برگزاری اولین جلسه کمیسیون رسانه در سال 97

تاریخ: 
چهارشنبه, ارديبهشت 26, 1397 - 14:15
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

تشدید تبلیغات در رکود

گزارش جلسه: 

اولین جلسه سال 97 کمیسیون رسانه با هدف بازبینی آیین نامه کمیسیون رسانه و بررسی موضوعات آتی این کمیسیون در تاریخ 97/02/26 در محل انجمن برگزار شد.

به گزارش «پیک شورا»، مهمترین بحث مطرح شده در این جلسه موضوع پرداخت هزینههای هنگفت در ازای تبلیغات رایگان صدا و سیما بود که مقرر شد مسائل و ایرادات شرکتها از صدا و سیما در ارتباط با تبلیغات رایگان و مشارکتی از طریق نامهای از طرف کمیسیون رسانه به انجمن ارائه شود تا موارد به رئیس صدا و سیما منعکس گردد.

آقای رضا محبی؛ رئیس کمیسیون رسانه، در ابتدای این جلسه، فعالیت کمیسیون رسانه در سال 96 را مورد واکاوی قرار داد و گفت: به رغم فعالیت کمیسیون، جایگاه روابط عمومی هنوز در ساختار صنعت لوازم خانگی ثابت نشده است و  تا زمانی که نگاه به پست روابط عمومی در شرکتها حرفهای نباشد، اثربخشی این ابزار هویدا نخواهد شد.

وی در مورد آئین نامه کمیسیون اظهار داشت: پرداختن به موضوع رسانه موضوع تعیین کننده و راهبردی است، اما اعضاء این کمیسیون باید دغدغههای حرفه ای خود را بازگو کنند تا مسائل با نگـــــرش فنیتر دنبال شود. کمیسیون رسانه با وجود توفیقات سالهای گذشته نیاز به درگیری اجرایی و عملی در موضوعات مربوطه دارد.

آقای محبی افزود: انتخاب رئیس کمیسیون رسانه را در پیش رو داریم، به همین دلیل بازسازی و بازنگری آیین نامه در اولویت است. این کمیسیون باید به نقطه کانونی در جهت حل مشکلات حوزه رسانه و تبلیغات شرکتها تبدیل شود.

وی فعالیت کمیسیون رسانه را در صنعت ضروری و موثر دانست و گفت: روابط عمومی هم در رونق و هم در رکود مورد نیاز صنعت است؛ البته در اوج رکود، روابط عمومی و تبلیغات، برای شرکتها نجات بخش هستند و بر این اساس شرکتها در دوران فعلی که در رکودی چند ساله به سر میبریم، باید ملاحظات لازم را در جهت تمرکز بر تبلیغات صحیح در نظر داشته باشند.

خانم مریم آلودری؛ مسئول روابط عمومی شرکت رهشاد الکتریک گفت: برای تعیین مسیر حرکت آینده کمیسیون بررسی گزارشات سال گذشته و قدمهای برداشته شده تا حدودی چراغ راه آینده خواهد بود.

خانم مریم معماری؛ مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت فریدولین با اشاره به تلاشهای انجمن در حذف هزینه زیباسازی شهرداری برای تابلوهای سر در مغازهها عنوان کرد: متاسفانه هنوز بحث تبلیغات و روابط عمومی دغدغه مهمی برای تولیدکنندگان نشده است و بسیاری از مدیران ارشد شرکتها به این موضوع پی نبردهاند که تبلیغات هزینه محسوب نمیشود؛ بلکه نوعی سرمایه گذاری است.

وی به دغدغههای مزمن شرکتهای تولیدی در رابطه با تبلیغات اشاره کرد و گفت: مشکل کلی شرکتها در حوزه تبلیغات با صدا و سیماست. شرکتها به تنهایی نمیتوانند در مقابل زیاده خواهیهای صدا و سیما ایستادگی کنند و باید انجمن به نمایندگی از اعضاء صدای واحد تولیدکنندگان را به گوش مسئولین صدا و سیما برساند.

خانم مریم معماری از هزینههای هنگفت برنامههای مشارکتی در صدا و سیما انتقاد و تصریح کرد: رویکرد اداره کل بازرگانی صدا و سیما، اخذ مبالغ بیشتر از بخش تولید است.

وی در مورد تبلیغات رایگان صدا و سیما نیز گفت: روند موضوع تبلیغات رایگان در سال جاری با سال قبل متفاوت است، تبلیغات رایگان در صورتی محقق ميشود که شرکتهایی که در سال گذشته از تبلیغات رایگان استفاده کردهاند، امسال و برای بار دوم باید بابت هزار ثانیه تبلیغات رایگان، 150 میلیون تومان پرداخت کنند که البته مشخص نیست تبلیغات مربوطه در کدام کانال و چه زمانی پخش میشود.

خانم معماری افزود: پیگیریهای ما به این بحث منتج شد که اگر شرکتی تبلیغات هزینه بری با واحد بازرگانی صدا و سیما از سال 94 به بعد داشته باشد، میتواند از فضاهای مشارکتی تبلیغات استفاده مفیدی بکند.

وی ادامه داد: ما از انجمن در خواست داریم برای انجام تبلیغات، رایزنیهایی در راستای مقرون به صرفه شدن اعضاء انجمن با صدا و سیما انجام دهد.

آقای فاتح شیخی مسئول روابط عمومی شرکت بوتان معتقد است: اگر با طرح موضوع و حرکت هدفمند مانند بحث اخذ عوارض از تابلوهای شهری که با موفقیت پیش رفت، جلسات را در رویکرد مشخص برگزار کنیم، میتوانیم جلسات مفیدتری داشته باشیم. 

آقای سیروس بهرام؛ مشاور مدیرعامل شرکت چینی مقصود پیشنهادهایی در مورد نام کمیسیون و اصلاح آیین نامه ارائه کرد و گفت: بهتر است در طول سال یک الی دو موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا انتهای سال نتیجه مطلوب حاصل شود.

آقای بهرام افزود: نشریه درون سازمانی تبلیغات محور برای افزایش اطلاعات صنفی، برگزاری نشستها و سمینارها و حضور و تاثیرگذاری کمیسیونهای انجمن در رسانههای مطرح جامعه میتواند گشایشگر باشد.

آقای کامیار کشانیان؛ مدیر بازاریابی و تبلیغات شرکت البا گاز گفت: اهداف و برآیندها در شرکتها یکسان نیست؛ به همین دلیل تفکر رسانهای برای تک تک ما متفاوت است، چون به درک واحدی از آن نرسیدهایم. رسانه برای بخشهای مختلف ادبیات مشترک ندارد به همین دلیل نمیتواند چتر مشترک محسوب شود.

آقای کشانیان بحث تبلیغات در زمان رکود را پیش کشید و تصریح کرد: یکی از بزرگترین مسائل صنعت ما تبلیغات در دوران رکود است، چون شاخص اصلی بودجه بندی شرکتها درصدی از فروش محصولات شرکت است و طبیعی است شرکتها در بازه زمانی سالهای رکود کم کار میشوند؛ در حالی که تبلیغات نباید تعطیل شود. تغییر نگاه مدیران شرکتها به بحث تبلیغات یکی از وظایف همین کمیسیون است.

وی افزود: روابط عمومی و بخش تبلیغات در حال حاضر در برخی شرکتها به یک فعالیت لوکس تبدیل شده است؛ بنابراین میتوان گفت از یک سو برخی مدیران از آن به عنوان یک تخصص نگاه نمیکنند  و از سوی دیگر برخی دیگر از مدیران به دلیل پیبردن به اهمیت بحث تبلیغات و رسانه از انواع تبلیغات مجازی گرفته تا بیلبوردها، شو رومها و تشکیل تیمهای ورزشی و ... روابط عمومی و بخش تبلیغات را به صورت جدی مدنظر قرار دادهاند.

خانم ندا طهرانی؛ رئیس ارتباط با بازار شرکت برفاب ادامه داد: پولهای زیر میزی و تبلیغات رایگان پاشنه آشیل صنعت امروز است. به اسم تبلیغات رایگان هزینههای هنگفتی از شرکتها اخذ میشود تا برای بهره مندی از تبلیغات بیشتر و یا در زمان بهتر، تعداد بیمه شدگان افزایش یابد. تبلیغات رایگان برای برخی شرکتها به دلیل حضور برندهای مطرحتر و پول دارتر پخش نشد و به بهانه اقدام دیرهنگام، شرکتهای کوچکتر عقب ماندند.

خانم شهرزاد محلاتی؛ کارشناس تحقیقات بازار شرکت کن گفت: تبلیغات رایگان در حمایت از صنعت مطرح نشده است، بلکه حمایت از صدا و سیما بوده تا باکسهای تبلیغات این سازمان خالی نماند.

خانم شراره کامرانی معاون برنامه ریزی، اجرایی و ارتباطات انجمن در جمع بندی این جلسه با اشاره به عملکرد کمیسیون رسانه در سالهای گذشته گفت: به رغم تمام فراز و فرودها، تاکنون عملکرد کمیسیون رسانه رضایت بخش و حداقل تاثیر آن، برجسته سازی بحث ایجاد یا تقویت روابط عمومی در شرکتها بوده است، اما انجمن باید به سمتی پیش رود که مطالبات اعضاء را پاسخگو شود، اگر کمیسیون رسانه را با نگاه فنی به سمت عملیاتی شدن مباحث پیش ببریم، رویکرد موفقتری را در پیش خواهیم داشت؛ این در حالی است که رویکرد آموزشی در کنار سایر فعالیتهای کمیسیون متداوم خواهد بود و بنابراین لازم است کمیسیون در حوزه شناسایی خلاءها یا موانع قوانین و مقررات فعالتر عمل کند و نیز در جهت تقویت مهارتها و ارتقاء دانش متخصصین این حوزه و نیز اشتراک تجارب حرکت کنند.

خانم کامرانی به تشریح برنامههای انجمن در سال 97 پرداخت و اظهار داشت: انجمن در برنامههای سال 97 ایجاد دپارتمانهای مختلف مشاورهای را در دستور کار خود قرار داده است و علاوه بر تمهید فضاهای مشاورهای خارج از انجمن، عقیده داریم کمیسیونها به دلیل تراکم دانش مربوطه، فضای مناسبی برای ارائه برخی مشاورات تخصصی به اعضاست و بنابراین در خواست میکنم در همین کمیسیون نیز امکان ارائه مشاوره و راهنمایی برای تبلیغات و روابط عمومی شرکتها فراهم شود.

خانم کامرانی درخصوص سوالی در مورد ایجاد مزیت ویژه برای اعضاء کمیسیونها گفت: از جایی که دامنه فعالیت اعضاء در انجمن و در حوزه تشکلگرایی داوطلبانه است تاکید میکنم فعالیت اعضا کاملا داوطلبانه و آزادانه و حول محور منافع جمعی است و نمیتوان امتیاز ویژهای را برای اعضاء کمیسیونها و یا شرکتهای متبوعشان تعریف کرد؛ چرا که این کار اصل فعالیت داوطلبانه و منافع جمعی را به منافع فردی محدود میکند؛ اگر چه انجمن در برخی خدمات که جنبه اولویت سنجی داشته باشند، فعالیت اعضاء در کمیسیونها را در نظر و ملاک تصمیم قرار میدهد.

گفتنی است آقایان رضا محبی؛ رئیس توسعه و ارتباطات شرکت استیل البرز، سیروس بهرام؛ مشاور مدیرعامل شرکت چینی مقصود، علیرضا مقدونی؛ نماینده مدیرعامل شرکت سرایش(سانی)، فاتح شیخی؛ مسئول روابط عمومی گروه صنعتی بوتان، کامیار کشانیان؛ مدیر بازاریابی و تبلیغات شرکت البا گاز و خانمها مریم آلودری؛ مسئول روابط عمومی شرکت رهشاد الکتریک، نیلوفر خورشیدی پاکدل؛ گرافیست شرکت دمنده، ندا طهرانی؛ رئیس ارتباط با بازار شرکت برفاب، یاسمن مبرهنی؛ مسئول روابط عمومی شرکت نوران صنعت، مریم معماری؛ مدیر روابط عمومی و تبلیغات شرکت فریدولین، شهرزاد محلاتی؛ کارشناس تحقیقات بازار شرکت کن صنعت آذین و مهسا حاجی کاظم اسکوئی؛ کارشناس توسعه ارتباطات شرکت استیل ایران و شراره کامرانی؛ معاون برنامه ریزی، اجرایی و ارتباطات و سولماز ایمانی؛ کارشناس روابط عمومی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در این جلسه حضور داشتند.

نوع کمیسیون: