در جلسه بهمن ماه کمیسیون "بررسی مســـــائل صنعت" انجمن بررسي شد: مسائل و مشکلات شهرک‌های صنعتی ایران

تاریخ: 
سه‌شنبه, فوریه 19, 2019 - 12:30
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

بررسی مسائل و مشکلات شهرک‌های صنعتی ایران

گزارش جلسه: 

کمیسیون "بررسی مســـــائل صنعت" انجمن صنایع لوازمخانگی ایران در تاریخ 30 بهمنماه، با حضور آقایان مهندس محسن صالحینیا؛ معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، مهندس فتحعلی محمدزاده؛ معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، دکتر مهدی پورقاضی؛ رئیس کمیسیون صنایع اتاقتهران و جمعی از اعضای انجمن در محل خانه تشکلهای اتاقتهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران ضمن خوشامدگویی به اعضاء و تبریک به مناسبت انتصاب آقای صالحینیا، از ایشان به عنوان چهره ای اثرگذار در صنعت کشور یاد کرد و با اشاره به آمار شهرکهای صنعتی گفت: تعداد کل شهرکها و نواحی صنعتی مصوب، 978 واحد است که تعداد 807 واحد آن در حال بهرهبرداری است و تعداد شرکتهایی که در این شرکتها به بهرهبرداری رسیده 42160 واحد است که در مجموع 827147 نفر در آنها مشغــــول به کار هستند که این نشاندهنده اهمیت و ظرفیت شهرکها در توسعه اقتصادی و ایجاد  اشتغال است.

در ادامه جلسه آقای مهندس محسن صالحینیا؛ معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی به معرفی شهرکهای صنعتی پرداخت و به عوامل تأثیرگذار بر صنعت اشاره کرد و گفت: میزان نقدینگی، وضعیت بازار، امکانات صادراتی، واردات کالاهای مشابه، شرایط اقتصادی مردم و ... عوامل تأثیرگذار بر صنعت هستند که وجود هرگونه مشکل و اختلالی در آنها اثرات سوء بسیاری بر صنعت میگذارد.

آقای مهندس صالحینیا به انواع تولیدات در شهرکهای صنعتی پرداخت و گفت: در این شهرکها سه نوع تولید انجام میشود: کالاهای واسطهای که این کالاها واسطه و تأمینکننده قطعات و لوازم تولید در بخشهای دیگر هستند، محصولات نهــــایی که از محصولات واسطهای استفـــاده میکنند و شـــامل لوازمخانگی، نساجی و... است و کالاهای سرمــــایهای که شــامل تجهیزات و  ماشینآلات است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در ادامه از اعضاء حاضر در جلسه خواست به طرح مشکلات و دیدگاههای خود بپردازند.

آقای مهنــدس محمدتقی محمدی؛ مدیرعامل شرکت پارسیران نوین گفت: تولیـــدی ما در شهرک صنعتی غیردولتی "پرند" مستقر است و غیردولتی بودن آن سبب شده است که جز واحدهای معدودی، نتوانند مجوز بهرهبرداری بگیرند و اکنون به علت نبود زیرساختهایی چون آب، برق، گاز، آتش نشانی و...، به جای رونق، شهرک در وضعیت نامناسبی قرار دارد و برای رفع مشکلات به دنبال مجوز غیردولتی کردن شهرک بودیم که متأسفانه بعد از موافقت با درخواست ما، مشکلات چند برابر شد و شهـــرداری منطقه شروع به کارشکنـــــی و پلمپ  واحدها کرد.

