اخباری از سازمان استاندارد: 36 فرآورده استاندارد جدید وارد بازار شد.

مدیرکل استاندارد استان تهران از صدور پروانه استاندارد برای 36 فرآورده تولیدی در استان تهران و در طول یک ماه گذشته خبر داد.

به گزارش «پیکشورا» به نقل از روابطعمومی اداره کل استاندارد استان تهران، کارشناسان استاندارد در جلسات کمیته علائم ماه گذشته این ادارهکل، برای انواع فرآوردههای غذایی، ساختمانی، شیمیایی، الکترونیکی، مکانیکی و... با بررسی پروندهها، نمونهبرداری و انجام آزمونهای استاندارد، پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر کردند.

در حوزه لوازم خانگی (پکیجهای گازسوز گرمایش مرکزی نوع C با توان ورودی اسمی حداکثر 70 کیلووات با نام تجارتی شوفاژکار) را میتوان نام برد.

وی با تأکید بر ماده (47) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که به موجب آن، دارا بودن نشان استاندارد و یا هرگونه تأئیدیه استاندارد کالا و یا خدمات از سازمان استاندارد، موجب سلب مسئولیت مستمر تولیدکننده یا ارائهدهنده خدمت جهت حفظ و ارتقاء سطح استاندارد کالا و خدمات آنها نمیشود، از تولیدکنندگان خواست در ارتقاء کیفیت و حفظ استانداردهای لازم تولیدات خود، برای نگهداشتن این پروانه استاندارد تلاش کنند.

تاریخ انتشار: 18. فروردين 1397 - 11:58