یکصدوچهاردهمین دوره آموزش تخصصی انجمن برگزار شد: دستیابی به توسعه صنعتی از طریق آموزش

یکصدوچهاردهمین دوره آموزشی تخصصی با موضوع «بررسی عمده موارد مردودی در آزمونهای ایمنی استاندارد لوازمخانگی برقی» در تاریخ 96/11/11 در محل ساختمان شماره دو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد.

به گزارش «پیکشورا»، این دوره که با هدف ارتقاء سطح دانش فنی و ایمنی مدیران کیفی و فنی صنعت لوازمخانگی و بهصورت فراگیر برگزار گردید، توانست نظر مدیران عامل، کارخانه مدیران کنترل کیفیت، فنی و کارشناسان انواع گروههای لوازمخانگی شامل سازندگان یخچال، کولرآبی و قطعات وابسته، اجاق و هود، ترموستات، بردهای الکتریکی را بهخود جلب کند.

آقای مهندس محسن مداحی؛ مدرس آموزشی این دوره بههمراه تیم آموزششان آقایان مهندس مقدمی و مهندس معصومی، آخرین اطلاعات بهروز درخصوص موارد فوق را در اختیار دانشآموختگان قرار دادند و به سؤالات و شبهات فنی پاسخ دادند.

گفتنی است، در این جلسه آقای دکتر انصاری؛ دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران و آقای دکتر غلامرضا ملکی؛ مدیر تشکلها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و خانم شراره کامرانی؛ معاون برنامهریزی انجمن صنایع لوازمخانگی ایران حضور داشتند.

در این جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئول آموزش و استاندارد انجمن صنایع لوازمخانگی ایران توضیحاتی درخصوص دوره برگزار شده فوق و برگزاری دورههای کارشناسی مؤثر و اثربخش توسط انجمن توضیحاتی ارائه کرد.

پس از آن آقای دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران طی سخنانی آموزش را رکن اساسی در ساختار تولید و بهبود کیفیت کالا عنوان کرد و گفت: آموزش موجب چرخش ذهن است و تعمق را به شکلهای مختلفی در برخورد انسان با پدیدههای مختلف ایجاد میکند.

وی افزود: آموزش سبب میشود دید ظاهری به دید ذهنی تبدیل شود و با ایجاد تحرک در افکار انسان، عمق شناخت فردی برای شناسایی مسائل مختلف تسهیل شود.

آقای دکتر انصاری اضافه کرد: توسعه صنعتی کشور با موانع متعددی مواجه است که بسیاری از آنها را میتوان از طریق آموزش مسائل درون و برون واحدهای صنعتی رفع کرد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران به ضرورت اجرای دوره آموزشی برای کمیسیون صادرات اشاره کرد و گفت: از جاییکه صادرات یکی از راههای توسعه صنعتی اقتصادی بهخصوص در شرایط فعلی محسوب میشود انجمن، دوره آموزشی برای کمیسیون صادرات نیز در نظر گرفته است که طی آن امیدوار هستیم مدیران عامل، کارشناسان واحدهای متبوع و...، بتوانند برای پیشبرد اهداف خود گام اثربخشی بردارند.

وی در انتها تصریح کرد: با گذشت 114 جلسه آموزشی امیدوار هستیم که با برگزاری دوره آموزشی کمیسیون صادرات زمینه برای رفع موانع درون و برون سازمانی صادرات نیز فراهم شود.

سپس آقای دکتر غلامرضا ملکی؛ مدیر تشکلها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران نیز ضمن تشکر از دبیرکل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران و عضو شورای راهبردی و مشورتی تشکلهای اقتصادی اتاق تهران اظهار داشت: آقای دکتر انصاری در کنار فعالیتهای سازمانی، در کادر آموزشی و تدریس نیز فردی مثالزدنی هستند و دورههای آموزش  این انجمن نیز قابل تحسین است.

وی ادامه داد: خوشحال هستم که تولیدکنندگان وطنی ما به قدری ارتقاء پیدا کردهاند که توان تشخیص کالاهای ایرانی و خارجی را تسهیل کردهاند و جای افتخار دارد که ایرانیها برای ارزشها و بهبود کیفیت تولید و اقتصاد وطنی تمام تلاش خود را بهکار گرفتهاند تا حتی در شرایط سخت اقتصادی تولید ایرانی را زنده نگه دارند. مدیرکل تشکلها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران از معاون برنامهریزی، اجرایی و ارتباطات و نیز کارشناس مسئول آموزش و استاندارد انجمن قدردانی کرد و گفت: امیدوار هستم همگی ضمن برگزاری چنین جلساتی یاد بگیریم و یاد بدهیم تا روز به روز در جهت توسعه کیفیت محصولات گام اثربخش برداشته شود و در راستای آن بتوانیم در بحث صادرات موفقتر از قبل عمل کنیم.

در خاتمه خانم شراره کامرانی؛ معاون برنامهریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن ضمن تأکید بر اثرگذاری این دورهها بر روند تولید با کیفیت داخلی، درخواست کرد سرفصلها و مباحث آموزش مورد نیاز جهت قرار دادن در برنامه سال 1397 به انجمن ارائه شود.

گفتنی است، در دوره فوق کارشناسان از شرکتهای دمنده، اخوانجم، آریان پژوهش آروین، انرژی، امرسان، آبسال، یخساران، ارج، تندیسدرخشان (T&D)، نیکسانصنعتساوه، تکبانکنترلانرژی، سولانسبز، استیلالبرز، پژند سروکوه (ولگا)، تکوینالکترونیک، فیلور، رکسین، سدنا و جامریز (تکنوپارس) حضور داشتند.

تاریخ انتشار: 23. فروردين 1397 - 14:46