بررسي شد:تدوین استاندارد لعاب

تاریخ: 
دوشنبه, مرداد 22, 1397 - 10:45
محل برگزاری: 
ساختمان انجمن لوازم خانگی ایران
دستور جلسه: 

بررسی تدوین استاندارد لعاب

گزارش جلسه: 

چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی اجاق و هود و قطعات وابسته در تاریخ 97/05/22 در محل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای مهندس کامبیز رهبر؛ کارشناس مسئول آموزش و استاندارد انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران و دبیر کمیسیون تخصصی از حاضرین در جلسه درخواست کرد در مورد استاندارد بودن شلنگ‌های گاز و تأثیر آن بر ایمنی مصرف کنندگان گزارشی به کمیسیون ارائه نمایند. وی در ادامه در مورد تدوین استاندارد لعاب درخواست کرد کمیته‌ای از اعضاء برای تدوین آن در اسرع وقت تشکیل شود. وی همچنین درخواست کرد موارد مربوط به عدم انطباق‌های آزمایشگاهی در اجاق گاز و هود با توجه به مطرح شدن اختلاف بررسی در آزمایشگاه‌های اکرودیته به طور مستدل در اختیار انجمن قرار داده شود. پس از آن آقای مهندس جواد یزدانی؛ رئیس کمیسیون تخصصی اجاق و هود انجمن و مدیر کنترل‌کیفیت شرکت استیل البرز گفت: قرار گرفتن شلنگ در محصول را می‌توان الزام کرد، اما لازم است َآماری تجمیعی از خرابی شلنگ از طرف سازمان آتش نشانی و یا سازمان نظام مهندسی جمع‌آوری گردد تا به تحلیل دقیقی از آن برای الزام یا عدم الزام مصرف شلنگ استاندارد در محصول دست یابیم. وی در ادامه از آقای حسن بهبودی نژاد؛ بازرس فنی سرویسکاران، درخواست کرد تا آمار تجمعی خرابی‌های گزارش شده در بحث اجاق را از طریق سازمان آتش نشانی و جامعه ایمنی اخذ و در اختیار انجمن و کمیسیون قرار دهد.

وی همچنین از اعضاء کمیسیون درخواست کرد برای بررسی مصادیق مربوط به عدم تطبیق آزمون‌های آزمایشگاه‌های همکار استاندارد، مستندات خود را برای اقدام لازم از طرف انجمن در اختیار قرار دهند تا کمیسیون بتواند در بعضی از موارد استانداردی میان آزمایشگاه‌های همکار استاندارد یک وحدت رویه ایجاد نماید.

سپس آقای مهندس کوهیار زمانی؛ نایب رئیس کمیسیون تخصصــــی اجاق و هود و مدیر مهندسی شرکت کن صنعت آذین به مسائل استــانداردی در محصول پرداخت و گفت: در حال حاضر لازم است مستندات را جهت پیـگیری و اقدام الویت‌بندی نماییم. وی در ادامه خواهان برنامه‌ریزی برای دوره آموزشی "فیکسچر استاندارد 5" شد.

در ادامه آقای مهندس سینا نـوروزی؛ هماهنگ‌کننده هیأت‌ رئیسه کمیسیون تخصصی اجاق و هود و مسئول کنترل کیفیت شرکت فرادید افزار با توجه به اهمیت حوزه‌های تدوین استانداردهای ملی و نیاز روز افزون در الزام مشارکت مدیران کنترل کیفیت در حوزه تدوین و بازنگری استاندارد به اهمیت استاندارد ملی ایران شماره 5 پرداخت.

پس از آن آقای مهندس حسین خطیبی؛ مدیرعامل شرکت توسعه لعاب تهران، به تشریح اهمیت لعاب در محصولات و الزام به تدوین استاندارد ملی برای آن پرداخت و اعلام کرد شرکت فوق به همراه کارشناسان مرتبط که با وی همکاری دارند، آمادگی همکاری در تدوین این استاندارد را دارند. در آخر مقرر شد برای جلسه آتی حاضرین نسبت به ارائه مستندات استانداردی شرکت‌ها برای رفع عدم انطباق‌های آزمایشگاهی و همچنین برای اعلام آمادگی و حضور در کمیته تدوین استاندارد لعاب اقدام شود.

در جلسه فوق آقایان: مهندس وحید شهبازی؛ کارشناس آزمایشگاه پیلوت، مهندس محمد رسول کریمی؛ مدیر فنی آزمایشگاه الکتروژن، مهندس علی الماسی؛ مدیر فروش شرکت سامیار صنعت، مهندس بهرام صحرا نورد؛ مدیر کنترل کیفیت لوازم خانگی رکسین گاز، مهندس مهدی ابوالفضلی؛ مدیر کنترل کیفیت تندیس درخشان (T&D)، مهندس احمد محمدی؛ مسئول کنترل کیفیت شرکت توسن رهوار، مهندس سجاد اثباتی؛ مدیرکنترل کیفیت شرکت پژند سروکوه (ولگا)، مهندس علیرضا شیری؛ رئیس تولید استیل‌البرز، مهندس حمید زارع حسینی؛ مدیر فنی آزمایشگاه و مهندس فرشید علی نیا؛ مدیر کنترل‌کیفیت شرکت اخوان جم، مهندس ایمان فضلعلی؛ مدیر آزمایشگاه کن صنعت آذین، مهندس آرش‌رضائیان؛ مدیر فنی شرکت آریا تکنیک و خانم مهندس زهره بیات؛ مدیر برنامه ریزی تولید شرکت میلان حضور داشتند.

نوع کمیسیون: