نبود استراتژی صنعتی عامل رکود صنعت

آقای دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازمخانگی ایران، در مصاحبهای با رادیو "گفت و گو" در تاریخ 4 دی ماه سال جاری در زمینه علل عدم کاهش قیمت لوازمخانگی با وجود کاهش قیمت ارز چنین گفت: وقتی بحث قیمت مطرح میشود باید عوامل تشکیل دهنده آن بررسی شود و در هر صنعتی به صورت موردی به آن پرداخته شود. یک صنعتگر در حوزه لوازمخانگی به دلیل استفاده از مواداولیه اساسی بالادستی مثل مس، فولاد، پتروشیمی و آلومینیوم از یک طرف و نیاز به واردات قطعه و مواداولیه اساسی بالادستی از سوی دیگر باید بتواند حداقل برای 6ماه آینده برنامهریزی داشته باشد که این امر و برنامهریزی با وجود عدم ثبـــات قیمت ارز در کشور، عملاً غیرممکن است و از سوی دیگر پروسه ثبت سفارش و انتقال ارز تا زمان وصول مواداولیه بسیار زمان بر است و در این بازه زمانی ثبات ارزی وجود ندارد و مثلاً ثبت سفارش با ارز 4200 صورت گرفته و هنگام ترخیص کالا در یک ماه و نیم بعد، قیمت ارز به 8200 رسیده است و صنعتگر مابه التفاوت آن را پرداخت کــــرده است. در کنار این مشکل قیمت مواداولیه اســــاسی داخلی 100 درصد افزایش داشته است و فولاد در بورس عرضه و این خود باعث افزایش قیمت این مـــاده اولیه اساسی شد. نتیجه این عوامل باعث کاهش تولید و افزایش قیمت محصولات خانگی شد.

آقای دکتر انصاری افزود: حال، تولیدکننده با کدام مواداولیه میتواند کالا تولید کند و آن هم با قیمت پایین!

دبیــــرکل انجمن صنایع لوازمخانگی ایران اظهار داشت: باید واقع بینــانه تر و ملموس تر بــــا مسائل مواجه شویم. متأسفانه نگاه به عملکرد بخش دولتی، بدون بررسی و کارکارشناسی است؛ مثلاً در مورد عرضه فولاد با افزایش قیمت 100درصدی باید دید این افزایش قیمت چه تأثیری بر ساخت و قیمت محصول نهـــایی داشته است؟ آیا جلوی صادرات مواداولیه اساسی مورد نیاز صنعتگر داخلی گرفته شد؟
متأسفانه یکی از مسائل اصلی ما اختلاف زیاد در حمایت از صنایع مختلف داخلی است که از جمله میتوان طرحهای حمایتی از خودرو را مثال زد.

آیا همان نگاه به خودروسازی به صنعت لوازمخانگی هم صورت گرفت؟ در صورتی که لوازم خانگی جزء لاینفک زندگی روستایی و شهری است و باید بدانیم جزیرهای فکرکردن و تصمیم گرفتن نتیجهای جز از بین رفتن بعضی صنایع ندارد.

آقای دکتر انصاری با اشاره با رکود شدید بازار و کاهش قدرت خرید مردم گفت: با توجه به این مسائل، یکی از اهداف تولیدکنندگان کاهش قیمتهاست؛ چرا که آنها در پی ایجاد تقاضا هستند و حتی تعدادی از تولیدکنندگان با سود 1 و 2 درصدی و حتی قیمت سربه سری تولید فروش خود را انجام میدهند و بنابراین و اصولاً عوامل تولید باید به گونهای باشد که بین تولید و بازار همپوشانی و تقاضا ایجاد شود
که متأسفانه امروزه این مورد وجود ندارد و علی رغم ظرفیت بالای کارخانههای داخلی، با رکود تولیـــد، مواجه شــــدهایم و این نشان دهنده نبود استراتژی صنعتـــی در کشور و جزیرهای عملکردن سازمانها است.

منبع: 
www.radio.iranseda.ir

تاریخ انتشار: 5. بهمن 1397 - 10:31