باشكوه برگزار شد: هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی

هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی ایران تاریخ 2 تا 5 آذرماه سالجاری با حضور شرکتهای ایرانی و خارجی تولیدکننده لوازم خانگی در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا. ایران برگزار شد و اقشار وسیعی از مردم و مسئولان از محصولات ارائه شده در آن بازدید کردند.

در این نمایشگاه سالنهای زیر تحت پوشش قرار گرفتند:

5، 6، 27، A31، B31، 35، 38، A38، B38، 44/1، 44/2، 40، 41.

 اطلاعات آماری

در این دوره از نمایشگاه 296 شرکت داخلی و 148 شرکت خارجی، جمعاً 444 شرکت مشارکت داشتند و از 27095 مترمربع متراژ کل تحت پوشش نمایشگاه 23246 مترمربع به شرکتهای داخلی و 3849 مترمربع به شرکتهای خارجی تخصیص یافت.

در این نمایشگاه بینالمللی شرکتهایی از کشورهای مختلف از جمله ترکیه، ایتالیا، آلمان، کرهجنوبی، تایلند، چین، تایوان، ژاپن، مالزی، اندونزی، اسلوونی، اسلواکی، لهستان، هلند، اسپانیا، فرانسه، سوئیس، روسیه و عمان مشارکت داشتند که از این بین کشورهای روسیه و عمان برای نخستینبار در این نمایشگاه مشارکت داشتند.

متراژ کلی این نمایشگاه نسبت به دوره قبلی 5% و متراژ بخش ریالی 6/1% رشد داشت و در بخش ارزی، این میزان 0/2- درصد بوده است. همچنین تعداد شرکتهای داخلی نسبت به دوره قبل 13/8%  رشد و تعداد شرکتهای خارجی در همین مقیاس مقایسهای، 20- درصد کاهش را نشان میدهند.

 کنفرانس خبری

کنفرانس خبری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی در تاریخ 96/8/20 در محل انجمن و با حضور خبرنگاران و کارشناسان خبری رسانههای مختلف دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی برگزار شد (1).

همایش جنبی

همایش جنبی این نمایشگاه در تاریخ 96/8/13 در محل اتاق تهران و با حضور آقایان دکتر محمدرضا مودودی؛ معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران و دکتر محمد روغنی؛ رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، اعضا هیات مدیره انجمن و نیز حضور پرتعداد مشارکتکنندگان هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی برگزار شد (2).

بازدیدهای مقامات

مهندس شریعتمداری؛ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت- مهندس هاشمی؛ قائممقام محترم وزیر کشور- خانم مهندس سهیلا جلودارزاده؛ نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و هیأت همراه - مهندس نوابی؛ معاون محترم وزیر صمت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان - مهندس مجتبی خسروتاج؛ ریاست کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران - دکتر اسفهبدی؛ ریاست محترم هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا. ایران - مهندس نعمتزاده؛ مشاور محترم وزیر نفت کشور-  مهندس صالحینیا؛ معاون محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت- معاون وزیر دفاع - دکتر مودودی؛ معاون محترم توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران - مهندس عباس هاشمی؛ مدیرکل محترم صنایع فلزی و لوازم خانگی- آقای میری؛ نایبرئیس محترم هیأتمدیره اتحادیه لوازم خانگی - آقای سیف؛ معاون محترم تشکلهای اتاق ایران- سفرای آفریقایی.

 بازدید ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران از نمایشگاه

آقای مهندس خسروتاج؛ ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 96/09/02 نمایشگاه را مورد بازدید قرار داد. در این بازدید مدیران واحدهای تولیدی مسائل صنعت لوازم خانگی را در ابعاد مختلف از جمله تولید، صادرات و... با ایشان در میان گذاشتند.

 بازدید هیأت تجاری

هیأت تجاری افغانستانی با معرفی سازمان توسعه تجارت ایران و با میزبانی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی حضور داشت.

اسامی اعضاء هیأت مذکور بهشرح زیر است:

عبدالهخان احمدی؛ رئیس شرکت مرسل میوندلمیتد، محمدرحیم بیوکخان؛ رئیس شرکت تجاری سیرکخان لمیتد- محمدنعیم خواجه محمدقاسمی؛ رئیس شرکت برادران قاسمی لمیتد، عبدالصمد نیازی؛ رئیس شرکت نخاشی لمیتد، عبدالقاسم فلاح رحیمی؛ رئیس شرکت قاسم فلاح لمیتد، آصف یوسفی؛ رئیس شرکت آصف یوسفی لمیتد، هجرتاله حضرتی؛ رئیس شرکت حضرتی لمیتد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ضیافت ناهار با اعضاء این هیأت، ضمن اشاره به سوابق روابط دو کشور ایران و افغانستان و اشتراکات مذهبی، فرهنگی، تاریخی و... بین دو کشور، بازار افغانستان را یکی از جذابترین بازارها برای صنعت لوازم خانگی دو کشور دانست و تصریح کرد اتصال تجار و بازرگانان افغانستانی به انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، ضمن ایجاد بستر شناخت دقیق تر از تقاضای این بازار، میتواند در انعکاس مسائل موجود به انجمن و ایجاد زمینههای پیگیری رفع موانع صادرات به افغانستان بسیار مؤثر باشد.

