در آخرین جلسه کمیسیون رسانه انجمن در سال 97 بررسي شد: کمپین تبلیغاتی لوازم خانگی

تاریخ: 
چهارشنبه, اسفند 8, 1397 - 21:45
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

کمپین تبلیغاتی لوازم خانگی

گزارش جلسه: 

آخرین جلسه کمیسیون رسانه در سال 97 با موضوع بررسی فرصتهای تبلیغات جامع شرکتهای تحت پوشش انجمن در قالب طرح پیشنهادی آقای حسن شاهی؛ مسئول مارکتینگ شرکت بلور نوری تازه در تاریخ هشتم اسفندماه در محل انجمن برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای رضا محبی؛ رئیس کمیسیون، ضمن اشاره به اقدام مؤثر انجمن در رایزنی با صدا و سیما در جهت تبلیغات رایگان صنایع لوازمخانگی در شبکه ملی گفت: با ورود انجمن در تبلیغات جامع صنایع لوازم خانگی، بسترهای فراوانی فراهم میشود که بر مجموع صنعت لوازمخانگی تأثیر مثبت دارد و اگر این تلاشها ادامــه یابد شاهد رونق صنعت لوازمخانگی و برند ایرانی در داخل کشور خواهیم بود.

در ادامه آقای حسن شاهی؛ مسئول مارکتینگ بلور نوری تازه به ارائه طرح پیشنهادی خود پرداخت. وی گفت: برای به ثمــر رسیدن این طرح باید ابتدا هدف به صـورت دقیق مشخص شود و در قالب شاخصهای قابل اندازهگیری، پیگیری شود.

مسئول مارکتینگ شرکت بلور نوری تازه طرح پیشنهادی را تحت عناوین زیر ارائه داد:

اهداف این طرح:

 ایجاد فرهنگ خرید اجناس ایرانی

 معرفی شرکتها برای مصرفکننده نهایی

 ایجاد ارتباط و همکاری بیشتر بین شرکتها

 ایجـــاد فرهنگ احترام به مصرف کننده و ارتقاء سطح کیفی تولیدات

 پررنگ ترکردن نقش انجمن بهعنوان تشکل پیشرو و حرکت آفرین

 ایجاد مراکزی برای ارائه محصولات در کل کشور

 

شعارهای پیشنهادی:

 تولید داخلی - کیفیت جهانی

 فرهنگ ایرانی – کالای ایرانی

 خانه ایرانی - کالای ایرانی

 کالای ایرانی = اشتغال

 کالا – اشتغال همه ایرانی ، کیفیت جهانی

 

پیشنهادهایی برای تبلیغات

1- رایزنی با مؤسسات دولتی برای استفاده از امکانات آنها برای تبلیعات بخش خصوصی

2- تشکیل شبکه اجتماعی توسط انجمن با اهداف زیر:

1-2- معــــرفی شرکتها و کانالهای شبکههای اجتماعی آنها

2-2- معرفی برندهای معتبر لوازم خانگی که از نظر انجمن مورد تأیید است

3-2- تحلیل کامنتها و فعالیتهای کانال و ارائه آن به شرکتها با دستهبندیهای مشخص (بهعنوان تحقیقات بازار و رفتار مصرفکننده)

3- انتشار امکان مشارکت شرکتها با هم در زمینههای آموزش - B2B - تبادل اطلاعات فنی و ....

4- رایزنی برای برگزاری فعالیتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی تحت نظر انجمن (برای سلامت روانی و ایجاد فرهنگ همکاری و تبادل نظر)

5- رایزنـــی با شرکتها برای اعمال تخفیف برای کارکنان تحت نظـــر انجمن (صدور کارت شناسایی برای استفاده از این تخفیفات)

6- جذب سرمایهگذار خارجی، داخلی و معرفی آن به شرکتهای مستعد جذب سرمایه

 

زیرساخت ها:

 تشکیل گــــروه هماهنگی 3 یا 5 نفــری برای طرحریزی کلی اهداف، تأیید طرح و تقسیم پروژه به چند فاز در سطح کلان

