مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن صنایع لوازم خانـگی ایران برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن صنایع لوازم خانـگی ایران در تاریخ 97/04/13 با حضور آقای علی سلیمانی؛ نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مدیران و نمایندگان شرکتهای عضو این تشکل در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در این جلسه آقای مهندس محسن خلیلی؛ ریاست هیأت مدیره انجمن در نطق پیش از دستور، مسائل کلان صنعت لوازم خانگی را مورد توجه قرار دادند و طی سخنانی با اشاره به وضعیت اقتصادی – اجتماعی کشور، بر ضـرورت "غلبه بر ناامیدیها از طریق کار و تلاش" تأکید کردند.

متن کامل سخنرانی ایشان در این مجمع به شرح زیر است:

یاران و همراهان عزیز از دشواریهای ملک و میهن بیش از ارادتمند آگاهی و وقوف دارند و از شرایط سخت احتمالی آینده آگاهند؛ فشارهای خارجی و احتمال بازگشت تحریمها از یک سو و حاد شدن مشکلات و مسائل مبتلابه اقتصادی و همچنین متأسفانه ناامیدی و نگرانی و خستگی مردم از اداره امور، ضرورت توجه جدی تر به مشکلات و ایجاد امید و انگیزه در جامعه را طلب میکند.

هریک از ما چه به عنوان یک فرد مسئول در اجتماع و چه بهعنوان یک کارآفرین و یک عضو و وجودی تشکلی این وظیفه را داریم که در هریک از این جایگاهها تلاش نماییم تا از این بار ناامیدی و خستگی بکاهیم و افقی روشن بر امید به آینده و شور و نشاط و تلاش برای بهبود وضعیت بگشاییم؛ به جامعهمان امید و به دولت و مسئولانمان ضرورت تعامل و گفتگوی بیشتر در عرصه داخلی و در عرصه خارجی و با جهان را متذکر شویم؛ چرا که یگانه راه برون رفت از چالشها و مشکلات حاد کنونی و آینده در عرصههای مختلف، گفتگو و تعامل و صلح در داخل و خارج است.

حل چالشهایی همچون بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان، مشکلات نظام بانکی و کسری بودجه دولت و همچنین بحرانهای صندوقهای بازنشستگی و نیز مشکلات آب و محیط زیست و سختی معیشت مردم و کاهش درآمد ملی در کنار وضعیت نامساعد بنگاههای اقتصادی و صنعتی و بسیاری دیگر از چالشهای امروز کشورمان در سایه انجام یک گفتگوی ملی و تعامل با جهان برای جذب سرمایه و دانش فنی و مدیریتی قابل رفع میباشد و با تفرقه و چند دستگی در داخل و دشمنی در خارج متأسفانه هر روز بر دامنه مشکلات افزوده و حیات ملیمان با مخاطرات جدی مواجه میشود.

آنچه اما در این مجمع شریف بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد به غیــــر از آن مسئولیت فردی، مسئـولیت بنگاهی و تشکلی است.

عزیـــزان و سروران حاضر در این مجمـــع از سرآمدان و نخبگان حوزه لوازم خانگیاند؛ رشته صنعتی که بیش از یک درصد از سهم ارزش افزوده صنعت را بهخود اختصاص میدهد و همچنین بخش بزرگی از اشتغال و صادرات صنعتی را فراهم میآورد.

این صنعت نقش اساسی در زندگی مردم دارد و بهبودی وضعیت زندگی مردم بدون بهبودی محصولات این رشته مقدور نیست. صنعت لوازم خانگی تقاضای مهمی را در بازار در بخشهای خانگی، اداری و تجاری در اقتصاد شهری و روستایی برآورده میکند و اشتغال در این حوزه صرفاً در حوزه تولید نمیباشد و بخش بزرگی از اشتغال کشورمان در بازاریابی، خدمت پس از فروش و غیره را نیز شامل میشود.

متأسفانه اما این صنعت توجه کافی مسئولان را به خود جلب نکرده است و همواره با کمبود منابع مالی و حمایتهای اثربخش مواجه بوده است. این کم توجهی و قرارنگرفتن در اولویتهای توسعه صنعتی کشور سبب ساز کاهش بهرهوری، عدم نوسازی و بهسازی بنگاههای این رشته صنعتی و در نتیجه افزایش شدت مصرف انرژی در بعضی از محصولات این حوزه، ضعف در ساختار بنگاهی و کوچک بودن مقیاس تولید و ... سبب ساز شده است. اما همانطور که ذکر شد این صنعت مزیتهای بسیاری برای توسعه صنعتی کشور داشته و اگر فضای محیطی و بخصوص عوارض ناشی از قاچاق و ورود کالاهای غیرمجاز برطرف شود میتواند نقش موتور توسعه صنعتی کشور را علیالخصوص بهواسطه وجود جامعه جوان تحصیلکرده فراهم آورد.

تأکید براین امر بهخصوص در سال جاری که شعار حمایت از تولید داخلی برگزیده شده است، اهمیت دوچندان دارد. متأسفانه اما شاهدیم که بعضاً سیاستهایی مغایر با این اصل از سوی برخی مسئولان پیگیری میشود؛ چنانکه سیاستهای ارزی اتخاذ شده و تعیین قیمت پایینتر از قیمت بازار سبب افزایش شدید ثبت سفارشها (حدود 25 میلیارد دلار ظرف دو ماه و نیم اخیر) و دامن زدن به تب واردات و بازار سیاه ارز شده است. از سوی دیگر با قیمت گذاری و تشدید سیاستهای تعزیراتی امکان افزایش کمی و بهبود کیفی محصولات دشوار شده است. سیاستهایی که براساس مطالعاتی که هم در مجامع تحقیقاتی انجام شده و هم مطالعاتی که اینجانب خود چند دهه قبل به نمایندگی از سندیکای لوازم خانگی قبل از انقلاب در سفر به اروپا انجام دادم نشان میدهد که سیاست کنترل قیمتها و تعزیرات نه تنها خدمتی به تولید ملی نیست، بلکه این عرصه را با مشکلات بیشتری مواجه میکند. برمبنای مطالعات فوق برای اینجانب مشخص شد که کشورهای پیشرفته مردم خود را برای صادراتی بیشتر، استثمار میکنند؛ یعنی آنکه قیمت کالاهای داخلی در داخل این کشورها بیشتر از قیمتهای صادراتی است امری که در کشورمان نقطه مقابل آن است و هر روز عرصه بر تولیدات داخلی با قیمتگذاری تنگتر و امکان صادرات نیز کاهش مییابد.

صنعت لوازم خانگی برای بالندگی نیازمند تبادل آزاد بین مصرفکننده و تولیدکننده در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی است و مانع تراشی و ایجاد مداخلات غیرضرور این صنعت را از حرکت رو به جلو باز میدارد. صنعتی که هم امروز نیز با افزایش قیمت ارزهای خارجی و مشکل شدن تأمین مواد اولیه و نیز بالا رفتن ریسکهای سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی و از سوی دیگر کوچک شدن بازارهای صادراتی و تقاضای داخلی با مشکلات بس مهلکی مواجه است.

در خاتمه پیشنهاد مینمایم تا چون کشورهای اروپایی در کشور ما نیز نرخ وسایل خانگی آزاد باشد تا بنیه سرپا ماندن برای ما ایجاد شود؛ آنگاه بتوانیم چون کشورهای اروپایی با قیمتهای بسیار رقابتی و به منظور نجات اقتصادی و ارزآوری کالاهای ساخت خود را به چهارصد میلیون همسایگان خود که دچار تحریمهای آمریکایی نیز نمیباشند، بهفروش برسانیم تا از این رهگذر برای کشور عزیزمان ارزآوری داشته باشیم و هم امکانات رونق اقتصادی را برای صنعت لوازم خانگی فراهم سازیم.

به عنوان یک خدمتگـزار این مجمع و انجمن از همه عزیــــزان استدعا دارد با تلاش بیشتـــــر خود و انجام مسئولیتهای اجتماعی و تولید محصولات با کیفیت تر و تعقیب منافع بنگاهی در پرتو منافع ملی و حمایت از انجمن و تشکل متبوع خود و دوری گزینی از تک رویی امکان عبور از این دوران سخت را فراهم آورده و فضای بهتری برای رشد و بالندگی اقتصاد ملی و بهبود زندگی مردم عزیزمان و صنعت لوازم خانگی فراهم آورند.

در خاتمه سپاس و قدردانی فراوان خود را تقدیم همه عزیزان حاضر در این مجمع مبارک و سایر دست اندرکاران حوزه لوازم خانگی و خدمتگزاران اقتصاد ملی مینمایم و از اعضای محترم هیأت مدیره انجمن و دبیرکل گرامی آن به خاطر تلاشهای صمیمانه شان در طول این ماهها و سالها نهایت قدردانی را مینمایم.

پس از سخنرانی ریاست هیأت مدیره انجمن، ترکیب هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر تعیین شد: آقای مهندس محسن خلیلی؛ ریاست، آقایان علیرضا محمدی دانیالی؛ مدیرعامل شرکت ناب استیل و یوسف خورسند صنعتی؛ مدیرعامل شرکت آذرپاد، نظار مجـمع و خانم شـراره کامرانی؛ معاون برنامه ریـزی، اجرایی و ارتبـاطات انجمن به عنـوان، منشـی جلسه.

سپس آقای دکتر حبیب اله انصاری؛ دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن خلاصهای از عملکرد انجمن در سال 1396 را در قالب گزارشی مشتمل بر 377 صفحه و در سرفصلهای زیر ارائه داد:

مقدمه، گزارش جلسات هیأت مدیره، مجمع عمومی، گزارشات و مکاتبات کارشناسی در حوزههای مسائل تولید، استاندارد، قوانین و مقررات، ارز مبادلهای، صادرات، تجارت با سوریه، قیمتگذاری، تبلیغات، قاچاق، نمایشگاهها و هیأتهای تجاری، پتانسیلهای تولید صنعت لوازم خانگی کشور، اظهار نظر در مورد برنامههای وزارت صمت، تقسیمکار فراگیر بخش خصوصی، درخواست اطلاعات از سازمانها و یا ارسال اطلاعات مورد تقاضا به سازمانها، تولید تحت برند، مسائل مصرفکنندگان، مسائل حوزه تشکل گرایی، تمهید فرصتهای رسانهای برای اعضاء، تمهید فرصتهای آموزشی برای صنعت لوازم خانگی، حمایت معنوی، مسئولیتهای اجتماعی، حمایت از تولید دانش، معرفی شرکتها به سازمانهای مختلف، انعکاس مسائل اعضاء به سازمانهای متولی، گردآوری و ارائه اطلاعات مورد نیاز اعضاء کمیسیونهای تخصصی، دورههای آموزشی، همایشها، اعضاءجدید، افتخارات اعضاء انجمن، نمایشگاهها، ملاقاتها و جلسات دبیرکل، بارسانهها، تجلیل از بنیانگذاران انجمن دارندگان نشان استـــاندارد، سخنرانـیهای دبیرکل، اطلاعرسانی و بخشنـــامهها، بازدیدهای دبیرکل، رسانههای انجمن، فعالیت واحدهای نمایشگاهی و مالی انجمن، همکاران انجمن، پایان گزارش.

پس از آن آقای مهندس قاسم مصطفوی؛ خزانهدار انجمن گزارش مالی 1396 را ارائه داد و بودجه سال 1397 را مطرح کرد و همچنین دبیرکل انجمن برنامههای این تشکل در سال 1397 را مبتنی بر استراتژی انجمن "افزایش تولید، کاهش واردات، افزایش صادرات و خروج از رکود" ارائه داد.

شایان ذکراسـت در این مجمع گزارش عملکرد انجمن در سال 1396- برنامه و بودجه سال 97 و گزارش مالی سـال 96 با اکثریت قریب به اتفاق آراء تصویب شد.

سپس آقای دکتر محمدتقی قشقایی؛ بازرس قانونی انجمن، گزارش خود را به مجمع قرائت کرد.

در ادامه جلسه انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل انجام شد که طبق آراء مأخوذه آقای دکتر محمدتقی قشقایی با کسب تعداد 37 رأی به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدتقی محمدی با کسب تعداد 11رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در پایان جلسه روزنامه اطلاعات بهعنوان روزنامه رسمی انجمن در سال 1397 تعیین شد.

تاریخ انتشار: 8. سپتامبر 2018 - 16:43

مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) انجمن صنایع لوازم خانـگی ایران 13 تیر 97گزارش  آقای دکتر محمدتقی قشقایی؛ بازرس قانونی انجمناعضاء در مجمع عمومی بر برنامه‌ها و اقدامات انجمن مهر تائید زدند.