برگزاری جلسه هیأت‌مدیره انجمن در تاریخ پنجم اسفند

جلسه هیأتمدیره انجمن در تاریخ پنجم اسفند برگزار شد.

در این جلسه موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

حذف مجموعه محصولات مربوط به صنایع فلزی مانند ورق، کمپرسور و... از اولویت اول، تفکیک تعرفههای ورقهای لمینیت از ورقهای رنگی، مصوبه مجلس درخصوص ضرورت انجام عقد جدید در قراردادهای بانکی که طی سنوات، ضمن پرداخت سود، قرارداد اولیه تمدید شده است، تلاش انجمن برای رفع منع واردات کالای ساخته شده به سوریه در شاخه لوازمخانگی، پیشبینی کاهش مصرف 15 تا 30 درصدی در سال آینده متأثر از نزول شاخصهای اقتصادی و رکود، تأثیر مثبت برگزاری همزمان رویداد تجاری نمایشگاهی در شاخههای مرتبط مانند لوازمخانگی، تأسیسات و مبلمان و... . در این جلسه مدیریت شایسته انجمن در برگزاری هجدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازمخانگی از منظر مشارکتکنندگان و مسئولان سازمانهای متولی نمایشگاه مورد بحث و تأکید قرار گرفت.

تاریخ انتشار: 17. فروردين 1398 - 11:31