آموزش الزامات استانداردهای ملی 10325 و 14628 در یکصد و یازدهمین دوره آموزشی انجمن

در روزهای هفدهم و هجدهم اسفند 1395، یکصد و یازدهمین دوره آموزشی انجمن در سالن آموزش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شد.

در این دوره آموزشی ویرایش جدید استاندارد ملی لوازم پختوپز خانگی 10325 و نیز دستورالعمل برچسب مصرف انرژی این لوازم به شماره ملی 14628 برای 30 نفر از مدیران و کارشناسان واحدهای تولید و کنترل کیفیت واحدهای تولیدی انواع اجاقگاز خانگی، تشریح گردید.

این نخستینبار در سطح کشور بود که دوره آموزشی برای تشریح دستورالعمل برچسب مصرف انرژی اجاقگاز تشکیل میشد.

در این دوره 2 روزه، مدرس دوره آقای مهندس رهبر؛ مدیر یکی از آزمایشگاههای اکردیته، ضمن تشریح تغییرات ویرایش جدید استاندارد ملی 10325 و 14628، به سؤال و جواب حاضران جواب داد.

آقای دکتر انصاری؛ دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در دو نوبت آغاز و پایان این دوره آموزشی، در جمع فراگیران حضور یافت و ضمن تأکید بر لزوم ارتقاء دانش فنی پرسنل واحدهای تولیدی لوازم خانگی و بهروزنمایی اطلاعات علمی و فنی آنان، نیروی انسانی کارآمد و متخصص را کلید رقابت با محصولات خارجی و رمز ماندگاری در بازار و توسعه صادرات دانست و از فراگیران بهعلت حضور مشتاقانه در این دوره آموزشی قدردانی کرد.

آقای دکتر انصاری همچنین از همکاری تنگاتنگ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انجمن در برپایی مؤثر و شایسته دورهها و سمینارهای آموزشی قدردانی و اعلام نمود که به تمام فراگیران، گواهینامه حضور در این دوره آموزشی اعطاء خواهد شد.

آقای ملکی؛ مدیر تشکلها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز دراختتامیه این دوره آموزشی دقایقی چند حضور یافت و فعالیت آموزشی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران را در مقایسه با سایر تشکلهای مشابه، بینظیر توصیف کرد و از دبیرکل و نیز مدیر آموزش انجمن قدردانی و حضور چشمگیر مدیران فنی شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی در این دوره را نشانه علاقمندی آنان به ارتقاء کیفیت محصولات و این امر را مایه مباهات دانست.

شایان ذکر است تشکیل دورههای آموزشی مربوط به استانداردهای ملی (طراحی، عملکرد و ایمنی) و نیز برحسب مصرف انرژی لوازم خانگی انرژیبر، از ابتدای سال 1395 دارد. در دستور کار واحد آموزش انجمن قرار داشته و مجدانه پیگیری خواهد شد.

منبع: 
پیک شورا؛ شماره 335 فروردین 1396

تاریخ انتشار: 1. خرداد 1396 - 14:58