جلسه اردیبهشت هیأت‌مدیره انجمن

جلسه اعضاء هیأتمدیره انجمن صنایع لواز خانگی ایران در تاریخ 96/02/23 در محل انجمن برگزار شد.

در این جلسه دبیرکل انجمن گزارشاتی در موضوعات عملکرد ششماهه دوم سال 1395 (مندرج در ماهنامه «پیکشورا» شماره 335)، کنفرانس اقتصاد مقاومتی (با حضور و سخنرانی دبیرکل در تاریخ 95/12/10)، تشکیل جلساتی با حضور دبیران کل تشکلها در اتاقهای ایران و تهران، همکاری انجمن با ستاد فنآوری نانو (از جمله جلسه مورخ 96/01/02 که دبیرکل انجمن در ستاد مذکور حضور یافت و از نمایشگاه دستاوردهای نانو بازدید کرد و نیز جلسه مورخ 96/02/12 با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان واحدهای تولیدی عضو انجمن)، مکاتبه با اداره کل استاندارد و سازمان صنایع استان تهران درخصوص ممنوعیت تولید و عرضه کالاهای غیراستاندارد مشمول استاندارد اجباری، مکاتبه با رسانه ملی درخصوص استفاده رسانه مذکور از ظرفیت کارشناسی انجمن در حوزه صنعت لوازم خانگی و همچنین گزارشی از مصاحبههای دبیرکل در موضوعات مختلف لوازم خانگی ارائه داد.

منبع: 
پیک شورا؛ شماره 336 اردیبهشت 1396

تاریخ انتشار: 28. خرداد 1396 - 11:06