لازم به ذکر است گزارش جامع، کامل و مصور این بازدید تهیه شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.

 بازدیدهای دبیرکل

دبیرکل انجمن علاوهبر همراهی با مسئولان در بازدید سالنهای مختلف، کلیه سالنهای تحت پوشش این نمایشگاه را بازدید کرد. در این بازدیدها مدیران واحدهای تولیدی، گزارشاتی درخصوص وضعیت تولید، صادرات، مسائل و... به دبیرکل انجمن ارائه دادند.

 بازدیدها و ملاقاتهای مدیران و کارشناسان انجمن

مدیران و کارشناسان انجمن نیز ملاقاتهایی با مدیران شرکتهای لوازم خانگی مشارکتکننده در نمایشگاه انجام دادند.

مهمترین موضوعات مطروح در این ملاقاتها مسائل صنعت لوازم خانگی، کمیت و کیفیت ارتباط شرکتها با انجمن، ضرورتهای تجمیع آمار صنعت لوازم خانگی و... بود. در این سلسله ملاقاتها، شرکتهای غیرعضو انجمن نیز برای عضویت در این تشکل دعوت شدند.

 بازدیدهای دبیرکل از مراحل غرفهسازی

در تاریخ 96/9/01 (چهارشنبه شب) دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به همراه معاون برنامهریزی اجرایی و ارتباطات انجمن از سالنهای مختلف و مراحل غرفهسازی شرکتها بازدید کرد.

در این بازدیدها، دبیرکل انجمن ضمن گفتگو با برخی از مدیران غرفهسازی شرکتها برضرورت بهرهگیری از خط فارسی در درج عناوین شرکتها در غرفهها تأکید کرد.

 جلسه هماهنگی با مدیران سالنها

دبیرکل انجمن در تاریخ 96/9/01 طی جلسهای با مدیران سالنها، توضیحاتی را درخصوص انتظارات انجمن از نحوه اعمال مدیریت در سالنهای تحت پوشش نمایشگاه ارائه داد. دبیرکل انجمن در این جلسه درخواست کرد مدیران سالن همزمان با اداره فضای فیزیکی و عمومی سالنها، بهعنوان همکاران انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در تعمیق فرهنگ صحیح مشارکت در نمایشگاه با غرفهها همکاری داشته باشند و در رفع و رجوع مسائل مشارکتکنندگان و هدایت بازدیدکنندگان نقشی مؤثر ایفا کنند.

 کتاب نمایشگاه

کتاب هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی در تیراژ 2600 نسخه و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد. این کتاب در ایام برگزاری نمایشگاه بین مشارکتکنندگان توزیع شد.

کتاب مذکور علاوهبر اطلاعات و تبلیغات شرکتهای مشارکتکننده نمایشگاه و نیز اطلاعاتی درباره انجمن، دورههای قبل نمایشگاه و... حاوی پیامهای مسئولان صنعتی و اقتصادی کشور به نمایشگاه بود.

اسامی ارائهدهندگان پیام به این نمایشگاه بهشرح زیر است:

آقایان مهندس محسن خلیلی؛ ریاست هیأتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، دکتر حسین اسفهبدی؛ ریـــاست هیأتمدیره و مدیرعـــــامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا. ایران، مهندس سیدحسین هاشمی؛ قائممقام وزیر کشور، دکتر محمدرضا مودودی؛ معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، مهندس غلامحسین شافعی؛ ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهندس عزیز اکبریان؛ ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، خانم مهندس نیره پیروزبخت؛ ریاست سازمان ملی استاندارد ایران، آقایان محمد طحانپور؛ ریاست اتحادیه کشوری لوازم خانگی و دکتر حبیباله انصاری؛ دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران.

در این کتـــــاب همچنین مقــــــاله پژوهشی «تحلیل جامعهشناختی- نشانهشناختی تبلیغات صنایع لوازم خانگی ایرانی از خانم شراره کامرانی؛ معاون برنامهریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن نیز منتشر شد(3).

متن پیامهای مسئولان و مقامات صنعتی به این نمایشگاه بهشرح زیر میباشد:

پیام جناب آقای محسن خلیلی عراقی

ریاست محترم هیأتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

خدای را شاكرم كه امسال نیز این مجال را برای ارادتمند فراهم آورد تا همچون شانزده سال گذشته، شاهد برگزاری نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی كشورمان باشم و درود و سپاس خود را خدمت دستاندركاران محترم این رویداد بزرگ تقدیم نمایم.

