بررسی پیش‌نویس استانداردهای پولی، پوشال و یاتاقان و شفت، استانداردهای Coating ورق و استانداردهای 3796 و 6700

تاریخ: 
چهارشنبه, آبان 10, 1396 - 16:15
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

بررسی پیش‌نویس استانداردهای پولی، پوشال و یاتاقان و شفت، استانداردهای Coating ورق و استانداردهای 3796 و 6700

گزارش جلسه: 

هفتمین جلسه کمیسیون تخصصی کولرسازان و قطعات وابسته در تاریخ 96/8/10 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئول آموزش و استاندارد انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گزارشی از دریافت پیشنویس استانداردهای پولی، پوشال و یاتاقان و شفت بهعلاوه گزارش پیگیری نامه انجمن به سازمان استاندارد ارائه داد و سپس درخصوص نحوه تست Coating ورق خواستار ارسال مدارک مربوط به آن در جهت بررسی نحوه تست به انجمن شد.

پس از آن آقای مهندس عبدالرضا صدیقی؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت گرمایجنوب درخصوص موارد استاندارد Coating ورق توضیحاتی ارائه نمود.

سپس آقای مهندس آرش حسینی؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت آبسال درخصوص پیگیری شرکت سدنا جهت روند دریافت استاندارد 3796 و 6700 و استقرار آن تا بهمنماه مطالبی بیان نمود.

در ادامه آقای مهندس سیامک اردلان؛ مدیر کارخانه سولانسبز در مورد هزینههای نصب و راهاندازی کولر و متن قانونی آن که در سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان قید گردیده توضیح داد. وی همچنین خواستار برگزاری دوره آموزشی MBA در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گردید.

سپس آقای مهندس محمدجواد قاضی؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت انرژی خواستار پیگیری مصوبههای پیشنویس استاندارد پولی، پوشال، شفت و یاتاقان شد.

در ادامه خانم دکتر فرزانه سنگی؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت جامریز (تکنوپارس) به بررسی استاندارد پولی در بند (5-3) مربوط به انتخاب تسمه پرداخت و استاندارد 9861 و 1987 را بهعنوان استاندارد ملی جامع و کاربردی در زمینه تسمه پرداخت.

در پایان جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئــــول استاندارد و آمـــوزش انجمن صنایع لوازم خانگــــی ایران خواستــار اعــــلام نیاز آموزش مدیران مرتبط شد و همچنین قرار شد در جلسـه آتی شرکت برفــــاب نحوه انجام آزمـــایش ورق را به اعضاء اعلام نماید.

در این جلسه آقایان: مهندس سیدحسین قدسی؛ مشاور شرکت توانگاز و رئیس کمیسیون تخصصی کولرسازان، مهندس سیدمسعود صاحباری؛ مدیر کنترل کیفیت و مهندس جواد مرادیان؛ مدیر فنی آزمایشگاه شرکت الکتروژن، مهندس مهدی بخشی؛ مدیر کنترل کیفیت شرکت الکتروموتور پارت، مهندس جابر حاجیپور؛ مدیر فروش شرکت موتوژن حضور داشتند.