تابلو اعلانات انجمن: آذر 1397

 • اعلام اتاق مشترک بازرگانان ایران و عمان برای حمل کالاهای ایرانی به بندر رسمی سویق عمان – بخشنامه شماره 995/97/ش مورخ 07/09/97
 •  اعلام اطلاعات کمیته مشترک بازرگانان ایران و نروژ توسط معاونت تشکلهای اتاقایران – بخشنامه شماره 996/97/ش مورخ 07/09/97
 •  برگزاری دوره آموزشی استاندارد شماره 5 استانداردهای لعاب، شفت، فولی فلکه و یاتاقان و بازنگری استانداردهای کولرهای آبی، خدمات به مشتریان و گارانتی لوازمخانگی – بخشنامه 998/97/ح مورخ 10/09/97
 •  درخواست نظر و پیشنهاد از اعضای انجمن درخصوص شناسایی قوانین و مقررات فسادزا و تلاش برای اصلاح آنها جهت جمع بندی و ارائه به معاونت تشکل های اتاق ایران - بخشنامه 1010/97/ش مورخ 10/09/97
 •  ابلاغ مصوبات هیأت وزیران مبنی بر امهال و بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وامهای سررسیده شده خسارت دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه – بخشنامه 1011/97/ش مورخ 10/09/97
 •  درخواست پیشنهادات اصلاحی از اعضای انجمن درخصوص شرایط ورود کالا و تغییرات تعرفهای جهت جمع بندی و ارائه به معاونت تشکل های اتاق ایران – بخشنامه 1013/97/ش مورخ 10/09/97
 •  درخواست از اعضای انجمن جهت شناسایی واقعیتهای حال حاضر کسبوکارها  جهت جمع بندی و ارائه به دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی – بخشنامه 1031/97/ش مورخ 13/09/97
 •  اعلام فعالیت مجدد خط کشتیرانی بندرعباس – بندر صحار عمان – بخشنامه 1044/97/ش مورخ 19/09/97
 •  اعلام برگزاری "نمایشگاه کاتالوگی محصولات صادراتی ایران" در برلین - آلمان – بخشنامه 1049/97/ش مورخ 20/09/97
 •  اعلام شرایط عمومی سپردهگذاری 250 میلیون یورویی از منابع صندوق توسعه ملی
 • به منظور تسهیل در صدور ضمانت نامههای ارزی صادرات خدمات فنی و مهندسی در بانکهای عامل – بخشنامه شماره 1061/97/ک مورخ 26/09/97

تاریخ انتشار: 9. دى 1397 - 10:31