تشکل‌گرایی؛ زیربنای جامعه مدنی است.

آقای دکتر پیروز حناچی؛ شهردار تهران از آقای مهندس محسن خلیلی تقدیر کرد.

شهردار تهران در تاریخ 98/02/22 در دفتر کار آقای محسن خلیلی؛ از چندین دهه خدمات ایشان به صنعت و اقتصاد کشور تقدیر کرد.

در این مراسم شهرداران برخی مناطق تهران و نیز جمعی از صنعتگران و دبیران تشکلها حضور داشتند.

آقای مهنــــدس خلیلی؛ پیشکسوت صنعـت و نیز پیشکسوت تشکلگرایی کشور طی سخنانی گفتند: سال 1332 از دانشكده فنی دانشگاه تهران رشته الكترومكانیك فارغ التحصیل شدم. 28 مرداد همین سال منزل دكتر مصدق وسیله اوباش تهران غارت شد و مصدق به زندان افتاد و آرزوی ما جوانان برباد شد.

غارت كنندگان هموطنانمان بودند و هزینه كننده هم امریكا. این صحنه بهمن فهماند كه با مردم جاهل نمیشود اصلاحات كرد؛ لذا برای ارتقاء فرهنگ مردم بهدنبال صنعتی كردن كشورم رفتم. مبتنی بر پیشنهاد پدر به رسم صنعت و كسب و كار استفاده از گاز مایع را متكی بر مطالعات در امریكا در كشور شروع نمودیم، كه هم اشاعه و شروع مصرف گاز در كشور بود و هم ابتدا مصرف گاز؛ گازهایی كه كلا" در كشور می سوخت و فضا را آلوده میكرد. این فعالیت صنعتی را كاملا" تقلید از امریكا و علمی شروع نمودیم. در همان سال 1332 در خدمت پدر شركت بوتان را تأسیس نمودیم و ماشین آلات و وسایل حرفه را به امریكا سفارش دادیم و تحول در آشپزخانههایی دودزده و غیربهداشتی آشپزی خانگی را شروع نمودیم و تا حدودی گرمایش را متحول نمودیم. برای آموزش مصرف گاز و اشاعه فرهنگ آن پنج سال بدون حقوق كار كردم و تلاش نمودم تا برادران دیگرم كه جملگی در امریكا تحصیل كرده بودند، به جمع پدرم و من پیوستند. تمامی نیازمندی های صنعت وسیع گاز مایع را در كشور ساختیم تا آنكه در سال 1348 شركت ملی گاز ایران تأسیس شد. برای تمامی فعل و انفعالات صنعت گاز مایع، استاندارد و دستورالعمل تدوین نمودیم تا آنكه سرمایه گذاریهای خارجی، شركتهای "ایرانگاز" و "پرسی گاز" به ما پیوستند. سندیكای توزیع كنندگان گاز مایع را تأسیس نمودیم و اینجانب شخصا" به عضویت هیأت مدیره سندیكای لوازم خانگی درآمدم. با همه توان یعنی توان خود بهدنبال صنعتی كردن كشور و ارتقاء فرهنگ صنعتی و اصلاح و اعتلای رفتار مردممان بودم. روزی كه من در خدمت پدر شروع نمودم، سهم صنعتی در GDP  8/0% بود. تا آنجائیكه در یك دهه قبل به 20  GDP درصد رسید.شاید منهم یكی از دهها اسب ارابه اشاعه صنعتی كردن كشور بودم.

انقلاب اسلامی شروع شد. علاوه بر مصائبی كه تحمل نمودم، با همكاری و معاضدت یارانم انجمن مدیران صنایع را پایه گذاشتیم كه منحصرا" در این انجمن 80 هزار صفحه كار كارشناسی برای خدمت به اقتصاد ملی ـ صنعتی انجام دادیم. انجمن صنایع لوازم خانگی ایران را ساختیم. كنفدراسیون صنعت ایران را تأسیس نمودیم. مدت چهل سال با اتاق ایران همكاری نمودم. یكی از یاران و خدمتگزاران كانون انجمن های صنفی كارفرمائی ایران بودم. انجمن دارندگان نشان استاندارد را تأسیس نمودیم كه این انجمنها متجاوز از سه هزار عضو حقوقی صنعتگر دارند.

گفتنی است كه مصرف گاز كه در شروع كار بوتان صفر بود، اكنون 70% انرژی مملكت را در بر دارد كه میتوان ادعا كرد اگر مصرف گاز  شروع نمی شد ، اكنون نفتی هم برای صادر كردن نمیداشتیم.

آری اگر صنعت با ظرفیت 20% از GDP كشور را  نمیداشتیم و كشور تا این حد صنعتی نمیشد، باز هم خیل ناآگاهان كشور فاجعه زمان مرحوم دكتر مصدق را با شكلی دیگر دامن میزد.

عزیزان باید بدانیم فرهنگ صنعتی باعث تغییر رفتـــار میشود. تشكل گرائی و اشاعه فرهنگ صنعتی و صنعتی شدن زیربنای تحقق و تحكیم جامعه مدنی و دموكراسی است و بالاخره دموكراسی موجب توسعه اقتصادی است.

آقای مهندس خلیلی در ادامه سخنانشان تأکید کردند: نزدیک به 70 سال تجربه فعالیتهای صنعتی و اجتماعی را در کارنامه دارم و در این چندین دهه، تجربه ام میگوید عزت و احترام مردم نصیب کسانی است که در جهت خیر مردم کار و فعالیت کرده باشند. ایشان با اشاره به فراز و فرودهای دورههای مختلف فعالیتهای خود، تأکید کردند انسان نباید امید را از دست بدهد و اکنون نیز در شرایط دشوار فعلی، باید با امید و بردباری، به فکر عبور از این بحران باشیم.

ایشان توسعه صنعتی را راه نجات کشور دانستند و با اشاره به سوابق و فعالیتهای شهردار تهران به عنوان فردی متخصص و توانمند، برآمادگی تشکلهای متبوع در همکاری با شهرداری تأکید کردند.

در ادامه جلسه آقای دکتر پیروز حناچی؛ شهردار تهران طی سخنانی گفتند: کشور ما، این روزهای دشوار را نیز پشت سر خواهد گذاشت و نگاه به تاریخ سرزمینمان نشان میدهد، ایران هرگز تحت فشار دشواریها از پای در نیامده است.

شهردار تهران تأکید کردند: اتحاد و انسجام مردم و نهادها در جنگ، شاهد مثالی از پایداری ایران در مقابل دشواریهاست. آقای دکتر حناچی صنعت و صنعتگران را ظرفیتی ارزشمند برای کشور دانسته و گفتند: اکنون نیز اقتصاد ایران به مدد توانمندیهای بخش صنعت و اقتصاد قادر خواهد بود این دوره دشوار را سپری کند.

آقای دکتر حناچی در ادامه سخنانشان گفتند: قدردانی از افرادی که در جهت توسعه و آبادانی این مرز و بوم تلاش کردهاند، وظیفه مسئولان است و شهرداری نیز قدردان تلاشهای اصیل و بی دریغ بزرگانی مانند آقای مهندس خلیلی هست که منشأ خدمات ارزنده به مردم کشورمان بودهاند.

ایشان از آقای مهندس خلیلی به عنوان صنعتگری قدیمی یاد کردند که خدمات اثرگذار و ماندگاری را به کشور و هم میهنمان ارائه کرده و نام نیک از خود برجای گذاشته اند.

در این مراسم شهردار تهران با هداء لوح از خدمات آقای مهندس خلیلی تقدیر کردند.

تاریخ انتشار: 10. ژوئن 2019 - 11:31