 شناسایی امکانات تبلیغاتی

 جمعبندی و گروهبندی شرکتهای تولیدی

 ارسال دعوتنـــامه برای شرکتها جهت مشخص شدن تعداد نهایی مشارکتکنندهها در طرح

 طـــراحی مطابق استاندارد تعریف شده و مصوب بهصورت یکسان

 آغاز طرح تبلیغاتی از اول مهر

 اوج تبلیغات یک ماه مانده به نمایشگاه و حفظ آن تا پایان سال

 پوشش رسانهای طرح در کل مراحل طرحریزی تا اجرا

 اندازهگیری و آنالیز شاخصهای عملکردی طرح جهت بهبود طرح

در ادامه جلسه؛ خانم مریم معماری؛ مدیر روابط عمومی تبلیغات فریدولین پیشنهاد داد از طـــرح راهاندازی اپلیکیشن جامع صنعت ایران که در اتاق ایران در حـــال اجرا است الگو گرفته و در صنعت لوازمخانگی نیز چنین طرحی به صورت تخصصی اجرا گردد. وی گفت: این اپلیکیشن شرکتهای فعــــال را در حوزههای مختلف به مخاطبین مربوط
معرفی میکند.

آقای رضا محبی؛ رئیس کمیسیون گفت: برای بهتر اجرایی شدن و بیان اهمیت این طرح بهتر است این طرح در حضور مدیران و در کمیسیون صنعت مطرح شود و دیگر این که در جوار نمایشگاه سال آینده، جشنواره مطبوعات داشته باشیم و مطبوعاتی که در یک سال گذشته، برترین مطالب حمایتی از صنعت لوازمخانگی داشتهاند، انتخاب و تقدیر شوند و در کنار این جشنواره، کارگاههای آموزشی، سخنرانی و ... گنجانده شود.

در ادامه خانم شراره کامرانی؛ معاون برنامهریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن ضمن تشکر از مشارکت اعضا و آقای شاهی به خاطر طرح پیشنهادی برای کمپین تبلیغاتی گفت: ارائه چنین طــــرحهایی مصــــداق بارز کار تشکلی است و انتظار آن است، اعضاء کمیسیونها در فعالیتها همراه و در ارائه پیشنهادات، پیشقدم باشند. وی با اشاره به نقاط قوت طرح پیشنهادی آقای شاهی، گفت: بعضی از موارد مطرح شده خارج از اختیارات و توان انجمن است و ابهامات بعضی از قسمتهای آن باید برطرف شود و مواردی که مورد تأیید همه اعضاء کمیسیون قرار گیرد و با وظایف انجمن منافاتی نداشته باشد، در قالب برنامههای سال 98، عملیاتی میشوند. وی تأکید کرد عملیاتی کردن این طرح مشارکت همه جانبه از طرف اعضا را میطلبد و باید تقسیم کار صورت گیرد تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

سپس آقای سیروس بهرام؛ مشاور مدیرعامل گروه تولیدی چینی مقصود گفت: در ابتدای راه بهتر است اعضـــا کمیسیون شناخت بهتر و کاملتری از هم داشته باشیم و از تواناییهای واحدهای تولیدی عضو مطلع شویم و برای تحقق این امر بهتر است نشریات داخلی شرکتها توسط انجمن معرفی و در غرفه این تشکل در نمایشگاه توزیع گردد.

در این جلسه آقایان: رضا محبی؛ رئیس کمیسیون، کامبیز کیهانی؛ مدیر اجــــرایی انجمن گاز مایع، سیروس بهرام؛ مشــــاور مدیرعامل گروه تولیدی چینی مقصود، محمدرضا منصور بقایی؛ مدیرفروش و بازاریابی شرکت پــــارس، حسن شاهی؛ مسئول مارکتینگ شرکت بلـــور نوری تازه و خانمها: لیلا ابوالفتحی؛ دبیرکمیسیون، سپیــــده معینی؛ مدیر روابطعمومی شرکت کاج نچسب، یاسمن مبرهنی؛ کارشناس روابط عمومی شرکت نوران صنعت تهران، ندا علائی؛ مدیر بازاریابی و تبلیغات شرکت کاچیران، مریم معماری؛ مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت فریدولین، مهسا اسکوئی؛ کارشناس توسعه ارتباطات شرکت استیل البرز حضور داشتند.

نوع کمیسیون: