مروری بر وضعیت صنعت لوازم خانگی کشور ترکیه: قسمت اول

چکيده

صنعت لوازمخانگی ترکیه از سال 1950 فعالیت خود را با خطوط مونتاژ آغاز نموده و اکنون به مرحلهای رسیده که میزان صادرات خود را در سال 2016 به 4/2 میلیارد دلار رسانده است؛ این در حالی است که بیشترین میزان صادرات این صنعت به کشورهای اتحادیه اروپا میباشد؛ کشورهایی که علاوه بر تنوع و پیچیدهبودن سلایق مشتریان دارای برندهای قدرتمندی مانند بوش/زیمنس آلمان، الکترولوکس سوئد و کندی ایتالیا هستند و برندهای قدرتمند دیگری مانند ویرپول، سامسونگ، الجی، هایر و... برای افزایش سهم خود در این بازار بزرگ در حال رقابت میباشند.

بزرگترین شرکت تولیدکننده ترکیهای در صنعت لوازمخانگی شرکت "آرچلیک" است که جزء 10برند بزرگ در تولید لوازمخانگی در دنیا است. این شرکت با درآمدی در حدود 5/4 میلیارد دلار در سال 2016 در حال رقابت با غولهای صنعت لوازمخانگی است.

سیاست این شرکت در توسعه بازار در نوع خود جالب توجه است. این شرکت علاوه بر توسعه 3برند اصلی خود به خصوص برند “Beko”، اقدام به خرید برندهای دیگری از آلمان، انگلستان، اتریش، پاکستان، رومانی و آفریقای جنوبی نموده و با توسعه و تکمیل سبد محصولات این برندها بازارمحلی در این کشورها و کشورهای همسایه را از چنگ رقبای خارجی ربوده است.

با توجه به سیر تکامل و پیشرفت شرکتهای ترکیهای در صنعت لوازمخانگی بهخصوص شرکت "آرچلیک" و الگو قرار دادن سیاستهای این شرکت میتوان آینده روشن برای صنعت لوازمخانگی کشور ترسیم نمود و علاوه بر پوشش بازارداخلی (بزرگترین بازار مصرفی لوازمخانگی در خاورمیانه) از محصولات ساخت داخل، عرصه را برای صادرات به کشورهای منطقه مهیا کرد؛ کشورهایی مانند عراق، افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس که دارای صنعت تولید لوازمخانگی نیستند و در این عرصه کاملاً مصرفکننده میباشند.

مروري بر وضعيت صنعت لوازمخانگي کشور ترکيه

صنعت لوازمخانگی ترکیه با راهاندازی خطوط مونتاژ از سال 1950 فعالیت خود را آغاز نمود. اولین محصول این صنعت در سال 1955 تولید شد و اولین یخچال ساخت این کشور در سال 1960 وارد بازار گردید.

 از آن زمان تاکنون صنعت لوازمخانگی ترکیه رشد عظیمی داشته است. کار با کمپانیهای بزرگ و تولید تحت لیسانس این شرکتها و سپس به دست آوردن دانش فرآیند تولید باعث شده که این صنعت در ترکیه بتواند به توان طراحی و تکنولوژی بومی دست یابد.

 امروزه این صنعت در کشور ترکیه بهخوبی تثبیت شده و دارای پویایی و توان بالا در رقابت با محصوالت خارجی میباشد.

محصولات این صنعت بهطور کلی از 3 زیر بخش تشکیل میشوند:

 •  محصولات اصلی (White Goods) که وظایف اصلی از جمله پخت غذا و شستن و حفظ و نگهداری موادغذایی را انجام میدهند.
 •  لوازمخانگی کوچک (Small Domestic Appliance) با قابلیت جابجایی مانند مایکروفر، توستر، چای و قهوهساز و ... .
 • لوازم الکترونیکی مصرفی (Brown Goods)که شامل لوازم الکترونیکی و دیجیتالی که بهمنظور سرگرمی (تلویزیون، انواع دستگاههای پخشکننده، بازیهای ویدئویی، ...) یا ارتباط (تلفن، تلفن همراه، ...) و یا دفاترخانگی (کامپیوتر، پرینتر،...) مورد استفاده قرار میگیرد.

با رشد جمعیت و بهبود کیفیت زندگی نیاز به تولید لوازمخانگی اصلی هر سال افزایش مییابد. با تولید 26 میلیون دستگاه از لوازمخانگی اصلی این صنعت، تمرکز بیشتری بر روی این تولیدات در 10 سال اخیر داشته است و کشور ترکیه نیز بهعنوان یکی از بزرگترین کشورهای اروپا در زمینه تولید لوازمخانگی اصلی مطرح گردیده است.

این کشور دارای بیش از 50 کمپانی متوسط و اصلی در زمینه محصولات لوازمخانگی است که سهم عمده بازار را در اختیار دارند؛ در کنار این کمپانیها، حدود 500 شرکت تأمینکننده قطعات مشغول فعالیت هستند.

حدود 144شرکت از این تولیدکنندگان قطعات، تشکیلدهنده انجمن تولیدکنندگان قطعات لوازمخانگی با نام اختصاری “BEYSAD میباشند و 6 تولیدکننده بزرگ، عضو اصلی انجمن صنعتگران لوازمخانگی با نام اختصاری “TURKBESD میباشند .

از انجمنهای دیگر در این صنعت، انجمن صنعتگران لوازمخانگی کوچک با نام اختصاری “KESID” باشد.

1-2 انجمنهای فعال در زمینه تولید لوازمخانگی در ترکیه

(White Goods Suppliers Association) BEYSAD

این انجمن بهصورت مشترک توسط شرکتهای تأمینکننده ایجاد شده که خدماتی را در حوزه لوازمخانگی به شرکتهای اصلی صنعتی و تولیدکننده در این حوزه ارائه میدهد و فعالیت خود را بهطور موثر از سال 1993 با شرکتهای Botel Ş.A، Arçelik Ş.A ،Konveyör San ، TEE A.Ş ،Danışment A.Ş ،Önaysan A.Ş ،Önaysan A.Ş ، set Plastik ،Destek Ş.A  آغاز نمود و اکنون بیش از 100 عضو دارد.

اهداف کلی این انجمن:

 •  سازماندهی وقایع و جلسات بهمنظور انتقال نظرات بین اعضاء و مشتریهای داخلی و خارجی. 
 •  حمایت اعضا از یکدیگر بهمنظور افزایش مشتری و حجم صادرات برای تولیدات خود و ایجاد نمایشگاه داخلی و بینالمللی با همراهی این شرکتها.
 •  تصمیمسازی و همفکری در راستای افزایش سودآوری اعضاء.
 •  آگاهسازی عمومی درباره اعضاء انجمن و چاپ نظرات و پیشنهادهای اعضاء در موارد مختلف با انتشار مجلات دورهای.
 •  کمک و همکاری بهمنظور اجرای پروژهها با همکاری مراکز غیردولتی و دانشگاهی.
 •  توصیه به اعضاء در زمینه تحولات صورت گرفته توسط احکام و مقررات جدید.

(White Goods Industrialists Association) TURKBESD انجمن سازندگان لوازمخانگی ترکیه به نام اختصاری “TURKBESD” در سال 1986 با هدایت شرکتهای مطرح در این حوزه تاسیس گردید.

در حال حاضر این انجمن دارای 6 عضو زیر میباشد:

Arçelik, B/S/H, Candy Group, Demirdöküm, Indesit, Vestel

شرکتهای این انجمن حدود 91درصد از بخش صنعت لوازمخانگی ترکیه را پوشش میدهند. این انجمن در صورت لزوم و درخواست، بیانیههایی به بخشهای مختلف مانند ورازتخانهها، سازمانهای غیردولتی و رسانهها ارسال مینماید.

(Small Domestic Appliances Industrialists Association) KESID

این انجمن بهمنظور افزایش کیفیت و انضباط در ثبت سفارشها و توسعه صنعت ساخت و صادرات لوازمخانگی کوچک ترکیه تشکیل شده است و دارای دوازده عضو است.

وظایف این انجمن به شرح زیر است:

 •  ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده بین تولیدکنندگان فعال در زمینه لوازمخانگی کوچک و صادرکنندگان، سازمانهای فعال در این بخش، جامعه علمی و مقامات دولتی. 
 •  همکاری با سرمایهگذاران خارجی در زمینه توسعه این بخش.
 •  هماهنگی و ایجاد انضباط در بازار این محصولات.
 •  ارائه اطلاعات و گزارش در زمینه این محصولات.
 •  برگزاری جلسات و نمایشگاهها و سمینارهای داخلی و خارجی در این زمینه.
 •  ارتباط بین بخشهای دانشگاهی و تحقیقاتی و تولیدکنندگان این بخش.

 تولیدکنندگان لوازمخانگی در ترکیه با ایجاد برندهای قوی بازار داخلی ترکیه را به دست گرفته و مانع از ورود برندهای خارجی (بهخصوص برندهای کشورهای اروپایی) در این بازار شدهاند.

از جمله برندهای اصلی در بازار داخلی ترکیه میتوان موارد زیر را برشمرد:

Arçelik ,Beko ,Altus ,Aygaz ,(Arçelik) Profilo ,Bosch, Siemens (BSH-Profilo) Ariston, Philco, Indesit (Merloni) Teba (Teba) Vestel ,Regal (Vestel) Demirdöküm (Vaillant), Kumtel (Kumtel ,Luxell).

با توجه به بازبودن بازار لوازمخانگی در ترکیه و ورود محصولات جدید موازی با بازارهای جهانی، مصرفکنندگان این محصولات در داخل ترکیه ترجیح میدهند از برندهای تولیدشده در داخل این کشور استفاده نمایند. یکی دیگر از مزیتهای شرکتهای فعال در این زمینه، تولید در مدلها، ابعاد و رنگهای متنوع است که باعث جلب سلیقههای متفاوت مشتری و موفقیت در بازارهای گوناگون شده است. حجم تولید این شرکتها بهگونهای بوده که بازارهای اروپایی را پوشش داده و سلیقههای پیچیده مشتریان اروپایی را نیز برآورده میسازد. از دیگر محصولاتی که بهسرعت در ترکیه در حال گسترش است، محصولات لوازمخانگی توکار[1] است.

این محصولات بیشتر مورد استفاده مشتریان با درآمد بالا است.

 از زمانی که سازندگان این صنعت نوآوری را در اولویتهای تولیدات خود قرار دادند، فعالیتهای D&R بهطور مداوم در دستور کار این شرکتها قرار گرفتهاند. شرکتهای سازنده لوازمخانگی بهطور دقیق مسائل مربوط به حفاظت محیطزیست داخلی و بینالمللی را در دستور کار تولیدات خود قرار داده و از قوانین و مقررات وضع شده در این حوزه پیروی مینمایند. از طرفی دیگر تولید این محصولات به سمتی رشد کرده که بازده افزایش یافته و مصرف انرژی و میزان آب مصرفی در این محصولات کاهش پیدا کند. کاهش صدای دستگاههای تولیدی در این حوزه نیز در دستور کار این شرکتها برای تولید محصولات با کیفیت بالاتر قرار گرفته است. یکی دیگر از جنبههایی که باعث جذب مشتریان داخلی گردیده، خدمات پسازفروش این شرکتها است.

شرکتها در داخل کشور ترکیه مطابق قانون خدمات پسازفروش، خود را به مشتریان ارائه میدهند.

ادامه دارد...

 


[1]. Built-in

 

تاریخ انتشار: 11. آذر 1397 - 22:16