آقای مهندس محمدی افزود: متأسفانه بعد از چندسال کشمکش، با اعلام سازمان بازرسی، پروانه کسب واحدها باطل و صدور مجدد مجوز و اجازه فعالیت واحدهای تولیدی نیاز به تصویب در هیأت دولت دارد که این کار، دوباره کاری و اتلاف وقت است و باید پرسید با وجود پروانه بهرهبرداری برای 60 واحد تولیدی و ایجاد اشتغال برای 2000نفر در این شهرک، آیا بهتر نیست در جهت حمایت از تولید، مسائل مذکور رفع و زمینه فعالیت تمهید شود؟

آقای مهندس قاسم مصطفوی؛ عضو هیأتمدیره انجمن و مدیر روابط عمومی شرکت بوتان نیز طی سخنانی گفت: هنگام واگذاری زمین در شهرکها، دفترچهای داده میشود که بـــراساس توضیحات مندرج در آن، چنانچه در بازه زمانی مشخص در زمین خریداری شده ساختمان ساخته نشود، زمین پس گرفته میشود که البته این شرط برای فعالیت در شهرکهای صنعتی مفید است؛ لیکن در تدوین این مقررات موضوع "اهلیت" مغفول مانده است. وی با اشاره به اوضاع رکود در کشور گفت: در چنین دورهای نمیتوان الزاماً انتظار داشت، کارآفرین طبق برنامه تعیین شده به امور رسیدگی کند و در بازه زمانی مقرر بتواند در زمین خود در شهرک صنعتی ساخت و ساز کند؛ چرا که با مسائلی از جمله کمبود نقدینگی مواجه است و بنابراین مقرره یادشده ابزاری برای پس گرفتن زمین از کارآفرین میشود؛ پس لازم است شرکتها و سوابق کارآفرینان در اجرای چنین مقررهای لحاظ شود.

آقای مهندس مهدی پورقاضی؛ رئیس کمیسیون صنعت اتاقتهران و مدیرعامل شرکت نیرومند پلیمر نیز گفت: فعالیت شهرکهای صنعتی بسیار متنوع است و شامل ایجاد ارتباط با همتایان خارجی، کمک به شرکتهای دانش بنیان، تأسیس و اداره شرکتهای ملی صادراتی و ... میشود، ولی در کنار این فعالیتهای مهم، دارای مشکلات زیرساختی از جمله آب، برق، فاضلاب، راه، سند ... و نیز تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق هیأت امنا شرکت شهرکهای صنعتی است. از سالیان گذشته بخشی از عوارض و مالیات پرداختی شرکتهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی به شهرداریها تعلق میگرفت، در چند سال گذشته براساس مصوبهای مقرر شد بخشی از عوارض و مالیات مذکور به شرکت شهرکهای صنعتی و در جهت مدیریت آن اختصاص یابد که این مسأله تحقق نیافت و واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها علیرغم پرداخت عوارض و مالیات از مزایا و خدمات لازم آن در اداره امور شهرکهای صنعتی بهرهای نمیبرند.مسأله بعدی قانون معافیت مالیاتی 5ساله واحدهای حــــاضر در شهرکهای صنعتــــی است که متأسفانه اجرا نمیشود.

آقای مهندس خسرو ملااحمد؛ مدیرعامل شرکت لعران در ادامه جلسه به مسأله عوارض شهرداری پرداخت و گفت: با توجه به دریافت عوارض 5درصدی شهرداری مناطق، متأسفانه هیچ خدماتی به واحدها در شهرکها ارائه نمیشود و علیرغم معافیت مالیاتی که برای 5سال به واحدها اعلام شده است هنوز اجرایی نشده است و مالیات گرفته میشود.

آقای مهنــدس جمشید قــادری؛ مدیرعامل شهرک صنعتی قدس و شرکت تولیدی صنعتی پرچکاران آسیا گفت: طبق قانون باید تا پایان سال به واحدها فعال در شهرک صنعتی قدس پــروانه بهرهبرداری داده میشد، ولی این کار هنــوز انجــام نشده و بنده بعد از 40سال کار تولیدی نتوانستـهام پروانه بهرهبرداری دریافت کنم. مشکل بعدی واحدها تهیه مواداولیه است که باعث تعطیلی 45درصد واحدها شده است.

آقای مهندس یوسف خورسند صنعتی؛ مدیرعامل شرکت آذرپاد نیز گفت: در مدیریت شهرکها باید جامعنگری بیشتری لحاظ شود و یک برنامه واحد برای تمام شهرکها تهیه و اجرا شود و حل مشکلات نباید محدود به تهران شود. زمینه ارتباطی بین شهرکها مانند نمایشگاه، بازار، کمیته مشترک و ... در نظر گرفته شود.