برگزاری چنین نمایشگاهی بیشك نه فقط گردآمدن مجموعهای از شركتها و بنگاههای اقتصادی و محصولات آنها، بلكه تجمع علم و دانش و تجربه در یكی از عالیترین سطوح آن و به اشتراك نهادن علم و آگاهی و اطلاعات مجموعه دستاندركاران این حوزه با یكدیگر بهمنظور ارتقاء توانمندیها و گسترش بازار این صنعت بس مهم و تأثیرگذار در زندگی انسان امروز است.

در واقع نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی فرصتی است كه امكان انتخاب عقلانیتر را براساس ارائه «اطلاعات» كامل و صحیحتر برای مخاطبان فراهم میآورد. یعنی هم آن چیزی كه برنده جایزه نوبل اقتصاد امسال، ریچارد تالر، از آن بهعنوان «تلنگر» یاد میكند. چنانكه براساس نظریه وی «انسان همواره دست به انتخاب عقلانی نمیزند. لذا، واردكردن تلنگرهای مناسب در لحظه انتخاب افراد و ارائه اطلاعات به آنها میتواند جهتگیری انتخابها را تغییر و در مسیر صحیح هدایت كند».

پژوهش ارزشمند انجام شده در انجمن صنایع لوازم خانگی درخصوص بررسی «عوامل مؤثر بر مصرف لوازم خانگی» نیز موید نظر فوق است. چنانكه طبق این بررسی، «ترجیح و گرایش مردم به لوازم خانگی خارجی تنها مبتنیبر معیارهای علمی نیست و عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی و ذائقه فردی و... بر این انتخاب تأثیرگذار است».

ذكر این مهم، البته به معنای نادیده و یا كم اهمیت انگاشتن ضرورت ارتقاء هرچه بیشتر و هر روزه كیفیت محصولات لوازم خانگی داخلی و افزایش نوآوری و تحقیق و توسعه و... در این صنعت نیست، بلكه تأكید براهمیت برگزاری این نمایشگاه بینالمللی در ارتقاء دانش «بازاریابی» و درك و شناخت بهتر از خصوصیات فردی و اجتماعی مصرفكنندگان و مخاطبان این حوزه مهم صنعتی و هدایت آن در جهت مصرف محصولات داخلی است.

اقتصاد میهن عزیزمان خوشبختانه طی سالهای اخیر با درایت دولت محترم توانست از ركود و تورمهای دورقمی رهایی و حتی رشد دورقمی و تورم تكرقمی را در سال گذشته تجربه كند. همچنین با تلاشهای صورتگرفته امكان روابط بهتر و مناسبتر با جهان فراهم شده و امید است كه مشكل آفرینی بعضی از قدرتهای جهانی در این مسیر نیز با تدبیر مناسب رفع شود. لذا به نظر میرسد فضای نسبتاً مناسبی برای نقشآفرینی بنگاههای بخشخصوصی در عرصه صنعتی و كمك به اقتصاد ملی فراهم شده است.

اقتصادی كه میبایست میلیونها شغل برای جوانان با استعداد تحصیلكرده كشورمان فراهم و در جهت بهبود معیشت و رفاه و تأمین اجتماعی خانوارها و فائق آمدن برابر چالشهای آب و محیطزیست و... عملكرد بهتری ارائه كند. بی شك فراهمآوردن امكان ارتقاء بخشخصوصی در فضای اقتصادی از طریق بهبود محیط كسبوكار و نیز تعامل مناسب با جهان و... بسترهای لازم برای چنین نقش آفرینیهایی است كه لازم است دولت محترم بیش از هر زمان دیگر در ایجاد آنها تدبیر نماید.

«هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی» عرصه نمایش توانمدیهای بنگاههای لوازم خانگی كشورمان و برندهای مطرح جهانی و امكانی برای ارائه «اطلاعات» كاملتر به مصرفكنندگان و مخاطبان این حوزه مهم صنعتی است.

تلاشها و زحمات بیدریغ و صمیمانه مجموعه دستاندركاران برگزاری این نمایشگاه علیالخصوص دبیرکل محترم انجمن صنایع لوازم خانگی را میستایم و برای همه این عزیزان و یاران بزرگوار سلامتی و توفیق و برای میهن و مردم عزیزمان پیشرفت و توسعه و رفاه و آزادی افزونتر را از درگاه پروردگار متعال آرزومندم.

پیام جناب آقای حسین اسفهبدی

رئیس محتـــرم هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا. ایران

صنعت لوازم خانگی یكی از صنایع فعال در عرصه اقتصاد جهان بهشمار میرود و عمدتاً ركود و رونق آن به ركود و رونق اقتصاد كشورها وابسته است. این صنعت بهدلیل اهمیتی که دارد با صنایع بسیاری در ارتباط است. حیات این صنعت و گسترش آن، با توجه به جنبههای اقتصادی گسترده آن از قبیل اشتغال و ایجاد ارزش افزوده، میتواند برای هر كشوری از جمله اهداف مهم باشد، صنعت لوازم خانگی ایران، امكانات بالقوهای را برای تولید و ارتقاء كیفیت، علاوهبر استانداردسازی در همه زمینهها دارد. سرمایهگذاریهای خوبی در این باره صورت گرفته است و واحدهای بزرگ تولیدی مشغول بهكار شدهاند. در این میان، بومیسازی تولیدات لوازم خانگی باید دربرگیرنده دو اولویت، یكی همراهی با فنآوری روز جهان و دیگری هماهنگی مصنوعات با اقلیم منطقه باشد كه در این باره، تولیدكنندگان داخلی توانستهاند در تولید برخی از علاوهبر پاسخگویی به نیاز داخل، به بازارهای صادراتی دنیا نیز راه یابند.

رسیدن به بازارهای گسترده جهانی، مستلزم حرکت بهسوی اقتصاد باز، بهکارگیری استراتژیهای صادراتی و نگاه مدبرانه به نیازها و خواستههای مشتریان گوناگون در بازارهای مختلف میباشد. توفیق در دستیابی به این هدف، نیازمند حضور پررنگ بخشخصوصی و نیز بخشهای وابسته دولتی در بازارهای مختلف میباشد. یکی از سکوهای بسیار مهم در معرفی و شناسایی توانمندیهای فنی واحدهای تولیدی و صادراتی نمایشگاهها میباشند. مشارکت در نمایشگاه باعث میشود تا توانمندی واحدها و بنگاههای مختلف تولیدی به معرض نمایش گذاشته شود و زمینه برای دست یافتن به بازارهای جدید فراهم گردد.

در همین راستا هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی با اهداف: معرفی توانمندیهای صنعت لوازم خانگی به جامعه، ارائه نوآوریها و ابتكارات در چرخه تولید لوازم خانگی، ایجاد فضایی برای تحقیق و ارزیابی صنعتگران، متخصصان، كارشناسان و دانشپژوهان از صنعت لوازم خانگی، شناسایی نظرات مردم از محصولات ارائه شده براساس اصول مشتریگرایی، توسعه و تعمیق ارتباط بین تولیدكنندگان محصولات نهایی و قطعهسازان، ایجاد فضای مناسبی برای مذاكرات تجاری و توسعه بازار داخلی و صادرات این صنعت برگزار میگردد.

شرکت سهامی نمایشگاههای ج.ا. ایران ضمن ابراز خوشوقتی از تداوم برپایی این نمایشگاه، توسط انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مراتب سپاسگزاری خود را از انجمن و شرکتها و نهادهای دولتی و خصوصی که با مشارکت و حضور در این نمایشگاه و عرضه تولیدات و خدمات خود امکان برپایی این رویداد بینالمللی را فراهم نموده اند، اعلام میدارد.  

پیام جناب آقای سیدحسین هاشمی

 قائممقام محترم وزارت کشور

بنگاهها و مؤسسات تولیدی در اندازههای متنوع، مشغول فعالیت در فضای اقتصادی کشور هستند. هرکدام از این مؤسسات میزانی از اشتغال و محصولات مورد نیاز جامعه را تأمین میکنند و در یک نگاه کلان، ساختار تولیدی کشور را شکل میدهند که این ساختار، اصولاً قوامدهنده ساختار بزرگتر، یعنی اقتصاد است. تشکلها نیز نهادهای واسطی هستند که ارتباط سازمانیافتهای را بین اجزاء مختلف ساختار تولید و اقتصاد کشور ایجاد میکنند و با ایجاد شبکههای همفکری و تعاطی افکار بین بنگاهها و پردازش و تحلیل نظرات اعضاء، برای دولت در حوزههای مربوط، تصمیمسازی میکنند.

در کشور ما که در مسیر توسعه صنعتی حرکت دارد، نقش و اهمیت تشکلها از طریق جهتگیری در حوزههای مربوط بسیار مهم است؛ چراکه هرگونه تأخیر یا اخلال در تصمیمگیریهای صحیح و هدفمند، موجب بروز خسارت و ایجاد هزینه برای کشور و نهایتاً ایجاد فاصله با نقطه هدف یعنی توسعه است.

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران یکی از تشکلهای قدیمی و اثرگذار کشور است که درحوزه صنعت لوازم خانگی، براهمیت فعالیتهای تشکلگرا واقف بوده و قریب به چهاردهه تلاش در جهت هدایت صنعت لوازم خانگی به مرزهای توسعه و پیشرفت را در کارنامه دارد، صنعتی درآمدزا و اشتغالآفرین که امروز به سطح مطلوبی در کیفیت و نیز قدرت کفایت در تأمین نیازهای داخلی و صدور محصولات به بازارهای خارجی رسیده است.

و اینک...

هفدمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی، فضایی است که در آن شاهد نتایج درخشان فعالیتهای خستگیناپذیر صنعتگران لوازم خانگی خواهیم بود که آثار این فعالیتها در تولید محصولاتی روزآمد، پرکیفیت و متنوع در ویترین نمایش این نمایشگاه قرار داده شده است؛ تلاشی که بیشک تحت تأثیر برنامهریزی و هدایت انسجامبخش انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بوده است و از رهگذر مدیریت اثربخش و متعهدانه آقای دکتر حبیباله انصاری؛ رئیس و دبیرکل محترم ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن مذکور، امروز در این نمایشگاه، بینالمللی برای تولیدکنندگان داخلی، توفیق حضوری غرورانگیز در کنار شرکتهای خارجی و برای مسئولان کشور نیز توفیق بیان توانمندیهای این صنعت فراهم شده است. برای این تشکل و مجموع واحدهای تولیدی متبوع و واحدهای صنعتی حوزه لوازم خانگی، آرزوی توفیق روزافزوان دارم.

پیام جناب آقای محمدرضا مودودی

معاونت محترم توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران

رویدادی معطوف به توسعه

شتاب فزآینده فن آوری همزمان با ظهور عصر دیجیتال، تمام صنایع و از جمله صنعت لوازم خانگی را در طی سالهای اخیر متأثر از خود ساخته و دچار تغییر و دگرگونی بنیادین کرده است؛ بهطوریکه علاوهبر نقش تأثیرگذار این صنعت در اقتصاد کلان از جمله ایجاد اشتغال، درآمدزایی، ارزشافزوده و سرمایهگذاری، نوع تقاضا و سبک زندگی مردم را نیز دستخوش تحولات اساسی کرده است.

با این وصف صنعت لوازم خانگی درکشور ما طی سالهای اخیر، بهدلیل وجود رقبای قدرتمند و حضور صاحبان برندهای برتر جهانی، در بازار داخل با چالش جدی روبهرو بوده است؛ هرچند وجود مزیتهایی همچون برخورداری از موقعیت جغرافیایی، گستره و بزرگی بازار داخل، وجود منابع طبیعی و نیز نیروی انسانی متخصص، باتجربه و صاحب دانشفنی، سبب شده تا در برخی از رشتههای تولیدی این صنعت، جایگاه ایران با کسب سهمی از بازارهای پیرامونی، ارتقاء یافته و ذهنیت مشتریان نهایی نسبت به برندهای ایرانی مثبت شود؛ اما تردیدی نیست که امروزه این صنعت در شرایط خاصی که آکنده از فرصتها و چالشهای پنهان و آشکار است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامهریزی اصولی و بهکارگیری استراتژیهای تولیدی و صادراتی صحیح و همگرایی هرچه بیشتر بخشخصوصی و دولتی در کنار هم است.

ضرورتیکه مستلزم جذب دانش و فنآوری روز دنیا، خلق محصولاتی جدید و درآمیخته با تکنولوژیهای نوینی چون اینترنت اشیا و ارتقاء دانش کیفی، کسب مهارتهای توسعه بازار و رقابتپذیری در مقیاس جهانی است و در عین حال شناسایی و عضویت در زنجیرههای جهانی تولید و ارزش با هدف حضور، نفوذ و ماندگاری در بازارهای بین المللی است. برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی که با همت و پشتیبانی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تحقق یافته است، از جمله مهمترین رویدادهای تجاری کشور در معرفی و شناساندن ظرفیتها، توانمندیها، تبادل دانش و تکنولوژی روز دنیا و محملی برای ارائه نوآوریها و تعامل صنعتگران و متخصصان داخلی و خارجی در صنعت پرتقاضای لوازم خانگی است؛ که میتواند  نقش مؤثری در پویایی، ترویج تجاری و توسعه صنعت لوازم خانگی کشور ایفا نماید و محلی برای مذاکره در جهت تعمیق روابط تولیدکنندگان و خریداران داخلی و خارجی، جذب سرمایهگذاران علاقمند و در نهایت بسط و توسعه کیفی بازارهای داخلی و خارجی کشور باشد.

امید که برگزاری چنین رویدادی در صنعت لوازم خانگی، فرصتی مغتنم برای همه ذینفعان این بخش مهم اقتصادی کشور باشد تا با هماندیشی، همگرایی و همافزایی اندیشه و توان و اراده، مسیری نو در راستای توسعه ملی و تحقق اهداف و آرمانهای نهفته در اسناد بالادستی و از جمله اقتصاد مقاومتی پدید آورد.

پیام جناب آقای عزیز اکبریان

ریاست محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

صنعت لوازم خانگی از جمله صنایعی است که نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارد. این صنعت با قدمت 60 ساله توانسته است با انتقال تکنولوژی نسبت به بومیسازی بسیاری از محصولات دست یابد. با توجه به رشد سریع تکنولوژی و تغییر مستمر سلیقه مصرفکنندگان، بازسازی و نوسازی و همچنین تحقیق و توسعه جهت رقابت با کالای مشابه خارجی، کسب سهم حداکثری بازار داخل و انجام صادرات بیشتر ضرورت دارد. با عنایت به تحریمهای سال گذشته، به همت صنعتگران بزرگ صنعت لوازم خانگی تواناییهای خود را در بخش تأمین نیازهای داخلی کشور و ارتقاء سطح کیفی محصولات جهت صادرات نشان داده است.

