جلسه تشکیل داد.

در این جلســـات آقای مهندس علیرضا محمدی دانیالی؛ رئیس کمیسیون و مدیرعامل شرکت ناب استیل بر ضرورت همراهی بیشتر شرکتهای سازنده محصولات و لوازم خانگی توکار با کمیسیون تأکید و در کنــــار ارسال دعوتنامه انجمن به شرکتهای مربوط، از اعضاء درخواست کرد با استفاده از شبکه ارتبـــاطات شخصی و شرکتـــی، نسبت به توسعه عضویت اقدام کنند.

در جلسه مورخ 97/04/04 مباحثی درخصوص افزایش قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید ارائه و اظهار شد در شرایط جاری برخی کالاها به بهای کمتر از قیمت تمام شده به فروش میرسند و شرکتها از این بابت، در وضعیت زیاندهی به سر میبرند.

همچنین مبــــاحثی در خصــــوص مراجعه برخی شرکتها به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه و عنوان شد شرکتها با مراجعه به سازمان مذکور و ارائه اسناد، مجوز افزایش قیمت تا ده درصد را دریافت کرده اند.

همچنین در این جلسه مباحثی در خصوص رشد بـــیرویه و روزبه روز قیمــــت نهادههای تولید و ضرورت افزایش قیمت محصولات نهایی حداقل تا 30 درصد در جهت حفظ واحدهای تولیدی، امکان ایجاد مکانیزم "کشف قیمت" لوازم خانگی در بورس مربوط، اقدام بخشهایی از شبکه توزیع در انبار کالا در حجم گسترده برای سوء بهرهبرداری از موقعیت افزایش قیمتها، ضرورت تلاش برای نهادینه سازی تفکر عدم مداخله دولت در قیمت گذاری مطرح و از کاهش میزان تخفیف و مدت فروش، فروش به صورت نقدی – واریزی و افزایش قیمتهای مقطعی و پلکانی، به عنوان راهکارهایی برای عبور از بحرانهای پیش آمده یاد شد.

در این جلسه همچنین مباحثی در خصوص افزایش بهای برق صـنعتی و نرخ گاز، قیـمت ارز، تأثیرات تحریمها بر حمـل و نقل رویایی و ابطال السیهای ایران از 4 نوامبر، سودآوری بازارهای صادراتی محصولاتی مانند مس، فولاد و ... و عدم تمایل تأمینکنندگان به عرضه داخلی و پیش بینیهایی در خصوص تشدید گرانی مواد اولیه در ماههای آتی نیز مطرح و مقرر شد انجمن نامهای به سـازمانهای متـولی از جمله سـازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و کمیسـیون صـنایع مجلس ارسال کند که طی این نامه تشریح شود تنها در صورتی که قیمت نهادههای تولید اعم از مواد اولیه، دستمزد، ارز و ... به سال 96 برگردد، تولیدکنندگان نیز امکان بازگشت به قیمتهای سال 96 را خواهند داشت. همچنین تأکید گردید فهرست گروه چهارم کالاهای دارای ممنوعیت واردات به کشور توسط اعضا بررسی شود و در صورتی که مواردی برای خروج از فهرست مذکور احصا شد، مراتب جهت پیگیری به انجمن اطلاع داده شود.

در جلسه مورخ 97/04/12 نیز حاضران به بیان تجارب شرکتها در مواجهه با مسائل ناشی از کنترل دستوری قیمتها (شامل مواردی مانند کاهش تخفیفات، حذف فروشهای مدت دار، فروش نقدی تا 15 روز، تغییر کد و...) پرداختند و موضوع عدم شمولیت دستورالعمل قیمتگذاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر لوازمخانگی و ضرورت مکاتبه با سازمان مذکور در جهت تذکر این مسأله، مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین در حوزه مسائل و سیاستهای صنفی بر ضرورت انسجام بیشتر تولیدکنندگان در سیاستگذاریها در شرایط حاضر در جهت غلبه بر مسائل فعلی و آتی، بررسی الویتهای تعیین شده برای واردات قطعات محصولات مربوط و بحث در خصوص انجام مراقبتهای لازم در سیاستگذاریهای مربوط و ممانعت از ایجاد فضا برای فعالیت مونتاژکاران، فقدان کارکرد مثبت تخفیفات آخر سال برای بخش تولید و بهرهبرداری بنکداران از این نوع تخفیفات، تأثیر بالای هزینههای سربار از جمله کرایه حمل، تبلیغات، مالیات و ... بر افزایش قیمت تمام شده، درخواست پیش پرداخت از تولیدکنندگان توسط تأمین کنندگان، آسیبهای وارده به صنعت لوازم خانگی توکار از محل فعالیت تولیدکنندگان زیرپلهای، مسائل آتی تامین قطعات و مواد اولیه با توجه به ضرب الاجل تعیین شده در تحریمهای بین المللی، ضرورت کاهش تولید با توجه به وضعیت و نیاز بازار، ضرورت حرکت به سمت پرداختهای نقدی، واکنشهای احتمالی شبکه توزیع به گرایش تولیدکنندگان به پرداختهای نقدی با توجه به اسناد مالی وصول نشده از نمایندگان فروش، نقش بنکداران در فروش محصـولات غیراسـتاندارد، فعالیت بازار ثانـویه ارز و نرخهای احتمالـی (دو رقمی شدن نرخ ارز) مباحثی مطرح و مقرر شد قیمت درب کارخانه (وصول حداکثر تا 45 روز)، ملاک عمل قرار گیرد- 5 درصد تخفیف برای واریز نقدی در نظر گرفته شود- کرایه حمل، حذف شود.

همچنین مقرر شد اولویتهای وارداتی مربوط به حوزه کار کمیسیون بررسی و پیشنهادات لازم جهت تنظیم نامه به مراجع ذیصلاح ارائه شود.