قانون تسهیل کسب و کار و رفع موانع تولید تصویب شد، ولی در عمل هیچگونه اتفاقی نیفتاد، به طور مثال بابت 5/3 میلیون تومان بدهی واحد ما در شهرک صنعتی عباسآباد 370 میلیون جریمه تأخیر در نظر گرفته شده است.

مشکل واگذاری زمین به نرخ روز برای250 واحد مستقر در شهرک صنعتی عباسآباد وجود دارد و شهرک عباسآباد دارای مشکلات عدیدهای دیگری چون: نبود شفافیت در اداره شهرک و ورودی بر تردد آن است، که امید است تمهیداتی برای آن اندیشیده شود.

آقای مهندس محمدحسین تهرانچی؛ رئیس هیأتمدیره شرکت نانیــــوا نیز گفت: در برخی کشـــورها ابتدا زیرساختهای مورد نیاز شهرکها فراهم میشود و سپس اقدام به واگذاری میکنند، ولی در اینجا برعکس است و شهرکها در وضعیت فاقد امکانات زیرساختی و رفاهی واگذار میشوند که برای برطرف شدن این مشکل باید استانداردهایی درنظر گرفته شود.

آقای مهندس خداوردی؛ عضــو هیأتمدیره شرکت مشهد دوام، تأمین مواداولیه برای تولید محصولات شرکت متبوعش از جمله تهیه ورقهای فولادی از فولاد مبارکه را درخواست کرد تا تمهیداتی اندیشیده شود تا مواداولیه داخلی با سرعت بیشتر و قیمت پایینتری در اختیار صنایع پاییندستی قرار گیرد. سپس مشکل برگشت ارز و تعهد ارزی و معافیت یک میلیون یورویی از بازگشت ارز به نیما را مانع صادراتی خواند و خواهان حذف آن شد و درخواست کرد تا در ورود شیرهای رگولاتوری سخت گیریهای وارداتی کاهش یابد.

در ادامه جلســـه آقایان مهندس صالحینیا و مهندس محمدزاده به سؤالات و مشکلات اعضا پاسخ دادند.

آقای مهندس صالحینیا تشریح کرد: طبق قانون، هر واحدی که به شهرکهای صنعتی منتقل شود میتواند پروانه بهرهبرداری اخذ کند و در مورد شهرک غیردولتی "پرند" در پی اخذ پروانه بهرهبرداری واحدها هستیم و در اولویت رسیدگیهای ما قرار دارد.

در مورد زیرساختهای شهرکها باید اقدامات اساسی انجام شود و در اولویت کارهای ما قرار دارد و اختصاص بخشی از ارزشافزوده برای هیأت امناء و شهرکها در حال پیگیری است.

تشکیل کمیته مشترک برای شهرکها را مدنظر داریم و در آینده نزدیک اجرایی میکنیم.

آقای مهندس محمدزاده در پاسخ به صحبتهای اعضا گفت: ما هم دغدغه مشکلات و مسائل شهرکها را داریم و درحال پیگیری موارد و مشکلات و طراحی مدلی بهینه برای دستیابی به اهداف هستیم. ما برای بسیاری از واحدهای شهرک "پرند" پروانه صادر کردیم، ولی متأسفانه پروانهها باطل شد که این مسأله را در صحن مجلس هم پیگیری کردیم.

در زمینه اسناد مالکیت، 250 واحد مشکل اساسی دارند و قرار است در کارگروه تخصصی بررسی شود.

آنچه مسلم است باید در مقابل ارزهای صادراتی، یا باید وارداتی انجام گیرد و یا به سامانه نیما برگردانده شود و این امر بهخاطر محدودیتهایی است که در منابع ارزی کشور و برای کل اقتصاد و صنعت وجود دارد و یک قاعده عام است که بانک مرکزی در دولت به تصویب رسانده است، ولی در مواردی خاص به صورت موردی تسهیلاتی در نظر گرفته میشود.

نوع کمیسیون: