به انجمن اعلام شود: نیازهای آموزشی اعضا

تاریخ: 
دوشنبه, مهر 30, 1397 - 23:15
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

اعلام نیازهای آموزشی اعضا به انجمن

گزارش جلسه: 

ششمین جلسه کمیسیون اجاق گاز و هود در سال جاری در تاریخ 97/07/30 در انجمن صنایع لوازمخانگی ایران برگزار گردید.

در ابتدا جلسه آقای مهندس جواد یزدانی؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت استیل البرز و رئیس کمیسیون، در سه حوزه آموزش، استاندارد سازی و تدوین و بروز رسانی استانداردهای مربوطه و مصوبات جلسات قبلی توضیحاتی ارائه داد و در ادامه، موضوع آموزش و گواهینامههای آموزش جهت تأیید صلاحیت میدان کنترل کیفیت، عدم پذیرش گواهینامههای موجود توسط انجمن مدیران کنترل کیفیت مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین لزوم برپایی مطلوبتر دورههای آتی جهت صرفهجویی در وقت و هزینه اعضاء تأکید شد. در ادامه آقای مهندس رامین حسن پور؛ دبیر کمیسیون، درخصوص برنامه انجمن جهت صدور گواهینامههای مشترک با مراکز آموزشی معتبر به منظور افزایش وزن گواهینامههای صادره و رفع مشکل تأیید صلاحیت میدان کنترل کیفیت و همچنین تقویم آموزشی جدید انجمن که در راستای برگزاری دورههای به روزتر و تخصصیتر تدوین گردید، گزارشی ارائه داد و مقرر گردید اعضاء نیازهای آموزشی خود را به انجمن اعلام کنند.

سپس مصوبات جلسات قبلی توسط آقای مهندس کوهیار زمانی؛ مدیر تحقیق و توسعه لوازمخانگی کن مرور شد و مقرر گردید هر گزینه توسط مسئول مشخص شده و در صورتجلسه شماره 5 تا حصول نتیجه پیگیری شود.

در خصوص استاندارد لعاب مقرر شد، اعضای کمیته توسط شرکتها معرفی گردند تا تدوین استاندارد لعاب به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

در پایان جلسه مباحث توسط رئیس کمیسیون به شرح زیر جمعبندی شد:

با توجه به تغییر زمان اعتبار پروانه از یک سال به سه سال، نحوه امتیاز دهی، تعلیق یا ابطال پروانه نیز بایستی تغییر نماید. آزمایشگاههای همکار استاندارد باید با شفافیت بیشتری عمل نمایند و آمار عدم تطابقها را با جزئیات به شرکتها اعلام کنند.

در این جلسه:

آقایان: آرش رضائیان؛ مدیر تولید آریا تکنیک، محمد حسین رضایی؛ مدیر کارخانه آریا تکنیک، کوهیار زمانی؛ مدیر تحقیق و توسعه لوازمخانگی کن، حمید زارع حسینی؛ کارشناس تولید اخوان، مهدی مقیمی؛ مدیرعامل شرکت سراج الکترونیک، فرشید علی نیا؛ مدیر کنترل کیفیت اخوان، جواد یزدانی؛ مدیر کنترل کیفیت استیل البرز، سید مهدی حسینی؛ مدیر کنترل کیفیت کن، محسن فلاح زاده؛ مدیر فروش صفاشیر پارس، سینا نوروزی؛ مدیر تحقیق و توسعه فرادید افزار، رامین حسن پور؛ کارشناس فنی و مهندسی انجمن و دبیر کمیسیون، مهدی ابوالفضلی؛ مدیر کنترل کیفیت تندیس درخشان، شهاب الدین فتوحی؛ رئیس مهندسی استیل البرز، سجاد اثباتی؛ مدیر کنترل کیفیت ولگا گاز، شاهین ابراهیم زاده؛ مدیر کیفیت درسا و خانم: نازنین رجبی؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت لعاب تهران نوین حضور داشتند.

نوع کمیسیون: