مجمع عمومی انجمن پرشور برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در تاریخ 98/04/19 با حضور آقای علی سلیمانی؛ نماینده و کارشناس ارشد معاونت تشکلهای اتاق ایران و با مشارکت پرشور و پرتعداد اعضاء انجمن برگزار شد.

در این مجمع آقای مهندس محسن خلیلی؛ ریاست هیأت مدیره انجمن در نطق پیش از دستور به وضعیت صنعت به طور کلی و صنعت لوازم خانگی به طور اخص در دورههای تاریخی اشاره کرده و در خصوص چالشها و راهکارهای توسعه آن سخنانی را ایراد کردند.

 

متن سخنرانی جناب آقای مهندس محسن خلیلی در مجمع به شرح زیر است:

خدای را سپاسگزارم كه در خدمت شما یاران عزیز هستم.

این صنعت قریب به هشتاد سال در ایران سابقه دارد. تاسیس نخستین كارخانه لوازم خانگی در سال 1316 در تهران با 8 كارگر و شركت بوتان در سال 1332 و در دهه 40 شمسی نیز چند كارخانه دیگر ایجاد شدند و از دهه 50، كارخانجات تولید كننده لوازمخانگی در كشور گسترش پیدا كردند.

فعالیت حدود 1200 بنگاه و تولید سالیانه میلیونها دستگاه لوازم مورد نیاز خانوارهای ایرانی و مقاصد صادراتی را فراهم مینمایند. صنعـت "لوازم خانگی" یكی از پیشرانه ای توسعه صنعتی كشور است. 1/7 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، به این ر شته صنعت تعلق دارد.

اهمیت تعیین كننده فناوری در فرآیند تولید لوازم خانگی و نشانههای تجاری در بازار محصولات و همچنین ضرورت  تولید در مقیاس بزرگ برای كسب قدرت رقابتی، قابل اعتنا است و باید مورد توجه قرار گیرد.

 

چالشهای درونی این صنعت عبارتند از:

  •  ضعف در انجام امور تحقیق و پژوهش و نوآوری
  •  فقدان رویكردهای علمی به صادرات و رقابتهای مخرب
  •  بسندگی به بازار داخلی

كوچكی مقیاس تولید و ضرورت ادغام بنگاههای كوچك در یكدیگر جهت دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید و تشكیل شركتهای بزرگ. در حال حاضر در كشورمان حدود 140 واحد سازنده یخچال فریزر، 123 تولیدكننده لباسشویی، 177 بنگاه تولید كننده كولر آبی، 240 سازنده بخاری، 280 سازنده اجاق گاز، 100 تولید كننده آب گرمكن وجوددارد كه مانع ارتقای بهرهوری است.

ایشان در ادامه افزودند: اگر شمع این انجمن روشن است، به واسطه شما عزیزان است. قبل از انقلاب عضو هیات مدیره سندیكای صنایع لوازم خانگی بودم در اوایل انقلاب، وقت محدود تلاشگران نوع من مصروف نجات بخش خصوصی بود كه در سال 1361 به اتفاق تنی چند از یاران، مصروف تاسیس انجمن مان گردید.

ریاست هیأت مدیره انجمن ادامه دادند: اكنون مردم مظلوممان در شرایط دشوار به سر میبرند. با مشكل داخلی و خارجی روبرو هستند.

دشمنیهای خارجی كه تعامل را دشوار ساخته است، از سوی دیگر ناملایمات داخلی ناشی از تصمیمات ناصحیح از قبیل قانون تعزیرات كه با اصل لاضرر و قانون تسلیط مباینت دارد وكار را برایمان دشوار ساخته است.

در بالاترین سطوح رئیس جمهور و معاون شان در شرایط دشوار سعی نموده تا چرخ اقتصاد بچرخد و امكان حیات ما كارآفرینان فراهم شود. نامه با 150 امضا راجع به اصلاح قیمت برای جناب آقای دكتر جهانگیری فرستادیم. با وزارت صمت مكاتبات و مراجعات بسیار دشوار داشتیم كه در نتیجه مسئله قیمت حل شد و به بقاء اقتصادیمان كمك موثری گردید.

آقای مهندس خلیلی ادامه دادند: به سبب بسیاری از مشكلات از قبیل بیماریهای مزمن اجتماعی و دشمنیهای خارجی تلاشهایمان با دشواری به ثمر میرسد.

انجمنمان موقعی حیات یافت كه میهنمان چون امروز دچار مشكلات بود. تولید و صنعت امری حاشیه ای به حساب میآمد و مصادرهها رواج داشت، دوران مصادره اموال و داراییها بود و ما صنعتگران عنصری نامطلوب و زالو صفت معرفی میشدیم.