از تولیدکنندگان انتظار میرود تا با بهرهگیری از توان فنی، دانش و ظرفیت علمی متخصصین ایرانی و بهکارگیری جوانان مستعد و فعال به افقهای وسیعتری جهت تولید کالای ایرانی با کیفیت دست دیابند.

ضمن قدردانی از دستاندرکاران این صنعت و انتخاب شعار «زندگی شیرین ایرانی در خانه زیبای ایرانی»، با لوازم خوب ایرانی، امید است برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی ایران فرصتی مناسب جهت رقابتی سازنده برای فعالان این بخش بهمنظور بهرهگیری بیشتر از توان صنعت لوازم خانگی ایرانی را فراهم نماید.

پیام جناب آقای غلامحسین شافعی

ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

صنعت لوازم خانگی که بیش از نیمقرن از عمر آن در ایران میگذرد، مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده تا به نقطه کنونی خود رسیده است. این صنعت علیرغم دشواریها و مسیر ناهموار تولید در کشور توانسته است حتی برندهای نام آشنایی را نه فقط به بازار داخلی بلکه در خارج از کشور نیز ارائه کنند.

آنچه باید شعار و هدف تولیدکنندگان این بخش قرار گیرد آن است که ایرانی مانند هر انسان دیگری روی کرهزمین شایسته تولید و مصرف بهترین کالاها است. لذا استاندارد کالاهای تولید داخل باید به معیارهای جهانی نزدیک شود و حتی این چشمانداز پیش چشم تولیدکنندگان قرار داشته باشد که رقبا را پشتسر گذاشته و خود به معیار و سنجهای جهت مقایسه کالاهای جهانی تبدیل شوند.

دستیابی به یک اقتصاد مقاوم و پویا در پرتو درونزایی و بروننگری محقق خواهد شد و این بدان معنا است که نگاه به بازار داخل هرچند لازم ولی کافی نیست و بنگاههای تولیدی باید در ادامه چرخه حیات خود نگاه توسعه محور داشته و بازارهای جهانی را نیز هدفگذاری کنند. در این مسیر فرصت بسیار مساعدی در کشورهای همسایه برای ایران فراهم است که با توجه اشتراکات فرهنگی و مذهبی میتوان و باید از موقعیت پیشآمده حداکثر استفاده را نمود.

عبور از اقتصاد نفتی و تقویت بنیانهای اقتصادی کشور ضرورتی است که مجموعه اقداماتی در جهت بهبود فضای کسبوکار و ارزشمند شدن کار و تولید اقتصادی در سیستم پاداشدهی اقتصادی و فرهنگی را طلب میکند. هوشمندی تولیدکننده ایرانی در کنار حکمرانی شایسته، دست در دست هم میتواند برای کالای خوب ایرانی نه فقط در خانه هر ایرانی بلکه در خانههای مردمان سایر کشورها جای خود را باز کند و نام نیکویی از تولیدات ایرانی به یادگار گذارد.

پیام جناب آقای محمد طحانپور

ریاست محترم اتحادیه کشوری لوازم خانگی

((ایرانی کالای خوب ایرانی بخر))

برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی در آذر ماه 96 که توسط انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی و مدیران خلاق بهخصوص جناب آقای دکتر حبیباله انصاری که نشانگر زحمات طاقتفرسای این انجمن در راستای حمایت از تولیدات لوازم خانگی بوده که همه ساله توسط تلاشهای ارزشمند این انجمن برگزار میگردد که موجب تقدیر و تشکر میباشد.

خوشبختانه برگزاری نمایشگاه در سال اقتصاد مقاومتی (اقدام و عمل) گویای نگاه کارشناسی رهبر انقلاب در حمایت از تولید بوده که به فال نیک گرفته میشود و اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با شعار (ایرانی کالای خوب ایرانی بخر) پشتیبان و آماده همهگونه همکاری جهت ارتقاء این صنعت و نگاه به صادرات اینگونه محصولات تولیدی ایرانی را داشته تا آینده روشنی پیش روی صنعت داخلی کشور بهوجود آید. هرچند مشکلات ارزشافزوده بر تولید، اولین مشکل تولیدات صادراتگرا است.

پیام سرکار خانم نیره پیروزبخت

ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران

همت عالی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی و حمایت ملی مردم باعث شده است، لوازم خانگی ایرانی در نمایشگاههای تخصصی جایگاه خاصی را پیدا کند. شرکت در نمایشگاههای بینالمللی و ملی فرصتی به تولیدکنندگان میدهد تا با بهرهگیری از اطلاعات فنی و همگام با استانداردهای معتبر ملی و جهانی، خود را در این بازار بزرگ رقابتی محک بزنند.

این تلاش نیازمند پشتوانههای فرهنگی است تا بتواند باور غلط کیفیت بالای کالاهای خارجی را که منجر به بیتوجهی به تولیدات داخلی شده است، از بین ببرد. با توجه به ارتقاء کیفی بسیاری از محصولات ایرانی و تنوع تولیدات بهویژه در سالهای اخیر، استفاده از ابزارهای فرهنگی جهت معرفی توانمندیهای تولیدکنندگان داخلی در نمایشگاههای بینالمللی لوازم خانگی، گامی مؤثر در شکستن چنین باور غلطی بوده و دستیابی به الگوی زندگی شیرین ایرانی در خانه زیبای ایرانی با لوازم خوب ایرانی را تسهیل نماید.

امید است با تبدیل این باور به یک فرهنگ ملی بتوانیم با حمایت از تولیدکنندگان داخل، این صنعتگران سختکوش را در بهکارگیری تکنولوژی روز ترغیب کرده تا این موضوع ضمن ارتقاء کیفی کالای ایرانی، منجربه رونق اقتصادی و اشتغالزایی در کشور گردد.

پیام جناب آقای حبیباله انصاری

دبیرکل و رئیس محترم ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

سخنم را با پیام هفدمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی آغاز میکنم:

«زندگی شیرین ایرانی- در خانه زیبای ایرانی- با لوازم خوب ایرانی»

با طرح این پیام میخواهیم این واقعیت را جلوهگر و در افکار و اذهان و زبان مردم عزیز کشورمان جاری و ساری سازیم که لوازم خانگی ایرانی در خانه ایرانی با زیبایی جلوهگر میشود و شیرینی میبخشد، اما شرط ایجاد زیبایی مورد نظر را استفاده از لوازم خانگی «خوب» میدانیم و به آن پایبند هستیم.

بههمین جهت لوازم ایرانی را با صفت یا پیشوند «خوب» مطرح کردیم، یعنی خوب ببینیم- خوب بررسی و تحقیق کنیم و نهایتاً خوب انتخاب کنیم و بخریم و نمایشگاه چنین فرصت و موقعیتی را برای هر ایرانی فراهم میسازد که لوازم خانگی را خوب ببیند تا بتواند خوب انتخاب کند و بخرد و در زمان و مراحل استفاده از آنها از کاربرد، نحوه و سهولت استفاده، لذت ببرد و نهایتاً زندگی شیرین ایرانی- در خانه ایرانی- با لوازم خوب ایرانی در ذهن او شکل بگیرد و به باور و اعتقاد در وجودش خودنمایی کند که این باور در جامعه به فرهنگ مصرف لوازم خانگی داخلی تبدیل خواهد شد و قطعاً اشاعه خواهد یافت.

در کنار توده عظیم مردم که از این نمایشگاه بازدید میکنند شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مقامات دولتی و حاکمیتی و سیاستگذاران اقتصادی کشور که آنها نیز در طیف گسترده استفادهکنندگان از لوازم خانگی قرار دارند نیز باید با نگاه جامع به تولیدات ملی لوازم خانگی و پتانسیل این صنعت در توسعه اقتصادی کشور، بیش از پیش در جهت رفع موانع تولید در ابعاد مختلف و بهبود مستمر فضای کسبوکار با ایجاد هماهنگیهای لازم در مراحل و لایههای تصمیمگیری و اجرایی بکوشند.

تولیدکنندگان نیز باید در این نمایشگاه آخرین دستآوردهایشان را در چرخه تولید به نمایش بگذارند و ویژگیهای محصولاتشان را از جنبههای مختلف معرفی و تشریح کنند و بر پایبندی و عزم راسخشان در چارچوب نظام و اصول کیفیتسازی با نگاه عمیق و معتقدانه به خواسته مشتری و تأمین نیاز او در عرصه بازار تأکید کنند و به موازات آن با استقبال از حضور سفرا- تجار و مقامات خارجی در بازدید از محصولاتشان به معرفی ویژگیهای محصولاتشان و انجام مذاکرات تجاری مؤثر در راستای صادرات همت گمارند و معتقد باشند به موازات توسعه بازار داخل پایبندیشان به تولید صادراتگرا آنهم با توجه ویژه با نگاه کمی و کیفی به بازار خارجی، بررسی رقبا و ویژگیهای محصولات در خارج از کشور، از اصول اجتنابناپذیر برای نه تنها ماندگاریشان در عرصه تولید است و البته رونق اقتصادی آنها را قطعاً درپی خواهد داشت.

نکته مهم دیگر در شکلگیری این نمایشگاه که در برخی پیامهای دروههای نمایشگاه مطرح کردم، ضرورت بررسی همهجانبه و عمیق از دستآوردهای آن است.

