جلسات هیات مدیره

جلسه هیأت مدیره انجمن در تاریخ 98/03/25 برگزار شد. در این جلسه گزارش عملکرد انجمن در سال 97 توسط دبیرکل ارائه و مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. ضمناً در این جلسه دبیرکل گزارشاتی از برنامه ‌ ها و اقدامات انجمن برای سال 98 ارائه داد.ادامه خبر
جلسه هیأت ‌ مدیره انجمن در تاریخ پنجم اسفند برگزار شد. در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت: حذف مجموعه محصولات مربوط به صنایع فلزی مانند ورق، کمپرسور و... از اولویت اول، تفکیک تعرفه ‌ های ورق ‌ های لمینیت از ورق ‌ های رنگی، مصوبه مجلس درخصوص ضرورت انجام عقد جدید در قراردادهای بانکی که طی...ادامه خبر
جلسه هیأت مدیره انجمن صنایع لوازم ‌ خانگی ایران در تاریخ 22 دی ماه در محل این تشکل برگزار شد. در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت: بــــررسی موضوع سودآوری یا عدم ســـودآوری شرکت ‌ های تولیدی لوازم ‌ خانگی در سال جاری با توجه به مشکلات ناشی از تحریم و مسائل داخلی - مداخله بخش واسطه ‌ گری در...ادامه خبر
جلسه هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در تاریخ 97/02/29 برگزار شد. به گزارش "پیک شورا" ، در این جلسه که به ریاست آقای مهندس محسن خلیلی برگزار شد، دبیرکل انجمن باتوجه به دستور جلسه گزارشی در زمینه برنامه‌ها و مسائل اجرایی انجمن و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی ارائه داد. در جلسه فوق موضوع نرخ ارز...ادامه خبر
جلسه هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در تاریخ 97/01/18 برگزار شد. به گزارش پیک شورا، در این جلسه که به ریاست آقای مهندس محسن خلیلی برگزار شد، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه ‌ ریزی و اجرایی انجمن گزارش مشروحی از اقدامات این تشکل را ارائه داد. در این جلسه دیدگاه ‌ های انجمن در خصوص نحوه حمایت از...ادامه خبر
هیأت ‌ مدیره انجمن صنایع لوازم ‌ خانگی ایران در بهمن و اسفندماه 96 دو جلسه تشکیل دادند. در این جلسات که به ریاست آقای مهندس محسن خلیلی برگزار شد، دبیرکل انجمن و رئیس ستاد برنامه ‌ ریزی و اجرایی انجمن مشروحی از اقدامات انجمن را ارائه داد. بررسی وضعیت بازار و قیمت محصولات لوازم ‌ خانگی و مکاتبات...ادامه خبر
هیأت ‌ مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در دی ‌ ماه دو جلسه تشکیل دادند. در این جلسات که به ریاست آقای مهندس محسن خلیلی؛ ریاست هیأت ‌ مدیره برگزار شد، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه ‌ ریزی و اجرایی انجمن گزارش مشروحی از برگزاری موفقیت ‌ آمیز هفدهمین نمایشگاه بین ‌ المللی لوازم خانگی ارائه داد. تشکیل...ادامه خبر
در تاریخ 96/8/27 جلسه هیأت ‌ مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر حبیب ‌ اله انصاری؛ دبیرکل و رئیس ستاد برنامه ‌ ریزی و اجرایی انجمن گزارشی از اقدامات جاری این تشکل را در محورهای زیر ارائه داد: تشکیل کمیته ویژه با سازمان حمایت مصرف ‌ کنندگان و تولیدکنندگان برای...ادامه خبر
هیأت‌مدیره انجمن در ماه‌های مرداد و شهریور دو جلسه تشکیل دادند. در این جلسات دبیرکل و رئیس ستاد برنامه ‌ ریزی و اجرایی انجمن گزارشاتی از برنامه ‌ ریزی ‌ ها و اقدامات در مورد برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین ‌ المللی لوازم خانگی- درخواست تأمین ارز مبادله ‌ ای برای اعضاء ذیربط انجمن نسبت به استفاده از...ادامه خبر
جلسه هیأت ‌ مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در تاریخ 96/04/10 در محل انجمن برگزار شد. در این جلسه دبیرکل و رئیس ستاد برنامه ‌ ریزی و اجرایی انجمن، ضمن طرح مواردی از برنامه ‌ های جاری انجمن، گزارش ‌ های مالی و عملکرد سال 1395 و نیز برنامه و بودجه سال 1396 انجمن را جهت ارائه در مجمع مطرح کرد...ادامه خبر
جلسه خـردادماه هیأت ‌ مدیره انجمن صنایع لوازم خانگــی ایـــران در تاریخ 96/3/20 در محل انجمن برگزار شد. در این جلسه دبیرکل انجمن موارد زیر را مطرح کرد: گزارش عملکرد سال 1395 انجمن در 426 صفحه. گزارش مالی سال 1395. برنامه انجمن در سال 1396. بودجه انجمن در سال 1396. پس از بحث و بررسی موارد مذکور برای...ادامه خبر
جلسه اعضاء هیأت ‌ مدیره انجمن صنایع لواز خانگی ایران در تاریخ 96/02/23 در محل انجمن برگزار شد. در این جلسه دبیرکل انجمن گزارشاتی در موضوعات عملکرد شش ‌ ماهه دوم سال 1395 (مندرج در ماهنامه «پیک ‌ شورا» شماره 335)، کنفرانس اقتصاد مقاومتی (با حضور و سخنرانی دبیرکل در تاریخ 95/12/10)، تشکیل جلساتی با...ادامه خبر
هیأت ‌ مدیره انجمن صنایع لــــوازم خانگی ایران در آبان ‌ ماه به دعوت دبیركل و رئیس ستاد برنامه ‌ ریزی و اجرایی انجمن و به ریاست آقـــای مهندس خلیلی؛ رئیس هیـــأت ‌ مدیره دو جلسه تشكیل داد. در اولین جلسه كه در تاریخ چهـــارم آبان تشكیل شد، موارد مطروحـــه در جلسه مـــورخ ۹۵/۰۷/۲۵ در دفتر آقـــای...ادامه خبر
هیأت ‌ مدیـــره انجمن صنایع لوازم خانگی ایــران در تاریخ 95/07/07 به ریـــاست آقای مهندس محسن خلیلی تشكیل جلسه داد. در این جلسه در چارچوب دستور جلسه آقای دکتر انصاری؛ دبیركل و رئیس ستاد برنامه ‌ ریزی و اجرایی انجمن گزارشی در موارد: آخرین وضعیت كارت ‌ های اعتباری خرید لوازم خانگی- مذاكرات انجام شده...ادامه خبر
جلسه هیأت ‌ مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در تاریخ 95/06/02 در این تشكل برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس محسن خلیلی؛ ریاست هیأت ‌ مدیره انجمن با اشاره به فعالیت مستمر صنعت لوازم خانگی در دهه ‌ های اخیر، تأكید كردند این صنعت باید از طریق به ‌ روزآوری تكنولوژی تولید به تعالی بیشتری برسد. ایشان...ادامه خبر