دشمن بعثی هم راهمان را بسته بود. در دو جبهه مبارزه میكردیم، به رغم تمام این مصائب با بذل كوشش و پایمردی سهم صنعت را به 20 درصد در GDP رساندیم كه اكنون در نهایت تاسف بر اثر مشكلات به 16 درصد رسیده است.

ارادتمند با بیش از 6 دهه فعالیت و تجربه معتقدم كه برای رسیدن به توسعه پایدار به اصولی نیاز داریم كه بدون آن كمتر میتوان انتظار رسیدن به اهداف مورد نظر را داشت.

مهمترین اصل، آزادی در مقابل بردگی است . آزاد كسی است كه اراده خود را بر جان و مالش اعمال میكند؛ اراده بر مال انسان دو ركن دارد. مالكیت خصوصی و آزادی مبادله كه آن نیز در اوایل انقلاب متاثر از قانون حفاظت به شدت مورد تهدید قرار گرفت.

بر اثر تلاشهای اتاق و انجمن مدیران صنایع و تمهیدات مسئولان انقلاب این رویه اصلاح شد.

ركن دیگر آزادی مبادله است كه با ساز و كار قیمت گذاری و تعزیرات مورد تجاوز قرار گرفته است.

در اختیار قرار گرفتن سند مالكیت یعنی تعیین قیمت محصولات كه حاصل مالكیت است و این اصل مشكل اساسی بوده و صاحبان بنگاهها را با تنگنای بنیادی روبرو نموده است كه این كار دولت حق مبادله بین خریدار و فروشنده را مختل ساخته است. اگر تولید كننده مالك كالای خود حق تعیین قیمت را نداشته باشد، یعنی حق مالكیت او شناخته نشده كه نقض مالكیت است.

انسان آزاد كسی است كه مبادله آزاد با همنوعان خود را داشته باشد. حدود یك و نیم قرن قبل در كشورمان این عبارت محكم پذیرفته شد؛ تكلیف عام دولت سه چیز است: اول استقلال ملی، دوم حفظ حقوق جانی، سوم حفظ حقوق مالی.

ریاست هیأت مدیره انجمن در مورد عدم کنترل قیمتها توسط دولت گفتند:

موارد زیر در قوانین توسعهای کشورمان در مورد ضرورت خودداری دولتها از کنترل قیمتها است:

  •  بند ج ماده 39 برنامه چهارم
  •  ماده 101 برنامه پنجم توسعه

آقای مهندس خلیلی در ادامه سخنانشان گفتند: برای اینكه شرایط منجر به خروج سرمایه از كشور نگردد باید: امنیت شهروندان، تامین شرایط صلح آمیز بینالمللی، محیط غیرتورمی، محیط آزاد برای مبادلات و تنظیم انحصارات، عدم بی ثباتی در نرخ ارز و سود بانكی، رعایت عدالت در دستمزدها و قیمت انرژی و مبارزه با فقر و گسترش تور تامین اجتماعی و بزرگ شدن بازار فراهم شود.

امید است دولت محترم در كنار نهادهای حاكمیتی با بهره گیری از آنچه گفته شد و مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای كسب و كار برای رفع مشكلات برنامه خود را ارائه دهد. از فعالان اقتصادی و انجمن خودمان و تشكلها انتظار میرود تا در خدمت دولت و نهادهای حاكمیتی مسیر توسعه و رفاه و پیشرفت میهن عزیز را فراهم آورند . باشد كه نهال 36 ساله انجمن مان در تمامی ابعاد گره گشا باشد.

در خاتمه معروض میدارم بقاء ما در شرایطی كه معروض شد، سودآوری منطقی در مقابل تورم حاكم بر اقتصاد است؛ لذا ضرورت دارد در فعالیت اقتصادیمان، قیمت آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضا حاكم باشد تا حیاتمان تضمین شود و بقائمان پایدار بماند.

سپس ترکیب هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر تعیین شد:

آقایان دکتر سید مجید محمدزاده؛ مدیرعامل شرکت الکترواستیل به عنوان ریاست مجمع، محمد تقی محمدی؛ مدیرعامل شرکت پارسیران نوین به عنوان ناظر، خانم بنفشه صدیق؛ مدیرعامل شرکت شیر و گاز لاله به عنوان ناظر و آقای رضا باورنما؛ مدیرعامل شرکت پرتو شیوا صنعت به عنوان منشی جلسه.

َآقای دکتر سید مجید محمدزاده؛ ریاست مجمع و مدیرعامل شرکت الکترواستیل طی سخنانی با اشاره به نمونههایی از فرهنگهای ارزشمدار در جوامع شرقی، ارزشها را عالی ترین عامل انسجام جوامع دانست و گفت: در فضاهای انجمنی نیز حضور پیشکسوتان علاوه بر برکاتی مانند سرمایه اجتماعی بالا، موجب ایجاد یکپارچگی و انسجام بین اعضاء میشود. وی از آقای مهندس محسن خلیلی به عنوان چهرهای یاد کرد که عمر خود را مصروف توسعه صنعتـــی کشور کرده و گفت: جامعه برای خلق فردی شبیه به ایشان، به زمان و هزینه بالایی احتیاج دارد.

سپس آقای دکتر حبیب اله انصاری؛ دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن خلاصهای از گزارش عملکرد سالانه انجمن در سال 1397 ( که طی 489 صفحه گزارش اصلی و تعداد 305 صفحه ضمائم تهیه شده است) را در قالب پاورپوینت و در سرفصلهای زیر ارائه داد: جلسات هیأت مدیره، مجمع عمومی، مکاتبات کارشناسی، کمیسیونهای تخصصی، تفاهم نامهها، دورههای آموزشی، اعضاء جدید، افتخارات اعضاء، هجدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازمخانگی، جلسات و تریبونهایی برای طرح مسائل صنعت لوازم خانگی، همکاریهای بین سازمانی، ارزیابی تشکلها، جلوگیری از فعالیت تشکلهای موازی، حضور در هیأتهای عالی رتبه تجاری، مصاحبهها، سخنرانیهای ریاست هیأت مدیره و دبیرکل انجمن، بازدیدهای دبیرکل، اطلاع رسانی، رسانههای انجمن، فعالیتهای دبیرخانه.

در ادامه آقای مهندس قاسم مصطفوی؛ خزانه دار انجمن گزارش مالی سال 1397 را ارائه داد و بودجه سال 1397 را مطرح کرد.

همچنین دبیرکل انجمن برنامههای این تشکل را برای سال 1398 در یازده محور راهبردی طرح مسائل و مطالبه و پیگیری منافع و مصالح صنعت لوازم خانگی و اعضاء انجمن محافل و مجامع حاکمیتی و تصدیگری و پیگیری موارد مطروح، مدیریت بهینه ارتباطات اجتماعی و سازمانی، توانمندسازی فعالان صنعت لوازم خانگی، جمع آوری و فرآوری اطلاعات و دادههای مورد نیاز صنعت لوازم خانگی، نمایش توانمندیهای صنعت لوازم خانگی، تنظیم گری، توسعه همکاریهای مشترک، توسعه و تسهیل خدمات به اعضاء، تولید دانش در حوزه صنعت لوازم خانگی و بهبود عملکرد و فرآیندهای داخلی انجمن مطرح کرد.

شایان ذکر است در این مجمع گزارشات عملکرد انجمن در سال 97، برنامه و بودجه سال 98 و گزارش مالی سال 97 با اکثریت قریب به اتفاق آراء تصویب شد.

سپس آقای دکتر محمدتقی قشقایی؛ بازرس قانونی انجمن گزارش خود را به مجمع قرائت کرد.

در ادامه جلسه انتخابات هیأت مدیره و بازرسهای اصلی و علی البدل انجام شد.

بر اساس آراء  مأخوذه آقایان مهندس محسن خلیلی از شرکت سهامی عام بوتان با کسب تعداد 41 رأی، سلطان حسین فتاحی از شرکت امرسان، با 37 رأی، علیرضا محمدی دانیالی از شرکت ناب استیل با 37 رأی، سعید رضوانی از شرکت نیکسان صنعت ساوه با 36 رأی، داود نوده فراهانی از شرکت جهان کریستال با 32 رأی، علیرضا عراقی از شرکت تکبان کنترل انرژی با 30 رأی، قاسم مصطفوی از شرکت صنعتی بوتان با 23 رأی به عنوان اعضای اصلی و آقایان مرسل صدیق از شرکت پارس شیر و نوید ایزدپناه از شرکت استیل البرز با 22 رأی به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند. همچنین آقایان حسین تهرانچی از شرکت نانیوا با تعداد 24 رأی به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا فریوری از شرکت پاکشوما با 20 رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

روزنـــامه اطلاعات نیز به عنـــوان روزنامه رسمی انجمن تعیین شد.

تاریخ انتشار: 2. اوت 2019 - 17:37