مدیران واحدهای صنعتی در نمایشگاه باید به ارزیابی نظر بازدیدکنندگان اعماز استفادهکنندگان و فروشندگان داخلی و بازرگانان برای صادرات بپردازند، اظهارنظرشان را چه در بعد مثبت و چه منفی با دید کارشناسی مورد بررسی قرار دهند و بدون هیچگونه شائبه یا تردیدی در رفع موارد منفی برنامهریزی و با تحقیق علمی حتی با بررسی در واحد تحقیق و توسعه واحد متبوعشان نسبت به تبدیل آنها به نقاط قوت اقدام نمایند و بدیهی است که به نقاط مثبت هم با نگاه نامحدود کیفیتشناسی و کیفیتبینی سطوح کیفیت تولیداتشان را افزایش دهند.

ستاد برنامهریزی و اجرایی صنایع لوازم خانگی ایران نیز وظیفه خود میداند که با پرسش از مشارکتکنندگان و بازدیدکنندگان، از نظرات آنها مطلع و به ارزیابی اظهارنظرها مبادرت کند و حتیالمقدور نسبت به تأمین نظرات در برنامهریزی و اجرای نمایشگاههای آتی اقدام کند.

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران امیدوار است برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی ایران و نتایج و پیامدهای این رویداد عظیم صنعتی- اقتصادی در چارچوب تحقق پیام آن منتج به توسعه و رونق تولیدات داخلی شود که مآلاً به توسعه اقتصادی کشور و بدون تردید نه تنها حفظ اشتغال، بلکه به افزایش آن بیانجامد و شعار نمایشگاه: «زندگی شیرین ایرانی- در خانه زیبای ایرانی- با لوازم خوب ایرانی» به یک فرهنگ و باور کاملاً عمومی در جامعه ایران به وضوح خودنمایی کند.

مرکز ثقل تشکیل این نمایشگاه حضور برجسته کمی و کیفی شرکتکنندگان داخلی است؛ کشورها و شرکتکنندگان خارجی نیز در شکلگیری آن نقشآفرین هستند.

سازمان توسعه تجارت ایران با اعطای مجوز برگزاری این نمایشگاه به انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تشکیل آن را قانونمند ساخت و وجهه قانونی به آن داد.

شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران که با همکاری شایسته و درخور تحسین مدیران و کارشناسان آن و در صدر آنها با حمایت تحسین برانگیز آقای دکتر حسین اسفهبدی؛ ریاست هیأتمدیره و مدیرعامل گرانقدر و گرانمایه شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران که با برخورداری از تفکر و روحیه فرهنگ نمایشگاهی و مدیریت توسعهگرا، همواره در بهبود و اصلاح و تکمیل امکانات نمایشگاهی خستگیناپذیر کوشیدهاند.

از تمامی این سازمانها و عزیزان صمیمانه و با فروتنی تقدیر و تشکر میکنم.

وظیفه خود میدانم از خانم شراره کامرانی؛ معاون برنامهریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن که با اقدامات شایسته و هدایت عوامل و ایجاد هماهنگیهای لازم در ستاد برگزاری نمایشگاه و خانم سمیه رزقی؛ مدیر اجرایی نمایشگاه انجمن که با مدیریت قابل تحسین و تلاش خستگیناپذیر و نیز از تمامی مسئولین و کارشناسان و همکارانم در بخشهای مختلف انجمن که قطعاً در شکلگیری نمایشگاه با شایستگی همکاری و نقشآفرینی کردند، تشکر و قدردانی کنم.

و حسنختام این پیام:

با درود به یکایک پیامدهندگان گرانمایه و گرانقدر که پیام پرمحتوای عالمانه و مدبرانهشان بهمناسبت برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی زینتبخش این کتاب شد، صمیمانه قدردانی و عمیقاً تشکر میکنم.

 تقدیر از دبیرکل انجمن

در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی آقای دکتر اسفهبدی؛ ریاست محترم هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی از دبیرکل انجمن به پاس برگزاری شایسته نمایشگاه و خدمات ارزندهشان در این صنعت تقدیر کرد.

متن لوح مربوط بهشرح زیر است:

همچنین شرکت پیلوت (عضو انجمن) با اهداء لوحی از خدمات دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در صنعت لوازم خانگی و نیز برگزاری نمایشگاه تقدیر کرد.  

 ستاد خبری

ستاد خبری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی از تاریخ 96/8/12 تا 96/9/05 بهمدت 25 روز فعالیت کرد. این ستاد ضمن برگزاری کنفرانس خبری، اخبار و گزارشاتی را نیز برای درج در رسانهها تولید کرد. همچنین ستاد خبری مسئولیت دعوت از رسانههای مختلف دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی را برای حضور در نمایشگاه و پوشش اخبار خبری برعهده داشت.

1. گزارش مربوط مندرج در ماهنامه «پیکشورا» شماره 342.

2. گزارش مربوط در ماهنامه «پیکشورا» شماره 342.

3.مقاله مذکور در همین شماره ماهنامه «پیکشورا» نیز مندرج است.

برای مشاهده گزارش کمل نمایشگاه هفدهم به ماهنامه پیک شورا شماره 343 صفحات 24-3 مراجعه نمایید.

تاریخ انتشار: 29. آذر 1396 - 10:58