سخن ماه فروردین 98: همپوشانی تولید وتقاضا

گفتگوی دبیرکل انجمن با رادیو گفتگو در تاریخ 98/01/02

              (عيناً نقل از سايت راديو گفتگو) 

حبیب اله انصاری همپوشانی تولید وتقاضا را موجب توسعه اقتصادی کشور خواند و افزود: پیشنهاد میکنم امسال برای ایجاد قدرت خرید درمردم و افزایش قیمت لوازمخانگی، کارتهای اعتباری توسط بانکها دراختیار مردم قرارداده شود.

حبیباله انصاری ضمن مصاحبه با برنامه "طرحی برای فردا" "رادیو گفتگو" صنعت لوازمخانگی را جزء صنایع منتج به ارزش افزوده و موثر در توسعه اقتصادی دانست و افزود: «لوازمخانگی کشور جزء شتاب دهندههای اقتصاد کشور است و از روستا تا شهر جزء وسایل لاینفک میباشد».

وی با اشاره به شقوق مختلف صنعت لوازم خانگی اعم از حرارتی، ظروف و قطعات گفت: «صنعت لوازم خانگی از نظر ساختار و مدیریت کیفی در جایگاه بسیار مناسبی قرار دارد و زمینه برای رقابت پذیری با نمونههای خارجی را داراست». انصاری لوازم خانگی را صنعتی صادرات گرا توصیف کرد و افزود: «در حمایت از تولید باید دو مورد اساسی مورد توجه قرار دهیم؛ اول حمایتهای دولتی است؛ به ویژه با توجه به شعار امسال که این مهم باید مورد توجه پیکره دولت قرار گیرد».

وی خاطرنشان ساخت: «واحدهای تولیدی در صنعت لوازم خانگی دارای مشکلاتی در حوزه مواد اولیه هستند و با توجه به افزایش قیمت ارز و زمان بر بودن واردات قطعات، مهمترین مشکل است».

انصاری همچنین مشکلات حوزه نقدینگی را متذکر شد و افزود: «افزایش قیمت مواد اولیه موجب کاهش نقدینگی واحدها شده است و تسهیلات بانکی نیز پاسخگوی تامین مواد اولیه نیست».

این مقام مسئول در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، نقل و انتقالات بانکی را درپی تحریمها مشکل دانست و گفت: «دولت مالیات بر ارزش افزوده را به جای اینکه از مردم بگیرد، از تولید کننده دریافت میکند که فشاری مضاعف به این حوزه وارد میسازد».

انصاری در عین حال لزوم حمایتهای سیمای جمهوری اسلامی را از تولید جزء الزامات عنوان کرد و ادامه داد: «در صنعت لوازم خانگی به کیفیت دسترسی پیدا کرده ایم که باید رسانهای شود تا در معرفی این صنعت زمینه سازی لازم را انجام دهیم». وی استراتژی انجمن  صنایع لوازمخانگی ایران را افزایش تولید، توسعه بازار و صادرات و خروج از رکود معرفی کرد و افزود: «قاطعانه میگویم امروز زمینه لازم برای تولید صادرات گرا در اختیار ماست، ولی این روند نیازمند ایجاد شرایط برای سرمایه گذاری مشترک با سایر کشورها از سوی دولت است».

انصاری در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو قاچاق را پدیدهای شوم دانست که باید امسال با آن مقابله شود و خاطرنشان ساخت: «هدف این است که از ورود کالای قاچاق به بازار خودداری شود که امروز زمینهای را برای سوءاستفاده عدهای فراهم آورده است؛ لذا لــــوازمخانگی قاچاق یــا باید معدوم و یا بازگشت داده شود». وی با اعلام اینکه افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی تولید کننده نیست و حتی تولید کننده با حداقل سود محصولات را به فروش میرساند، یادآور شد: «امروز قدرت خرید مردم کاهش یافته؛ لذا امیدواریم راهکارهایی نظیر آنچه قرار بود ۴ سال پیش اجرایی شود، در جریان قرار گیرد و کارتهای اعتباری در اختیار مردم گذاشته شود».

منبع: 
www.radiogoftego.ir

تاریخ انتشار: 12. ارديبهشت 1398 - 11:31